Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 03/2005 (105)

System zarządzania jakością
Spółdzielnia z certyfikatem
 
Knurowska LWSM została wyróżniona DAS Certyfication LTD za zarządzanie i administrowanie nieruchomościami własnymi i powierzonymi. - Certyfikat obejmuje cztery procesy - wyjaśnia Bogdan Litwin, prezes knurowskiej LWSM. - Dotyczą one doskonalenia systemu zarządzania jakością, planu finansowo-gospodarczego, zarządzania personelem i bieżącej obsługi nieruchomościami.

W przyszłości zamierzamy poszerzyć ilość tych procesów o obsługę członków i nadzoru nad elektronicznym przetwarzaniem danych. Pełnomocnikiem systemu zarządzania jakością w knurowskiej LWSM jest Eugeniusz Jurczyga, zastępca prezesa.

Certyfikat został nadany na okres od 17 marca 2005 do 17 marca 2008 roku.Po zebraniach Grup Członkowskich
Nie roszczenia, a życzenia
 
Kwietniowe zebrania grup członkowskich - w największym skrócie - można scharakteryzować stwierdzeniem, iż działalność naszej spółdzielni została oceniona bardzo pozytywnie. Po tych wszystkich pracach remontowych, jakie zostały przeprowadzone w ciągu ostatnich kilku lat, lokatorzy nie zgłaszali już roszczeń, a raczej życzenia. - Owe prośby dotyczyły przede wszystkim budowy nowych miejsc postojowych, bowiem kierowcy mają na naszych osiedlach coraz więcej problemów z zaparkowaniem swoich czterech kółek - mówi Bogdan Litwin, prezes LWSM. - Innym problemem są od pewnego czasu pogarszające się stosunki sąsiedzkie. Wiele osób ma ogromne pretensje do posiadaczy czworonogów. Psie odchody są zmorą ostatnich lat i właściciele psów jak najszybciej powinni to zrozumieć.

Rozmowy z członkami naszej spółdzielni toczyły się również wokół zasad rozliczania za centralne ogrzewanie oraz ostatniej podwyżki cen za wodę.

Spółdzielnia zadeklarowała chęć współpracy z Urzędem Miasta, która miałaby polegać na wspólnych działaniach mających na celu poprawę komfortu życia zarówno członków LWSM, jak i mieszkańców Knurowa.

W czasie zebrań grup członkowskich zostały przedstawione sprawozdania z realizacji zadań w 2004 roku. Sprawozdania przedstawiły m.in. Rada Nadzorcza i Zarząd.

W zebraniach - obok przedstawicieli spółdzielni - uczestniczyli reprezentanci Urzędu Miasta oraz firm współpracujących z LWSM. 

W czasie poszczególnych zebrań członkowie przyjęli 29 wniosków, z których 16 zostało skierowanych bezpośrednio do realizacji przez LWSM. Kolejne 7 zostanie skierowanych do Urzędu Miasta w Knurowie, 3 do Starostwa Powiatowego w Gliwicach, a pozostałe 2 do Górnośląskiego Zakładu Energetycznego w Zabrzu.

Wnioski obejmują następujący zakres robót:
- budowa nowych miejsc parkingowych,
- naprawa dróg osiedlowych i wykonanie oświetlenia,
- odnowienie elewacji obiektów stacji transformatorowych,
- sadzenie drzew,
- wykonanie monitoringu wieżowców przy Alei Piastów,
- rekultywacja terenu w okolicy doliny potoku Wilcza,
- doposażenie placów zabaw,
- wykonanie schodów na skarpie przy ul. l Maja (dojście z osiedla 1000-lecia do sklepu Leader Price).

Członkowie LWSM zobowiązali Radę Osiedla 1000-lecia do wystąpienia do Rady Miasta o wyróżnienie prezesa spółdzielni - Bogdana Litwina nagrodą „Laur Knurowa".

Lista delegatów na Zebranie Grup Członkowskich (kadencja 2005-2009):
Henryk ANTOŃCZYK, Zbigniew BENKO, Władysława BIELAWSKA, Jan BIOND, Wiesław BRZEZIŃSKI, Zbigniew BUCZAK, Andrzej CMACHULSKI, Przemysław DEJNEKA, Edward NDEK, Jan DOBOSZ, Jadwiga FAMUtA, Zbigniew GAtKOWSKI, Mieczysław GOIAB, Kazimierz JANKOWSKI, Danuta JENDRYCZKO, Mariusz KALINSKI, Wojciech KOiODZIEJ, Anna KOPIECKA, Eugeniusz KOSIARSKI, Krzysztof KOSINSKI, Jerzy KOSTEK, Urszula KOŚCIAN, Krzysztof KOZUBOWSKI, Ryszard KRYSIUK, Stanisław KRZYŻOSTANIAK, Andrzej KU BAT, Maria KUBÓW, Czesław KUŹMA, Lucyna LAGNER, Ryszard LEWANDOWICZ, Jerzy MAKOWSKI, Mariusz MARCZAK, Henryk MARQUARDT, Sławomir MICHALAK, Henryk MIKOSZ, Marek MIROCHA, Piotr MUSIOŁ, Andrzej PANKIEWICZ, Stanisław PAWLIK, Tadeusz PIENIAK, Ryszard PŁAZA, Tadeusz PRZEPWOJEWSKI, Leszek PUCHALSKI, Jerzy RESZELEWSKI, Marek ROLKA, Michał ROMANIUK, Zygmunt SOKOLUK. Jerzy SUCHARP, Roman SZCZERBAK, Emil SZOLC, Tomasz ŚLĘZAK, Izabela TOMASZEK, Bronisław TOMCZYK, Jan TOMECKI, Romana WEGIERA, Franciszek WILK, Zbigniew WOJCIECHOWSKI, Maksymilian WYPYCH, Małgorzata ZABOROWSKA11 czerwca
Zebranie Przedstawicieli Członków

Tegoroczne Zebranie Przedstawicieli Członków naszej Spółdzielni odbędzie się 11 czerwca, o godz. 9.00, w klubie Gama.
 
W Zebraniu wezmą udział nowi przedstawiciele członków wybrani na kadencję 2005-2009 (nazwiska przedstawicieli zamieszczamy obok), a głównymi tematami obrad będzie m.in. zapoznanie się ze sprawozdaniami z działalności Zarządu Spółdzielni i Rady Nadzorczej. W programie Zebrania znajdą się również uchwały dotyczące m.in. udzielenia absolutorium członkom Zarządu, a szczegółowy porządek obrad delegaci otrzymają na około dwa tygodnie przed Zebraniem..Odznaczenia prezydenta RP
Krzyże Zasługi dla knurowian

Dzień 11 marca szczególnie utkwi w pamięci Urszuli Grzegorzycy, Eugeniuszowi Jurczydze i Ryszardowi Krysiukowi. Wymienieni pracownicy knurowskiej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymali państwowe odznaczenia w postaci Złotych i Srebrnego Krzyża Zasługi.

Knurowianie zostali wyróżnieni decyzją prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, natomiast odznaczenia w imieniu prezydenta RP wręczył wojewoda śląski, Lechosław Jarzębski. Do tego niecodziennego wydarzenia doszło w czasie uroczystej gali, która odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Przyznane odznaczenia są nagrodą i zarazem podziękowaniem za wieloletnią pracę w spółdzielni mieszkaniowej na rzecz wszystkich członków spółdzielni.

Złote Krzyże Zasługi otrzymali Eugeniusz Jurczyga, który piastuje funkcję zastępcy prezesa i Ryszard Krysiuk zajmujący stanowisko zastępcy kierownika administracji.

Srebrnym Krzyżem Zasługi wyróżniona została Urszula Grzegorzyca, członek zarządu spółdzielni.

Krzyż Zasługi ustanowiono w 1923 roku i nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa i obywateli, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, a także za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.Uwaga, Członkowie Spółdzielni!
Wstrzymano przekształcanie mieszkań

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2005 roku orzekającym niezgodność z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, tym również artykułu mówiącego o przekształcaniu lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na prawo własnościowe, Zarząd LWSM w Knurowie jest zmuszony z dniem 28 kwietnia 2005 roku (tj. z dniem ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw nr 72) wstrzymać do odwołania możliwość przekształcania mieszkań w zasobach tutejszej Spółdzielni.

Ponowne przekształcania lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na prawo własnościowe będzie możliwe po uchwaleniu przez Sejm RP nowych ustawowych zasad tego przekształcenia. O takiej decyzji niezwłocznie poinformujemy.Turniej piłkarski
Szczęśliwa trzynastka

Zwycięzcy kolejnego turnieju piłkarskiego zorganizowanego przez naszą Spółdzielnię strzelili w sumie 13 bramek. Jak się okazuje, nie dla wszystkich 13 oznacza pech.

Nasza Spółdzielnia już po raz trzeci zorganizowała międzyosiedlowe rozgrywki w hali. Udział w nich wzięło sześć zespołów. Pięć z nich to reprezentanci LWSM, natomiast gościnnie w turnieju wystąpili członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej Knurowianka. Goście zaszli aż do finału, gdzie musieli uznać wyższość reprezentacji osiedla Wojska Polskiego I. Nim jednak najlepsze zespoły spotkały się w ostatnim meczu turnieju, rywalizacja przebiegała w dwóch grupach. W pierwszej z nich prym wiodła SM Knurowianka, która okazała się lepsza od osiedla Pocztowa i 1000-lecia.

W grupie drugiej zdecydowanie najlepszym zespołem dysponowali reprezentanci osiedla Wojska Polskiego I pozostawiając w pokonanym polu Szczygłowice i Wojska Polskiego II.

Najsłabsze zespoły w grupach zmierzyły się w meczu o piąte miejsce. Konfrontacja Wojska Polskiego II z 1000-lecia zakończyła się wygraną tych pierwszych 3:1.

W małym finale, czyli meczu o trzecią lokatę Pocztowa pokonała Szczygłowice 6:1, a w finale Wojska Polskiego I okazało się lepsza od Knurowianki wygrywając 3:1.

Zwycięską drużynę do zwycięstwa poprowadził kierownik ekipy Henryk Antończyk, a barw osiedla Wojska Polskiego I bronili: Piotr Kaniowski, Paweł Rozumek, Adam Tąpała, Zbigniew Kapustka, Karol Rozumek, Wojciech Rozumek, Tomasz Dura, Waldemar Jachimowski, Adam Pasoń, Wojciech Juszczyk, Paweł Włodarczyk.

Uczestnicy turnieju ocenili, że między słupkami najlepiej radził sobie Artur Dyka (Knurowianka), natomiast Tomasz Dura (Wojska Polskiego I) został uznany najlepszym zawodnikiem turnieju. Miano króla strzelców uzyskał Robert Kasiński (Pocztowa).

Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone