Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 04/2005 (106)

Zebranie Przedstawicieli Członków
W superlatywach
 
Wysoko został oceniony kolejny rok działalności Zarządu Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej. W czasie majowego ZPCz większość gości, na czele ze starostą powiatu gliwickiego - Michałem Nieszporkiem i przewodniczącym knurowskiej Rady Miasta - Tomaszem Reginkiem, wypowiadała się o naszej Spółdzielni w samych superlatywach. - O tym, że w knurowskiej Spółdzielni wszystko przebiega tak, jak byśmy sobie tego życzyli świadczy m.in. wygląd osiedli - mówił Tomasz Reginek. - Z roku na rok osiedla są coraz piękniejsze, a inwestycje prowadzone przez Spółdzielnię znacznie poprawiają standard mieszkań.

Ze słowami szefa knurowskiej Rady Miasta trudno polemizować, wszak LWSM w ostatnich latach postawiła na inwestycje i teraz nadszedł czas na zbieranie pochwał i wyróżnień. - W mojej ocenie Spółdzielnia jest takim miastem w mieście - kontynuował Tomasz Reginek. - W imieniu Rady Miasta Knurów pragnę podziękować wszystkim członkom LWSM i jednocześnie radnym, którzy na każdym kroku przejawiają olbrzymią troskę o dobro spółdzielców. Jednocześnie gratuluję uzyskania wielu wyróżnień, w tym także certyfikatu jakości.

W czasie tegorocznego ZPCz nie zabrakło m.in. sprawozdania z prac Zarządu i Rady Nadzorczej.

Prezes - Bogdan Litwin podkreślał, że te wszystkie pochwały i wyróżnienia są pokłosiem solidnej pracy całego sztabu ludzi, którzy zaangażowani byli we wdrożenie i przebieg ostatnich inwestycji. - Do najważniejszych zdarzeń w 2004 roku należy zaliczyć m.in. zakończenie prac związanych z wymianą dociepleń wszystkich budynków - mówił z satysfakcją Bogdan Litwin. - Nie ma już na naszych budynkach dociepleń azbestowo-cementowych. Wszystkie budynki zostały odnowione i docieplone najnowszą technologią.

W minionym roku zakończyliśmy również prace ociepleniowe stropodachów i modernizację wszystkich dźwigów osobowych. Ponadto zmodernizowaliśmy węzły cieplne na osiedlu Wojska Polskiego II.

Nie ukrywam, że przed nami są kolejne wyzwania. Chodzi tu przede wszystkim o modernizację instalacji gazowej, centralnej ciepłej wody i kontynuowanie prac remontowych, które zapewnią utrzymanie naszych zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych we właściwym stanie technicznym i wizualnym.

Bogdan Litwin podziękował wszystkim firmom, które współpracowały i nadal współpracują z naszą Spółdzielnią i podkreślił duży wkład pracy w poszczególne inwestycje członków Rady Nadzorczej i Rad Osiedlowych, a także pracowników Spółdzielni.

W sprawozdaniu Rady Nadzorczej wygłoszonym przez jej przewodniczącego - Zbigniewa Gałkowskiego znalazło się miejsce na podkreślenie jakże ważnego tematu, dotyczącego zaległości czynszowych. - Jak co roku, również w ciągu ostatnich 12 miesięcy sporo uwagi poświęciliśmy zaległościom czynszowym - mówił Zbigniew Gałkowski. - Nie da się ukryć, że wiele rodzin ma spore problemy z terminowym opłacaniem czynszowych należności. Z tego też powodu w 2004 roku byliśmy zmuszeni podjąć 9 uchwał dotyczących wykluczenia danego członka z naszej Spółdzielni. W tym miejscu warto odnotować, że jednej osobie przywrócono prawa członkowskie, gdyż spłaciła ona zadłużenie.

Zbigniew Gałkowski podkreślił, że w październiku 2004 roku Spółdzielnia została poddana pełnej lustracji, obejmującej całokształt działalności w latach 2001-2003. Wypadła ona pozytywnie, gdyż sytuacja ekonomiczno-finansowa jest dobra, a zaciągnięte pożyczki na termomodernizację mają właściwe zabezpieczenia. Bez zarzutów obyło się również przy lustracji sprawozdań finansowych, które zostały sporządzone rzetelnie i zgodnie z ustawą o rachunkowości. - Lustracja wykazała, że organy Spółdzielni działały w interesie członków i z korzyścią dla nich - podkreślał Zbigniew Gałkowski. - Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu Spółdzielni w 2004 roku i wnioskuje do przedstawicieli członków o udzielenie absolutorium Zarządowi Spółdzielni.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium okazało się formalnością. Czteroosobowy Zarząd Spółdzielni otrzymał absolutorium za rok 2004. Warto przypomnieć, że pracował on w składzie: Bogdan Litwin (prezes), Eugeniusz Jurczyga (zastępca prezesa), Urszula Grzegorzyca (członek) i Lech Apryasz (członek).

W czasie Zebrania Przedstawicieli Członków dyskutowano nad sześcioma wnioskami. Pięć z nich zostało przyjętych przez Zebranie, a dotyczą one następujących spraw:
- wystąpienia z pismem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji o rozwiązanie problemu oczyszczenia brudnej wody dostarczanej do mieszkań,
- "wystąpienia z wnioskiem do Urzędu Miasta w Knurowie o wybudowanie miejsc parkingowych wspólnie z LWSM w rejonie ul. Dywizji Kościuszkowskiej 1,
- wystąpić z pismem do Urzędu Miasta w Knurowie o wykonanie prac odwadniających i naprawę parkingu przy ul. Szarych Szeregów 1,
- wystąpić z pismem do Starostwa Powiatowego w Gliwicach i Urzędu Miasta w Knurowie o zwrócenie uwagi służbom utrzymującym zieleń miejską, aby podczas prac związanych z koszeniem traw, przycinaniem drzew i krzewów, zwracać uwagę na posadzone młode drzewa i krzewy, a także zabezpieczać samochody stojące na parkingach osiedlowych,
- wystąpić z pismem do Straży Miejskiej i Policji o zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w budynku nr 12 przy Al. Piastów (szczególnie z uwzględnieniem parteru i VI piętra).Oficjalne wręczenie certyfikatu
Pióro dla Prezesa

 
- Z olbrzymią przyjemnością wręczam ten certyfikat panu prezesowi Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie - mówił przedstawiciel DAS Certyfication LTD w czasie uroczystego spotkania z Zarządem Spółdzielni i zaproszonymi gośćmi. - Muszę przyznać, że pan prezes, jak i pozostałe osoby zaangażowane w działania związane ze staraniem się o certyfikat jakości były doskonałymi i wzorowymi uczniami.

Wszystkie zalecenia wypełniali w najmniejszych szczegółach i za to chciałbym im serdecznie podziękować, a panu prezesowi wręczyć specjalnie przygotowane na tę okazję pióro.

Wysoka ocena ze strony DAS Certyfication LTD zbiegła się z wzorowymi notami wystawianymi naszej Spółdzielni przez władze miasta i władze powiatu gliwickiego. - Jesteśmy dumni, ze w naszym mieście mamy tak wspaniałą Spółdzielnię - mówił Kazimierz Kachel, zastępca prezydenta Knurowa.

- Ten certyfikat to nie tylko satysfakcja dla samej Spółdzielni i miasta, ale również dla całego powiatu - dodał Michał Nieszporek, starosta powiatu gliwickiego.

Przypomnijmy, że knurowska LWSM została wyróżniona DAS Certyfication LTD za zarządzanie i administrowanie nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Certyfikat obejmuje cztery procesy: doskonalenia systemu zarządzania jakością, planu finansowo-gospodarczego, zarządzania personelem i bieżącej obsługi nieruchomościami.

W przyszłości nasza Spółdzielnia zamierza poszerzyć ilość tych procesów o obsługę członków i nadzoru nad elektronicznym przetwarzaniem danych.

Pełnomocnikiem systemu zarządzania jakością w knurowskiej LWSM jest Eugeniusz Jurczyga, zastępca prezesa.

Certyfikat został nadany na okres od 17 marca 2005 do 17 marca 2008 roku.Zanim wyjedziesz na urlop

Wielu z nas długo czekało na dzień, w którym spakuje walizki i uda się na upragniony urlop. Przed wyjazdem na zasłużony wypoczynek trzeba jednak pamiętać o kilku bardzo ważnych sprawach. Pierwszą z nich jest odpowiednie zabezpieczenie mieszkania przed nieoczekiwanymi gośćmi. Czas urlopów to przecież wzmożony okres "pracy" złodziei. Warto o tym pamiętać, bo któż z nas chciałby wrócić po urlopie do splądrowanego mieszkania. Nie zostawiajmy zatem otwartych okien. Sprawdźmy również, czy dobrze zamknęliśmy drzwi. Pamiętajmy również o tym, by zabezpieczyć swoje mieszkanie przed ewentualnym zalaniem i zakręcić główny zawór wodny.

Apelujemy do wszystkich wyjeżdżających na urlop, by informowali administrację swego osiedla o tym, kto z rodziny bądź sąsiadów posiada klucze do naszego mieszkania podczas naszej nieobecności. Taka informacja pomoże nam błyskawicznie zareagować w momencie jakiegoś nieprzewidzianego zdarzenia (zalanie przez sąsiada, pożar itp.).Pies - przyjaźń i obowiązek

Pies od wieków jest najwierniejszym przyjacielem człowieka, źródłem radości dzieci, otuchą dla wielu samotnych ludzi. Posiadanie psa pociąga jednak za sobą obowiązki, których wypełnianie powoduje znaczną uciążliwość dla otoczenia. Psy nienależycie dopilnowywane, załatwiające swoje potrzeby fizjologiczne na osiedlowych skwerkach, wzbudzają z tego powodu konflikty pomiędzy ich posiadaczami a pozostałymi mieszkańcami. Czyżby właścicielom psów nie przeszkadzały ich fizjologiczne odchody na trawnikach i chodnikach?

Warto przypomnieć, że za zanieczyszczenie miejsc publicznych przez psa odpowiada jego właściciel. Tymczasem obserwuje się niepokojącą niefrasobliwość opiekunów psów. Często spotykanym obrazkiem jest wypuszczanie pieska przed blok i jego obserwacja przez właściciela z okna mieszkania lub z wejścia do klatki schodowej. Jest oczywiste, że sprzątanie psich nieczystości nie może spoczywać wyłącznie na służbach oczyszczania miasta.

Usuwanie odchodów własnego psa z miejsc publicznych nie jest wstydem. Przeciwnie. Jest wyrazem kultury osobistej oraz troski o wizerunek miejsca, w którym się żyje. W cywilizowanych krajach obowiązek ten jest dla wszystkich oczywisty, a jego nieprzestrzeganie wiąże się ze społeczną dezaprobatą oraz nakładaniem kar przez służby porządkowe.

Do tego celu nie szukajmy odpowiednich akcesoriów. Wystarczy zwykła foliowa torebka. Takie jednorazowe torebki otrzymujemy np. w sklepach przy każdym zakupie. Wystarczy odrobina chęci i dobrej woli, aby odchody naszego psa trafiały do najbliższego pojemnika na śmieci.

Może się zdarzyć, że Straż Miejska będzie pytać właściciela psa, czy posiada przy sobie odpowiednie wyposażenie do usuwania zanieczyszczeń.

Kochani posiadacze czworonogów. Knurów to nasze miasto, miasto naszych dzieci i wnuków. I tylko wspólnym wysiłkiem możemy sprawić, że na trawnikach i chodnikach nie będzie śladów pozostawionych przez naszych czworonogich przyjaciół.

Informacja przygotowana przez Urząd Miasta Knurów.Nasze propozycje na wakacje

Wycieczki turystyczno-krajoznawcze:
- 30 czerwca - Park Wodny w Tarnowskich Górach,
- 8 lipca - Kraków (Festiwal Teatrów Ulicznych + zwiedzanie Krakowa),
- 20 lipca - Szymocice (kąpielisko),
- 10 sierpnia - Brenna,
- 24 sierpnia - Jaworze (przejazd konno wierzchem + przejazd tramwajem, ognisko, zwiedzanie okolic).

Karakoke (klub Gama):
- od godz. 14.00 do 18.00 (2 lipca i 6 sierpnia)

Warsztaty plastyczne (klub Maluch):
- we wtorki (28 czerwca, 5, 12, 19 lipca oraz 9, 16 i 23 sierpnia)

Wyjścia do Groty Solnej:
- w czwartki (7,14 i 21 lipca oraz 4, 11 i 18 sierpnia)

Wyjścia do kina:
- w środy (13 lipca oraz 3 i 17 sierpnia)

Plenerowe gry i zabawy sprawnościowe (boiska MSP-6 i MG-2):
- w poniedziałki od godz. 11.00 do 15.00 (27 czerwca, 4 i 11 lipca, 1, 8, i 22 sierpnia).

Ponadto odbywać się będą zajęcia świetlicowe (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00 oprócz dni w których organizowane będą wycieczki i imprezy ujęte w harmonogramie): gry i zabawy, rozgrywki szachowe, zajęcia plastyczne, turnieje tenisa stołowego, projekcje bajek i filmów).

Podsumowaniem Akcji Lato będzie Festyn Spółdzielczy, który odbędzie się 28 sierpnia.Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone