Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 05-06/2004 (98-99)

Lepiej Więcej Systematycznie Mądrze

Z każdym rokiem, kwartałem, a nawet miesiącem nasze osiedla wyglądają coraz lepiej. Można rzec, że kierownictwo Spółdzielni nie spoczywa na laurach. Wciąż ma na celu przeprowadzenie wielu inwestycji, które systematycznie poprawiają wizerunek zasobów mieszkalnych, a także komfort ich zamieszkiwania. Godne odnotowania jest również to, że każda decyzja władz Spółdzielni jest przemyślana, a dzięki temu środki pozyskane na kolejne inwestycje są mądrze rozdysponowywane. W efekcie tych wszystkich działań delegaci na Zebranie Przedstawicieli Członków bez wahania udzielili Zarządowi Spółdzielni absolutorium za 2003 rok.


Podziękowania Prezesa

W bieżącym roku kończy się kadencja delegatów na Zebrania Przedstawicieli Członków. Wasza praca była w tym okresie bardzo owocna i kreatywna. Wasze apele spowodowały, że podjęte zostały istotne uchwały. Jedna z nich dotyczyła likwidacji starych płyt ociepleniowych azbestowo-cementowych, a inna wymiany dźwigów osobowych. Braliście również udział przy dwukrotnym zmienianiu naszego Statutu. Za to wszystko bardzo serdecznie Warn dziękuję i sądzę, że również w kolejnych latach będziemy mogli współpracować dla dobra wszystkich członków Spółdzielni, jak i mieszkańców Knurowa.

Bogdan Litwin
prezes LWSM Knurów.


Nie rzucamy słów na wiatr

Ekipy remontowe są na naszych osiedlach stałymi gośćmi. Nie może być jednak inaczej, skoro Zarząd Spółdzielni podjął się bardzo ambitnych planów inwestycyjnych.

 - Przed rokiem w czasie Zebrania Przedstawicieli Członków mówiłem, iż moją ambicją jest, by do końca 2005 roku zlikwidować z naszych bloków okładziny z płyt azbestowo-cementowych - przypomniał Bogdan Litwin, prezes knurowskiej LWSM. - Dzisiaj mogę powiedzieć, że wszystkie prace przebiegają zgodnie z planem, a nawet ze sporym wyprzedzeniem. Rozpoczęte zostały prace na kolejnych 14 budynkach, a w niedalekiej przyszłości ekipy remontowe rozpoczną pracę na 8 następnych.

Jeżeli nie napotkamy na poważne utrudnienia, to do końca bieżącego roku wszystkie remonty na 40 budynkach, które były ocieplone starymi metodami, zostaną zakończone. Prezes Bogdan Litwin mówiąc o zmianach zachodzących na naszych osiedlach, a w szczególności mając na uwadze sprawne prowadzenie prac ociepleniowych na poszczególnych budynkach, podkreślił znaczny wkład pracy w ten proces działu technicznego LWSM.

Obok tematu związanego z ocieplaniem budynków zgodnie z najnowszą technologią i jednocześnie likwidacją płyt azbestowo-cementowych, przewijał się temat związany z modernizacją, a raczej wymianą starych dźwigów osobowych na nowe. - Pierwotnie obiecaliśmy, że do końca minionego roku w każdym bloku wysokim dokonamy wymiany jednego dźwigu osobowego - kontynuował Bogdan Litwin. - Słowa dotrzymaliśmy i obecnie trwają już prace związane z kolejnym etapem, czyli wymianą drugich wind.

Przemyślane i skuteczne działania Zarządu są dostrzegane i doceniane nie tylko przez członków LWSM, ale również przez władze samorządowe Knurowa.


Prezydent Knurowa - Adam Rams mówi:
Spółdzielnia przyjazna mieszkańcom i środowisku

Prezydent Knurowa, Adam Rams dziękując za zaproszenie na Zebranie Przedstawicieli Członków naszej Spółdzielni podkreślał, że bardzo sobie ceni bezpośrednie kontakty z mieszkańcami. Najlepszym tego dowodem była obecność prezydenta zarówno na Zebraniach Grup Członkowskich, jak i na Zebraniu Przedstawicieli Członków.

Nawiązując do przyznania naszej Spółdzielni wyróżnienia w postaci Lauru Knurowa, prezydent Adam Rams stwierdził: - Nadanie tego najważniejszego wyróżnienia w naszym mieście nie należy co prawda do prezydenta, jednak już teraz chciałbym pogratulować wszystkim osobom zarządzającym Spółdzielnią, jak i wszystkim członkom. Myślę, że wyróżnienie przyznane przez Radę Miasta Knurów jest doskonałym podkreśleniem zasług i całokształtu działalności Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Sprawne i skuteczne prowadzenie takiej inwestycji, jak termomodemizacja budynków, zasługuje na duże słowa uznania. Między innymi dzięki pracom ociepleniowym spółdzielcze osiedla zmieniły swój wygląd, a co za tym idzie, również całe miasto zmienia swój wizerunek. Te prace powodują, że osiedla nie tylko pięknieją, ale również mieszkańcy mają możliwość mieszkania w budynkach, na których nie ma już niezwykle szkodliwych dla zdrowia materiałów ociepleniowych. Jestem głęboko przekonany, że nie tylko członkowie Spółdzielni z podziwem i pełnym uznaniem odnoszą się do Waszych działań
.

Prezydent Adam Rams podkreślił również doskonałą współpracę na linii Zarząd Spółdzielni - Władze Samorządowe Knurowa.


1-majowy turniej piłkarski
Drugoligowiec to widział...


Kilka godzin trwały piłkarskie zmagania w turnieju zorganizowanym przez naszą Spółdzielnię. Rywalizowano w dwóch kategoriach wiekowych, a z miana najlepszych mogli się cieszyć młodzi piłkarze Torcidy (uczniowie gimnazjum) i Czerwonych Diabłów (szkoła podstawowa).

W grupie młodszej do fazy finałowej awansowały zespoły Czerwonych Diabłów, Królewskich, Nike i KS Getry. Dwie pierwsze ekipy spotkały się w spotkaniu o I miejsce, w którym 3:0 triumfowały Czerwone Diabły. W finale pocieszenia KS Getry pokonały Nike 4:0.

Gimnazjaliści fazę finałową rozegrali systemem "każdy z każdym". Torcida wygrały cały turniej dzięki zwycięstwu nad Krawężnikami i remisowi 1:1 z Zegarmistrzami. Na 11 miejscu turniej zakończyła ekipa Krawężników, która zwyciężyła Zegarmistrzów 3:2.

Piłkarskie umiejętności młodych knurowian podziwiał były zawodnik Concordii Knurów, a dziś defensor II-ligowego Piasta Gliwice - Janusz Bodzioch.


Wnioski ZPCZ

Zebranie Przedstawicieli Członków podjęło wnioski dotyczące następujących spraw:
- zmiany w Statucie Spółdzielni zapisu odnoszącego się do ilości członków Rad Osiedlowych (dotyczy to zapisu mówiącego, że w Radzie Osiedla może zasiadać od 5 do 7 osób),
- zobowiązania Zarządu Spółdzielni do podjęcia działań mających na celu stworzenie w telewizji kablowej AlmaSAT tzw. "pakietu socjalnego" zawierającego większą ilość programów polskojęzycznych,
- wystąpienia do władz miasta o uporządkowanie i uatrakcyjnienie terenów w Szczygłowicach w rejonie kopalnianych hałd, potoku Wilcza i Alei Piastów,
- wy siąpienia do władz miasta o współfinansowanie i rozszerzenie działalności kulturalno-oświatowej na osiedlach LWSM,
- zwrócenia się do władz miasta i powiatu o rozwiązanie problemu dotyczącego parkowania samochodów ciężarowych aa terenie osiedli i ul. Szpitalnej.

 


Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone