Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 02/2005 (104)

W czasie zbliżających się Zebrań Grup Członkowskich
Wybierzemy delegatów na Zabranie Przedstawicieli Członków

 
 
Na tegorocznych Zebraniach Grup Członkowskich zostanie wybranych 60 delegatów na Zebranie Przedstawicieli Członków.

0d 12 do 26 kwietnia odbywać się będą w naszej Spółdzielni Zebrania Grup Członkowskich.
Wszystkich członków podzielono na sześć grup. Pięć z nich tworzą członkowie zamieszkujący poszczególne osiedla, natomiast szóstą grupę tworzą członkowie oczekujący.

W programie na tegoroczne Zebrania Grup Członkowskich znalazły się m.in. sprawozdania Rad Osiedlowych, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni. Zarząd przedstawi również projekty uchwał przygotowane z myślą o Zebraniu Przedstawicieli Członków.

Ważnym punktem zbliżających się Zebrań Grup Członkowskich jest ustalenie listy kandydatów, a następnie wybór delegatów na Zebranie Przedstawicieli Członków.

Zebrania Grup Członkowskich odbędą się w następujących terminach:
- 12 kwietnia 2005, godz. 17.00 w Klubie Gama - Osiedle Wojska Polskiego I (ulice: Kapelanów Wojskowych, Jedności Narodowej, Armii Krajowej, Szarych Szeregów, Szpitalna),
- 13 kwietnia 2005, godz. 17.00 w Klubie Gama - Osiedle Wojska Polskiego II (ulice: Marynarzy, Piłsudczyków, Dywizji Kościuszkowskiej, Lotników),
- 14 kwietnia 2005, godz. 17.00 w klubie Gama - Osiedle 1000-lecia PP (ulice: Mieszka I, Kosmonautów, Władysława Łokietka, Stefana Batorego, Jana Sobieskiego),
- 18 kwietnia 2005, godz. 17.00 w Domu Działkowca „Pod Różą" w Knurowie Szczygłowicach - Osiedle w Szczygłowicach (Aleja Piastów, ul. Sztygarska),
- 19 kwietnia 2005, godz. 17.00 w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 - Osiedle przy ul. Spółdzielczej i Pocztowej,
- 26 kwietnia 2005, godz. 17.00 w klubie Gama - Grupa Członków Oczekujących.

W czasie Zebrań Grup Członkowskich zostanie wybranych 60 delegatów na Zebranie Przedstawicieli Członków. Najwięcej, bo 20 będzie reprezentować Osiedle 1000-lecia PP, które na dzień 1 stycznia br. zamieszkiwało 2068 członków naszej Spółdzielni.

Po 16 delegatów będzie z Osiedla Wojska Polskiego I (zamieszkuje tam 1636 członków) i Wojska Polskiego II (1612 członków). 453 członków ze Szczy głowic wybierze 4 delegatów, 374 członków z osiedla Pocztowa i Spółdzielcza wybierze 3 delegatów, a 124 członków oczekujących reprezentować będzie w czasie Zebrania Przedstawicieli Członków 1 delegat.Ferie 2005
Wycieczki i nie tylko


Dla każdego coś miłego - takie hasło przyświecało pracownikom działu społeczno-kulturalnego naszej Spółdzielni, którzy opracowywali program na tegoroczne ferie. W czasie wolnym od nauki znalazły się zatem gry i zabawy, konkursy sprawnościowe i plastyczne, turnieje tenisa stołowego i jednodniowe wycieczki. Dzieci i młodzież mogły m.in. zwiedzić Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Dużą popularnością cieszyły się wyjazdy do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach. Miłośnicy wypadów w góry również znaleźli coś dla siebie, bowiem zorganizowana została wycieczka do Jawora, gdzie po kuligu wszyscy spotkali się przy ognisku.

W propozycjach na zagospodarowanie wolnego czasu znalazły się również seanse w knurowskim kinie Casino i bal przebierańców zorganizowany w naszym klubie Gama.LWSM Zaprasza

Dział Społeczno-Kulturalny naszej Spółdzielni zaprasza Panie - amatorki robótek ręcznych (szydełkowanie, haftowanie, wyszywanie) na cotygodniowe spotkania do Klubu Maluch. Celem spotkań jest wymiana doświadczeń i wzorów, pogłębianie umiejętności i miłe spędzenie czasu. Spotkania odbywać się będą w każdą środę o godz. 17.00.

Dział Społeczno-Kulturalny naszej Spółdzielni organizuje kursy języków obcych (niemiecki, angielski, francuski i włoski). Zajęcia odbywać się będą w Klubie „Gama", a wszystkich zainteresowanych prosimy o przybycie na spotkanie organizacyjne (2 marca o godz. 17.00). Bliższych informacji można uzyskać telefonicznie: 235-10-15 lub 0-605-203-587.Gaz w środowisku naszych mieszkań
Zagrożenia związane z nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń gazowych

Nawiązując do poprzedniego artykułu przypominamy, że mając do czynienia z gazem mamy bezpośredni związek ze spalinami swobodnie wydostającymi się z pracujących urządzeń do pomieszczeń mieszkalnych.

Niebezpieczne jest zwłaszcza użytkowanie urządzeń gazowych o zaniżonej sprawności technicznej.

Podstawowymi składnikami spalin z gazu są dwutlenek węgla, para wodna i azot, które uznaje się za nieszkodliwe dla człowieka. Te właśnie spalmy zawierają jednak pewne ilości składników trujących, jak np. dwutlenek węgla przy wyższych stężeniach jest szkodliwy.
 
Główny problem stanowią występujące w niewielkich ilościach składniki szkodliwe dla człowieka, takie jak: tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki oraz w niektórych gazach rtęć i jej związki. Te właśnie składniki spalin są powodem wypadków.

Powolny wzrost stężenia spalin powoduje u człowieka objawy ostrzegawcze. Jeżeli człowiek o nich wie i na czas skojarzy z powstałym zagrożeniem to dobrze, bo może skutecznie zareagować. Większość z nas ma kontakt ze spalinami gazowymi przez całe życie i jest sukcesywnie podtruwana. W młodym wieku objawy te nie są dostrzegane i wyraźnie mniej odczuwalne, a skutkiem jest mniejsza sprawność fizyczna i odporność na choroby.

Badania prowadzone przez organy ochrony środowiska jak i informacje z obliczeń teoretycznych wykazują, że skażenia powietrza w pomieszczeniu kuchni kilkadziesiąt razy przewyższają stężenia dopuszczalne. Źródłem tych stężeń są stosowane kuchnie gazowe z otwartym paleniskiem.

Należy zwrócić uwagę, że wszystkie przepisy dotyczące użytkowania oraz instrukcje obsługi kuchni gazowych zakazują włączania kuchni gazowej na tzw. bieg luzem (zakaz zwłaszcza dotyczy piekarnika). Nie można więc stosować kuchni gazowych do ogrzewania pomieszczeń zwłaszcza w czasie chłodów. Ostrzeżenia podkreślają, że takie działania zagrażają życiu użytkowników. Wiele śmiertelnych wypadków potwierdza słuszność tych ostrzeżeń i niefrasobliwość użytkowników urządzeń gazowych.

Wydawałoby się, że sytuację można poprawić poprzez zwiększenie wentylacji. Bez wątpienia tak, jeżeli mamy do czynienia ze sprawnym technicznie urządzeniem i prawidłowo eksploatowanym. Lecz są to założenia teoretyczne. W rzeczywistości mamy odmienne sytuacje. Aby rozcieńczenie spalin osiągnęło poziom wymagany przez przepisy w małym pomieszczeniu kuchni przy pracującej maksymalnie obciążonej kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem, to należałoby zapewnić tak duży przepływ powietrza, że mieszkanie byłoby w ciągłym przeciągu. Żadne ogrzewnictwo nie pokryłoby strat energetycznych do ogrzania tej ilości powietrza, a nam zagrażałyby choroby reumatyczne.

To były rozważania teoretyczne oparte na prowadzonych badaniach, lecz jak sobie radzić w obecnej sytuacji?

Zamożni ludzie stosują coraz częściej kuchnie elektryczne lub z elektrycznym piekarnikiem.

Przy wprowadzeniu do mieszkań gazowych urządzeń grzewczych, kuchni gazowych i podgrzewaczy wody, musimy dbać o przestrzeganie rygorów montażu i gwarancji. Dokonywać wyznaczonych przeglądów okresowych i badań sprawności. Ważnym jest, aby prace te wykonywały serwisy producenta i osoby posiadające uprawnienia.

Na równi ze sprawnym urządzeniem ważne jest posiadanie sprawnej wentylacji w pomieszczeniu - prawidłowe odprowadzenie spalin do szczelnego przewodu kominowego.

Niejednokrotnie jest wymagane posiadanie niezależnego nawiewu do pomieszczenia z urządzeniem gazowym.

Prawo budowlane wymaga, aby pomieszczenia kuchenne w mieszkaniu miały co najmniej 2,5 metra wysokości. Dopuszcza się jednak użytkowanie kuchni gazowych w pomieszczeniach o wysokości 2,2 metra.

Na ścianie tuż przy suficie powinien być otwór wlotowy do kominowego przewodu wywiewnego. Otwór powinien mieć przekrój 14x21 cm. Maskownica kratki założona na otworze powinna mieć wąskie szczebelki, aby nie tamować przelotu. Stosowanie kratek wentylacyjnych z żaluzjami jest zabronione.

Kuchnię gazową należy ustawić w miejscu umożliwiającym łatwy dostęp do niej. Nie należy ustawiać jej na linii okno - drzwi, lecz możliwie jak najdalej od tej linii, aby ograniczyć ujemny wpływ przeciągów na prawidłowość spalania gazu. Kuchnie dosunięte tylnym brzegiem płyty podpalnikowej do ściany powinny zachowywać wymaganą odległość od ściany pomieszczenia.

Dla przypomnienia podajemy użytkownikom strefy nagrzewania emitowane od kuchni gazowych:
- od podłogi do wysokości płyty podpalnikowej, tj. do 85 cm - jest to przestrzeń nagrzewana przez ściany obudowy kuchni,
- od poziomu płyty podpalnikowej do dolnego brzegu zabudowy szafki wiszącej, tj. do wysokości 135 cm - jest to najbardziej zagrożona przestrzeń nagrzewana bezpośrednio spalinami z palników i z kominka piekarnika,
- przestrzeń powyżej 135 cm, uznana za przestrzeń ograniczonego nagrzewania, w której do boku kuchni mogą być zawieszone szafki.

Przy ustawianiu kuchni gazowej w zwartym ciągu szafek, dopuszcza się dosunięcie szafki o wysokości 85 cm do kuchni gazowej na styk, lecz należy pamiętać, że bok kuchni może w czasie używania piekarnika nagrzewać się do dużej temperatury. Materiał dosuwanej szafki powinien być odporny na taką temperaturę.

Nad kuchnią powinna być pozostawiona wolna przestrzeń dla odpływu spalin. Kuchnię należy ustawić jak najbliżej kratki wentylacyjnej, aby opary i spaliny miały jak najkrótszą drogę do wlotu do komina.

Przypominamy, że nie wolno używać kuchni gazowej przy zamkniętym, a tym bardziej uszczelnionym oknie, gdyż następuje gromadzenie się w pomieszczeniu oparów i spalin.

Opracowanie:
inż. Izabela Piecha
kierownik przygotowania i realizacji remontów LWSM Knurów

Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone