Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 07/2005 (109)

Rozliczenie pod znakiem zwrotów
 
Kolejny raz otrzymaliśmy rozliczenia kosztów energii cieplnej.

Jak zwykle budzą one wśród lokatorów różne odczucia. Są lokatorzy bardzo zadowoleni, są mniej i oczywiście jest również grupa osób niezadowolonych. Należy stwierdzić, że tych ostatnich jest zdecydowana mniejszość i co ważne, co roku ich liczba zdecydowanie się zmniejsza.

Systematycznie z roku na rok zmniejsza się ilość lokatorów, którzy muszą w wyniku rozliczenia dokonać dopłaty. W sezonie 2004/2005 dopłat musiało dokonać 196 lokatorów, co stanowi 4%.

Zwroty z tytułu rozliczeń otrzymało aż 5171 lokatorów, czyli 96%.

Nawet bez odnoszenia się do zmieniających się cen, można stwierdzić, że wyniki rozliczenia kosztów ciepła w naszej Spółdzielni są bardzo dobre.

Jeżeli dodatkowo uzmysłowimy sobie, że z roku na rok następuje zdecydowany wzrost cen ciepła, wtedy poprzez pryzmat tych wyników możemy docenić znaczenie wykonanych przez naszą Spółdzielnię prac termomodemizacyjnych.

Ceny energii cieplnej od sezonu grzewczego 1998/1999 do sezonu 2004/2005 wzrastały od poziomu 30,57 zł za GJ do poziomu 48,13 zł za GJ. Oznacza to, że ceny ciepła wzrosły w tym czasie o 57,5%, natomiast średnie koszty, które ponosili nasi mieszkańcy w analogicznym okresie obniżyły się z 1 ,60 zł za m. kw. w sezonie 1998/1999 do 1,38 zł za m. kw. w sezonie 2004/2005.

Mamy więc do czynienia ze specyficznym paradoksem - pomimo znacznego (57,5%) wzrostu cen energii cieplnej, średni koszt ogrzewania w analogicznym okresie obniżył się.

Na zakończenie jeszcze kilka wskazówek, jak racjonalnie korzystać z centralnego ogrzewania:

Nie zasłaniać grzejników!
Jeżeli grzejniki są zasłonięte firankami lub zastawione meblami, zagradza się ciepłu drogę do pomieszczenia. Ciepło gromadzi się przy grzejniku. Zwiększają się znacznie straty ciepła przez ściany i powierzchnie oszklone.

Wietrz krótko i skutecznie!
Szybka wymiana powietrza jest najbardziej ekonomiczna. Zawór przy grzejniku przed wietrzeniem należy całkowicie zakręcić i dopiero po tym zabiegu, na krótko, szeroko otworzyć okno. Przy długotrwałym lekkim uchyleniu okna następuje stała strata ciepła.

Nie dopuszczaj do znacznego wychłodzenia ścian i mebli!
Długotrwałe pozbawienie dopływu ciepła doprowadzić może do znacznego wychłodzenia ścian i mebli. Straty związane z ponownym ogrzaniem pomieszczenia mogą przewyższyć oszczędności związane z wcześniejszym zamknięciem dopływu ciepła.



Przez najbliższych 6 miesięcy
Wymiana gazociągu


Pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Technicznych "Perfekt" są od pewnego czasu stałymi gośćmi mieszkańców osiedla Wojska Polskiego I i Wojska Polskiego II. Ich obecność na terenie naszych zasobów jest spowodowana pracami związanymi z wymianą gazociągu niskociśnieniowego wraz z przyłączami do budynków.

Prace remontowe obejmują gazociąg przebiegający od ul. 1. Maja 51 do ul. Witosa.

Obecnie roboty trwają przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej i przy ul. Marynarzy.

Jeżeli warunki atmosferyczne nie wymuszą przerw w pracach, zakończenie wymiany gazociągu przewiduje się na czerwiec 2006 roku.



W Klubie Gama
Zorganizowaliśmy wystawę obrazów

Bronisława Gałach, Witalij Sadowski i Mirosław Gliński to troje malarzy, których obrazy mogliśmy oglądać w naszym Klubie Gama.

Wystawa malarska "Inspiracja kolorem" czynna była przez 10 listopadowych dni. W tym czasie obrazy oglądali zarówno dorośli mieszkańcy naszych zasobów mieszkaniowych, jak i najmłodsi, którzy w ramach zajęć szkolnych nie musieli wyjeżdżać poza Knurów, by móc obcować ze sztuką.

W uroczystym otwarciu wystawy - obok Zarządu naszej Spółdzielni - udział wzięli m.in. Tadeusz Mamok - przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego i Ewa Jurczyga - wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Gliwickiego..



Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania
Aktualizacja

W związku z wejściem w życie przepisów "Prawa energetycznego" zaktualizowany został "Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody".

Regulamin zatwierdzony Uchwałą nr 27/2005 Rady Nadzorczej wprowadza zmiany formalne, nie zmieniające zasad rozliczania kosztów ogrzewania i podgrzania wody. .

Informujemy, że regulamin jest do wglądu w siedzibie Zarządu LWSM (Dział rozliczeń - pokój nr 31).



Uwaga na podpalaczy
Musiała interweniować straż pożarna

Brak wyobraźni, a raczej głupota była efektem ostatnich aktów wandalizmu odnotowanych w naszych zasobach mieszkaniowych.

Do niedawna różnorakie ulotki i gazetki reklamowe "tylko" zaśmiecały nasze klatki schodowe. Od pewnego czasu stanowią one olbrzymie zagrożenie lokatorów, bowiem osoby pozbawione wyobraźni zaczęły je podpalać...

Po takich zdarzeniach musiała ostatnio interweniować straż pożarna, która została wezwana do budynków przy ulicy Szarych Szeregów 4c i Kapelanów Wojskowych l b.

Z kolei przy ulicy Szpitalnej, w pobliżu budynków numer 26 i 28 doszło do zaśmiecenia terenu. Tam w roli głównej ponownie wystąpili wandale posługujący się gazetkami reklamowymi.

W tym przypadku interweniowała straż miejska.



Nagroda dla prezesa

Bogdan Litwin, prezes naszej Spółdzielni został laureatem nagrody "Bene Meritus", którą po raz pierwszy w tym roku przyznali radni Rady Powiatu Gliwickiego. Nagroda jest przyznawana zasłużonym dla Powiatu Gliwickiego, a Bogdan Litwin otrzymał ją w kategorii osób fizycznych. Z kolei w kategorii osób prawnych statuetkę przyznano Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Albud Sp. z o.o. z Knurowa.



Bądź czujny, ale
Wpuść przedstawiciela spółdzielni

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że mnożą się ostatnio próby okradania mieszkań, jednak z drugiej strony zwracamy się do mieszkańców z prośbą o to, by nie utrudniali naszym przedstawicielom pracy.

Zdarza się, że pracownicy Spółdzielni muszą dokonać przeglądu technicznego mieszkania i wtedy lokator ma obowiązek udostępnić lokal.

Lokator ma jednocześnie prawo do żądania, by dany pracownik, czy to Spółdzielni, czy innej instytucji okazał mu identyfikator lub legitymację służbową ze zdjęciem.



Od 23 do 30 grudnia
Imprezy dla dzieci

Dział Społeczno-Kulturalny naszej Spółdzielni przygotował dla najmłodszych specjalny program imprez i zajęć na dni wolne od nauki, które tradycyjnie przypadać będą na okres świąteczno-noworoczny.

Ów program przedstawia się następująco:

Klub "Gama"
23.XII (piątek), godz. 10.00 - konkursy i zabawy
27.XII (wtorek), godz. 10.00 - turniej tenisa stołowego, godz. 12.00 - wyjście do Groty Solnej
28.XII (środa), godz. 15.00 - karaoke
29.XII (czwartek), godz. 10.00 - zwiedzanie Muzeum Odlewnictwa Artystycznego w Gliwicach
30.XII (piątek), godz. 12.00 - wyjście do kina Casino

Klub "Maluch"
23.XII (piątek), godz. 10.00 - konkurs na kartkę świąteczną
27.XII (wtorek), godz. 14.00 - bal przebierańców
28.XII (środa), godz. 12.00 - konkurs plastyczny
30.XII (piątek), godz. 15.00 - turniej tenisa stołowego
.



Koncert i Mikołaj

Dział Społeczno-Kulturalny wspólnie z Centrum Edukacji Muzycznej zorganizował w Klubie "Gama" koncert zespołu "Poethicon", który jest laureatem m.in. bytomskiego Festiwalu Piosenki Poetyckiej "Kwiaty na kamieniach".

Zespół "Poethicon" wykonał utwory Jonasza Kofty, Czesława Miłosza i Edwarda Stachury.

W "Gamie" odbyła się również impreza mikołajkowa adresowana do najmłodszych, której kulminacyjnym punktem było wręczanie dzieciom paczek przez Mikołaja.



Życzenia

Wesołych Świąt, rodzinnych, zdrowych i bez zmartwień, wspaniałej zabawy sylwestrowej, a na Nowy Rok zdrowia, szczęścia i pomyślności

życzy

Zarząd i Rada Nadzorcza
Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie.
 
 
 
 


Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone