Strona główna

 
Ks. Alojzy Koziełek
Ks. Alojzy Koziełek (zdjęcie pochodzi z albumu "Knurów 700 lat")

 
Ks. Alojzy Koziełek urodził się 2 lutego 1879 roku w Jaroniowie koło Baborowa (powiat głubczycki) na Opolszczyźnie. Po ukończeniu głubczyckiego gimnazjum studiował teologię i ekonomię społeczną na uniwersytetach we Wrocławiu i Monachium. W latach 1900-1901 aktywnie działał w Kółku Polskim, będąc jego prezesem. Współorganizował wycieczki akademików do Krakowa i w cieszyńskie, co prowadziło do konfliktów z pruska policją.  Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1903 r. Po otrzymaniu święceń kapłańskich pełnił obowiązki wikarego w Mysłowicach, Pszczynie i Berlinie. W latach 1908-1923 był proboszczem w Szerokiej koło Żor, a następnie proboszczował w Miedźnej koło Pszczyny (1923-1928). W latach 1922-1926 pełnił obowiązki wizytatora lekcji religii z ramienia Wydziału Oświecenia Publicznego i Wyznań Religijnych Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W okresie powstań śląskich był kapelanem powstańców. W 1921 roku organizował Towarzystwo Oświaty na Śląsku im. św. Jacka, będą czasowo jego prezesem. Od 1935 roku był kapelanem hufca harcerskiego. Pełnił także obowiązki radcy duchownego i kuratora sióstr boromeuszek.
 
31 maja 1928 roku został proboszczem w Knurowie, zarządzając parafią pod wezwaniem św. Wawrzyńca. Od chwili przyjęcia obowiązków proboszcza, ks. A. Koziełek czynił starania o wybudowanie kościoła w Knurowie (w 1926 r. wybudowano kościół tymczasowy, po zamknięciu wymagającego gruntownego i kosztownego remontu starego kościoła drewnianego z 1599 r.). W 1929 roku wybudował plebanię z budynkiem gospodarczym, jako zaplecze kościoła tymczasowego, a pięć lat później - Grotę Lourdzką z figurami Matki Boskiej i modlącej się św. Bernadetty. Dzięki staraniom ks. A. Koziełka w odpust św. Wawrzyńca, dnia 8 sierpnia 1937 roku dokonano symbolicznego wykopu początkującego budowę nowego kościoła pod wezwaniem słowiańskich misjonarzy św. św. Cyryla i Metodego. Wybór patronów nowego kościoła nie był przypadkowy - ksiądz Alojzy z bratem Janem (również księdzem) brali (w latach 1924 i 1932) czynny udział  w kongresach pansłowiańskich odbywających się w czeskim Velehradzie, gdzie znajduje się grób św. Metodego.
 
Wybuch II wojny światowej spowodował wstrzymanie prac budowlanych, a proboszcz ks. A. Koziełek został osunięty od kierowania parafią. W okresie okupacji ks. A. Koziełek ukrywał się w chłopskim gospodarstwie w okolicach Pszczyny oraz jako pleban w Kochłowicach, gdzie w latach 1944-1945 napisał "Kronikę Kochłowic, Kłodnicy, Nowej Wsi, Bykowiny, Halemby oraz Starej Kuźnicy" (maszynopis znajduje się w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej).
 
Po zakończeniu II wojny światowej ks. A. Koziełek wraca na knurowskie probostwo i finalizuje budowę nowego kościoła, którego poświęcenie odbyło się 13 lipca 1947 roku. Zmarł w Knurowie 20 listopada 1949 roku, gdzie został pochowany na cmentarzu przy obecnej ul. 1-go Maja we wspólnej mogile ze swoją siostrą oraz bratem. Jego pogrzeb był wielką manifestacją żalu po stracie cenionego duszpasterza. Został zapamiętany nie tylko jako dobry gospodarz, ale również ceniono jego wielką miłość do dzieci (m.in. co roku fundował najuboższym dzieciom przystępującym do Pierwszej Komunii Świętej, stroje komunijne z obuwiem i poczęstunek), tradycji i ojczyzny (za jego kadencji działało w Knurowie aż 15 stowarzyszeń katolickich).
 
Ks. A. Koziełek w okresie międzywojennym publikował wiele artykułów na tematy religijno-społeczne. Jest autorem pierwszej monografii Knurowa - "Knurów i Krywałd. Kronika na tle historii Ziemi Gliwickiej". Książka ta została wydana nakładem autora w 1937 roku. Jest to do dziś podstawowa lektura dla wszystkich, którzy chcą zgłębić historię miasta (patrz Źródła). Na podstawie uchwały Rady Miasta z 11 września 1990 roku ulica Juliana Marchlewskiego została przemianowana na ulicę ks. Alojzego Koziełka.

Przeczytaj:
Ksiądz Koziełek miał charyzmę (Przegląd Lokalny 2016)


Jego dzieła: kościół i książka


Kościół św. św. Cyryla i Metodego w 1948 roku      Ksiązka "Knurów i Krywałd. Kronika na tle historii Ziemii Gliwickiej"     Kościół św. św. Cyryla i Metodego w 2000 roku
Miejsce wiecznego spoczynku

Grób ks. Alojzego oraz jego siostry i brata
 
 Tablica nagrobna


W uznaniu jego zasług


 
Do góry
Copyright © 2000-2017 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone