Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 04/2004 (97)

Po zebraniach grup członkowskich

W spółdzielniach mieszkaniowych, gdzie liczba członków przekracza 200 osób nie ma walnego zebrania, natomiast zastępuje je zebranie przedstawicieli członków. Taka procedura obowiązuje m.in. w knurowskiej LWSM i w związku z tym przed każdym ZPCz odbywają się zebrania grup członkowskich. W naszej Spółdzielni takie zebrania odbyły się w kwietniu. -Odbyło się sześć zebrań - mówi prezes Bogdan Litwin. - W pięciu uczestniczyli mieszkańcy poszczególnych naszych osiedli, natomiast szóste przeznaczone było dla członków oczekujących.

Nasi członkowie zostali zaznajomieni ze sprawozdaniem z działalności naszej Spółdzielni za rok 2003 oraz projektami uchwał, które przygotowane są do rozpatrzenia przez najbliższe Zebranie Przedstawicieli Członków.

W czasie dyskusji można było zaobserwować dużą troskę naszych członków o to, by na naszych osiedlach żyło się jak najlepiej. Członkowie Spółdzielni wyrażali aprobatę dla działań Zarządu i Rady Nadzorczej, a przy okazji dzielili się swoimi spostrzeżeniami. Postulowano, by poprawić na naszych osiedlach pracę takich służb jak Straż Miejska i Policja. Zastanawiano się w jaki sposób udoskonalić pracę placówek handlowych.

Odrębnym tematem był problem związany z parkingami. Wielu mieszkańców uważa, że jest ich stanowczo za mało, natomiast inni zdecydowanie optują za tym, by na naszych osiedlach
było więcej zieleni
.

Członkowie poparli program likwidacji na naszych osiedlach starych systemów ociepleniowych budynków oraz proces związany z wymianą starych dźwigów osobowych na nowe.

- Należy wspomnieć również o tym, że nasi członkowie z aprobatą wyrażali się na temat naszej działalności kulturalno-oświatowej - kontynuuje prezes. - Wiele Spółdzielni już nie zajmuje się tą dziedziną, jednak u nas wciąż odgrywa ona dużą rolę. Na naszych osiedlach funkcjonują cztery kluby, które spełnia ją dla najmłodszych bardzo dużą rolę kulturalną i oświatową.

W czasie zebrań grup członkowskich przyjęto do realizacji 32 wnioski. Jedenaście z nich zostaną skierowane do Urzędu Miasta w Knurowie, po jednym do naczelnika Urzędu Pocztowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach. Pozostałe 19 wniosków skierowano do Zarządu Spółdzielni.

Mieszkańcy postulują do Urzędu Miasta m.in. o naprawę dróg i chodników, wycinkę drzew (topól), wydłużenie godzin pracy Urzędu Miasta, prawidłowe oznakowanie ul. Mieszka I, dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej, przejęcie terenów zbędnych Spółdzielni, wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 1-Maja i Kosmonautów, modernizację oświetlenia przy Al. Piastów, ponaglenie Kompanii Węglowej w pracach rekultywacyjnych terenów górniczych.

Pod adresem Zarządu Spółdzielni skierowano wnioski dotyczące przebudowy placyków gospodarczych, budowy miejsc postojowych, zagospodarowania niektórych placów zabaw, zwiększenia kosztów stałych w rozliczaniu dostaw centralnego ogrzewania, wprowadzenia stosownych zapisów w regulaminie porządku domowego na temat zakazu palenia tytoniu w klatkach schodowych, likwidacji znaku zakazu parkowania na parkingu przy ul. Pocztowej 2, wymiany okien na strychach oraz rekultywacji terenów zielonych.

W zebraniach grup członkowskich uczestniczyli nie tylko przedstawiciele Spółdzielni i przedsiębiorstw z nią współpracujących, ale również przedstawiciele władz samorządowych Knurowa z prezydentem Adamem Ramsem na czele.

Zebranie Przedstawicieli Członków zaplanowano na 5 czerwca br.


Zawory na "piątkę"

No i sezon grzewczy mamy już za sobą. Przez kilka najbliższych miesięcy będziemy się rozglądać za klimatyzowanymi pomieszczeniami, jednak nie możemy zapomnieć o tym, by zawory na naszych domowych kaloryferach były ustawione na „piątce". Takiego ustawienia w okresie letnim wymaga konstrukcja zaworów termostatycznych.


Remontujemy pełną parą

Chcąc, by członkowie naszej Spółdzielni mieszkali w jak najlepszych warunkach, przepro- wadzamy szereg prac remontowych. Nie tak dawno zakończone zostały roboty stropodachów wentylowanych na budynkach przy ul. Piłsudczyków 12, 13, 14 i 15. Identyczne prace trwaj ą natomiast na budynkach przy ul. Lotników 18 i ul. Dywizji Kościuszkowskiej 4, 16 i 24.

Zostały zakończone remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach przy ul. Szpitalnej 26 i 28, gdzie wykonano również badania szczelności instalacji gazowej.

W budynkach przy ul. Mieszka I 1 i 5 zakończono wymianę instalacji zimnej wody, natomiast w budynkach przy ul. Mieszka I 7 i Łokietka 2 te prace trwają. W dalszej kolejności tego typu roboty rozpoczną się w budynku przy ul. Sobieskiego 8.

Ekipy remontowe można spotkać praktycznie na każdym osiedlu.

Trwają roboty izolacyjne ścian fundamentowych budynku przy ul. Kapelanów Wojskowych 6.

Również na ul. Kapelanów Wojskowych kontynuowane są ubiegłoroczne prace remontowe miejsc postojowych. Tam też zostanie wyremontowana nawierzchnia drogi.

Niebawem zostaną rozpoczęte prace remontowe nawierzchni chodnika przy ul. Sztygarskiej 5.

Roboty dekarskie prowadzone są na budynkach mieszkalnych przy ul. Kapelanów Wojskowych 8 i przy ul. Pocztowej 2.

Ponadto prace remontowe obejmują również wymianę instalacji elektrycznej w części klatek schodowych w budynkach przy ul. Pocztowej 12. Po ich zakończeniu przyjdzie czas na malowanie.


Od 1 maja. Nowe książeczki czynszowe

Zmiany w Prawie Bankowym wymusiły na nas stosowanie nowych, zmienionych książeczek opłat czynszowych. Nowy system obowiązujący w bankach polega m.in. na tym, że członek naszej Spółdzielni ma swój indywidualny numer konta. Ów numer jest wydrukowany w nowych książeczkach opłat czynszowych i od 1 maja br. wszelkich wpłat należy dokonywać tylko i wyłącznie używając nowych indywidualnych numerów kont.

W związku z tym prosimy osoby, które regulują opłaty czynszowe za pomocą zleceń stałych lub przy pomocy jakiegokolwiek innego pośrednika, by powiadomili swój bank o zmianie numeru konta, na który ma wpłynąć opłata czynszowa.

Informujemy również, że przy wypełnianiu blankietu opłat należy zwrócić uwagę na to, by kwotę wpisać cyframi zaczynając od pierwszego pola z lewej strony. Każdą cyfrę należy wpisać w osobne pole (to samo dotyczy przecinków).

Ponadto przy wpłacie gotówkowej, wpłacaną kwotę należy wpisać słownie używając dużych liter i następujących skrótów: 0-ZER, 1-JED, 2-DWA, 3-TRZ, 4-CZT, 5-PIE, 6-SZE, 7-SIE, 8-OSI, 9-DZI.

Przykładowo kwotę 286,37 zapisujemy: DWA OSI SZE 37/100.

W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt z pracownikami działu ekonomiczno-rozliczeniowego naszej Spółdzielni (pokój 29 i 31, tel. 235 14 25 w. 42 i 55).


Porządkujmy, ale z głową

Za oknem wiosna, a więc doskonała pora, by wziąć się za porządki. Wielu z nas nagromadziło w swych mieszkaniach wiele niepotrzebnych rzeczy. Niejednokrotnie wystawiamy stare meble, kartony czy zużyty sprzęt AGD na klatkę schodową bądź przenosimy to wszystko do piwnicy. W ten sposób wydaje nam się, że zrobiliśmy porządek z niechcianymi przedmiotami. Nic bardziej błędnego. W związku z tym, że opisane wcześniej przypadki zdarzają się bardzo często, apelujemy, by przestrzegać m. in. jednego z punktów Regulaminu porządku domowego i współżycia mieszkańców naszej Spółdzielni. W owym punkcie jest mowa o tym, by nie gromadzić i nie przechowywać na klatkach schodowych i korytarzach piwnicznych mebli, skrzyń, makulatury, szmat itp. Dotyczy to nie tylko korytarzy, ale również balkonów i innych pomieszczeń wspólnego użytku.


Przed rozpoczęciem remontu. Wystąp o zgodę i zaufaj fachowcom

Dzisiaj podoba nam się wanna w łazience, ale jutro być może dojdziemy do wniosku, że jednak lepiej byłoby zamontować kabinę natryskową. Przy tego typu zabiegu może się okazać, że lepiej byłoby, gdybyśmy np. junkers przenieśli z jednej ściany na drugą, a przy okazji dokonali jeszcze kilku innych przeróbek. Z reguły trudno nam się pogodzić z kosztami takiego remontu i zaczynamy kombinować, jak zaoszczędzić na fachowcach. Tak zwanych „złotych rączek" nie brakuje, jednak pamiętać należy, że pewnych prac nie można powierzać osobom niewykwalifikowanym. W przypadku konieczności przeprowadzenia zmian w instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej czy elektrycznej, najlepiej sięgnąć po fachowców, którzy gwarantują nie tylko solidne wykonanie remontu, ale przede wszystkim bezpieczeństwo.

Przypominamy również, że niektóre przeróbki w mieszkaniach (m.in. dotyczące zabudowy balkonów i obudowy wanien) możemy dokonywać jedynie po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni.


Znikające kwiaty i krzewy

Od kilku tygodni obserwujemy niepokojące zjawisko. Po okresie zimowym w wielu miejscach na naszych osiedlach posadziliśmy sadzonki kwiatów i krzewy. Niestety w wielu przypadkach już nazajutrz po tym, jak my sadziliśmy kwiaty, śladu nie było żadnego. Co prawda ślad pozostawał, jednak tylko po złodziejskim wykopaniu sadzonek. W związku z tym apelujemy do członków naszej Spółdzielni, by baczniej przyglądali się podejrzanym miłośnikom ozdobnych roślin.


Zgodnie z planem. Wymiana dźwigów osobowych

Kilkuletni plan wymiany dźwigów osobowych przebiega zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Przypomnijmy, że w pierwszym etapie dokonano w każdym wysokim budynku wymiany jednej windy. Drugi etap ma na celu doprowadzenie do tego, że w każdym budynku będą funkcjonować dwa nowe dźwigi osobowe. Już teraz z dwóch nowych wind w swym wieżowcu mogą korzystać mieszkańcy budynków przy ul. Łokietka 7 i 9 oraz Kazimierza Wielkiego 15. Niebawem prace związane z wymianą starych wind na nowe rozpoczną się w kolejnych wieżowcach administrowanych przez naszą LWSM.


Zmiana systemu ociepleń

Po zimowej przerwie na nasze osiedla znów zawitały ekipy pracowników, których celem jest likwidacja z naszych budynków wyrobów budowlanych zawierających azbest. Prace związane z wymianą systemu ociepleń dotyczą budynków przy ul. Jedności Narodowej 2, ul. Szarych Szeregów 2, oraz przy ul. Lotników 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 19. Jak widać, pracy do wykonania jest sporo, a tegoroczny cykl robót zakończy się tuż przed kolejnym okresem grzewczym.

W związku z tymi pracami zwracamy się do Państwa z prośbą o to, by ewentualne prace związane z wymianą stolarki okiennej wykonać przed robotami związanymi z nowym ociepleniem budynków. Jednocześnie informujemy, że podczas prac ociepleniowych zostaną wymienione wszystkie parapety zewnętrzne.

Jako że wykonujemy kompleksowe remonty elewacji, przewidziano wymianę okien w klatkach schodowych oraz wymianę drzwi wejściowych do wiatrołapów.

Ponadto zostaną wykonane instalacje odgromowe i opaski wokół budynków.

Prace towarzyszące są indywidualnie określane dla każdego termomodemizowanego budynku.


II halowy turniej piłkarski LWSM. Kanonierzy ze Szczygłowic

Około w czterech meczach drużyna strzela 24 bramki to nie może być gorsza od pozostałych uczestników turnieju. Ta teoria sprawdziła się w przypadku zespołu reprezentującego osiedle w Szczygłowicach, który został zwycięzcą halowego turnieju zorganizowanego przez naszą Spółdzielnię.

Szczygłowiczanie już w pierwszym meczu udowodnili, że będą się liczyć w rozgrywce o najwyższe miejsce. Wysoko, bo 13:1 pokonali drużynę z Pocztowej i w spokoju czekali na
dalsze rozstrzygnięcia. A te układały się po myśli szczygłowiczan. Na dodatek główni pretendenci do zwycięstwa pokonali kolejno reprezentację Wojska Polskiego I 3:0, zespół Wojska Polskiego II 3:1 i drużynę z 1000-lecia 5:1.


W pozostałych meczach zanotowano następujące rozstrzygnięcia:
1000-lecia - Wojska Polskiego I 1:3, Wojska Polskiego II - Pocztowa 2:1, 1000-lecia - Wojska Polskiego II 2:3, Wojska Polskiego I - Pocztowa 6:0, Pocztowa - 1000-lecia 6:6, Wojska Polskiego I - Wojska Polskiego II 3:1.

Ostateczna klasyfikacja:
1. Szczygłowice, 2. Wojska Polskiego I, 3. Wojska Polskiego II, 4. 1000-lecia, 5. Pocztowa.

Organizatorzy przyznali indywidualne wyróżnienia. Najlepszym bramkarzem turnieju został uznany Łukasz Słomiński, miano najlepszego zawodnika przypadło Bemardowi Kabiczke, koronę króla strzelców zdobył Michał Pietraczyk, natomiast Andrzej Niewiedział był najlepiej zapowiadającym się piłkarzem młodego pokolenia.

Niewątpliwą atrakcją był udział w turnieju reprezentanta Polski w futsalu i zawodnika pierwszoligowej drużyny Jango Mysłowice, knurowianina - Mariusza Kaźmierczaka, który bronił barw 1000-lecia.

Poszczególne zespoły wystąpiły w następujących składach:

- Szczygłowice - Robert Lewandowski, Tomasz Mika, Robert Dziubliński, Michał Pietraczyk, Patryk Pietraczyk, Mariusz Kręcisz, Rafał Cieszyński, Dawid Wojciechowski, Sebastian Maćkiewicz, Marek Basak.
- Wojska Polskiego I - Piotr Kaniowski, Paweł Rozumek, Adam Tąpała, Krzysztof Włodarczyk, Karol Rozumek, Wojciech Rozumek, Waldemar Jachimowski, Wojciech Juszczyk.
- Wojska Polskiego II - Łukasz Słomiński, Damian Szymanek, Adam Szymański, Piotr Szymański, Piotr Pankiewicz, Damian Tomczak, Piotr Mazur, Łukasz Sporna, Damian Paczkowski, Przemysław Kopiecki.
- 1000-lecia - Dawid Mokszan, Sławomir Szolc, Rafał Pacyga, Łukasz Słowiński, Kamil Marszolek, Mariusz Kaźmierczak, Stanisław Fojt, Sebastian Faryński, Robert Klich, Tomasz Rzepka.
- Pocztowa - Katarzyna Jendryczko, Józef Niewiedział, Andrzej Niewiedział, Janusz Muszkiet, Witold Antonowicz, Artur Antonowicz, Bernard Kabiczke, Marek Zamora, Adam Marek, Dariusz Dzindzio.

 


Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone