Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 03/2004 (96)

Z prac Rady Nadzorczej

Część marcowego posiedzenia Rady Nadzorczej poświęcona była realizacji planów remontowych w roku ubiegłym. Rada wysłuchała sprawozdania Kierownika Działu Przygotowania i Realizacji Remontów. W przedstawionym sprawozdaniu uwzględniono planowane i wykonane roboty w roku ubiegłym. Rada stwierdziła poprawne wykonanie planu oraz pozytywnie oceniła pracę i zaangażowanie inspektorów nadzoru. Nowoczesne metody dociepleń, nowoczesne rozwiązania dźwigów osobowych w wieżowcach, wymuszają na pracownikach ciągłe poznawanie nowych technologii i uzupełnianie wiedzy. Wydaje się, że nadążamy za nowoczesnością, a nawet czasami jesteśmy jednymi z pierwszych, którzy ją wdrażają. Tak było w przypadku likwidacji płyt acekolowo-azbestowych na elewacjach naszych budynków.

Zbliża się miesiąc kwiecień, a zatem zgodnie z kalendarzem spółdzielczym odbędą się zebrania grup członkowskich. Rada Nadzorcza przyjęła harmonogram spotkań poszczególnych grup. Rozwiązanie to pozwala na przedstawienie działalności Spółdzielni mieszkańcom, ale jednocześnie co ważniejsze, umożliwia członkom naszej Spółdzielni przedstawienie wniosków, uwag i spostrzeżeń, które są inspiracją kolejnych działań Zarządu. Przypomnę, iż to z grup członkowskich wyszły pierwsze wnioski o likwidacji azbestu na elewacjach, budowy parkingów, remontu dachów, dociepleń stropodachów i wiele, wiele innych, które dziś są już zrealizowane, albo znajdują się w trakcie realizacji.

Spotkania grup członkowskich organizowane przez Rady Osiedlowe są również okazją do prezentacji działania tychże Rad. Widać duże zaangażowanie ich członków w działalność na rzecz swoich środowisk. Wiele wniosków, propozycji i opinii Rad Osiedlowych pozwala rozwiązywać na bieżąco bolączki mieszkańców. Członkowie Rad biorą udział w odbiorach robót remontowych, wizjach lokali, pomagają zadłużonym mieszkańcom poszukiwać rozwiązań spłaty zadłużenia, a także organizuj ą życie społeczne i kulturalne swoich sąsiadów.

Spotkania grup członkowskich są jedną z form kontaktu członków spółdzielni, ale przypomnę, że Zarząd Spółdzielni codziennie udziela odpowiedzi naszym mieszkańcom, a członkowie Rady Nadzorczej dyżurują w budynku Zarządu w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.

Zbigniew Gałkowski,
przewodniczący Rady Nadzorczej


Od 1 kwietnia. To nie żart prima-aprilisowy, wzrasta cena wodt

To nie żart prima-aprilisowy, wzrasta cena wody 3 złote i 76 groszy - tyle (brutto) płacić będziemy za jeden metr sześcienny wody. Do tej opłaty należy jeszcze doliczyć 18 groszy abonamentu za przyłącze. Od l kwietnia wzrasta również opłata za odprowadzenie ścieków. Za tę usługę zapłacimy 3 złote i 6 groszy (za jeden metr sześcienny). Oznacza to, że - przeciętnie - dla czteroosobowej rodziny podwyżka wyniesie około 5 zł miesięcznie.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Knurów z dnia 19 lutego 2004 roku podjętą na wniosek PWiK S.A. Knurów w sprawie zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe doprowadzanie ścieków, Rada Nadzorcza LWSM ustaliła nowe stawki odpłatności za 1 m sześcienny wody:
- według wskazań licznika - 7,00 zł/m sześcienny,
- według ryczałtu 49,00 zł/osobę /m-c (Osiedle WP II),
- według ryczałtu 42,00 zł/osobę /m-c (pozostałe osiedla).

Powyższa cena wody obejmuje:
- opłatę za pobór wody - 3,76 zł/m sześcienny. brutto,
- opłatę za odprowadzanie 1 m sześciennego ścieków - 3,06 zł/ m sześcienny brutto,
- opłatę abonamentową (tzw. stałą) - 0,18 zł/m sześcienny brutto.

Spółdzielnia za wodę i kanalizację rozlicza się z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych w przyłączach wodnych w budynkach. Rozliczenie pomiędzy Spółdzielnią a lokatorem dokonywane jest również na podstawie wskazań wodomierzy zamontowanych w mieszkaniach.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, występują około 11-procentowe) różnice pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego zamontowanego w przyłączu wodnym (rozliczanym z PWiK S.A.) a sumą wskazań wodomierzy zamontowanych w mieszkaniach i sumą ryczałtów.

Na podstawie wieloletnich badań eksploatacyjnych prowadzonych przez firmy produkujące wodomierze, widać, że nie można całkowicie wyeliminować różnic występujących między wskazaniami wodomierzy głównych a sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych. Dla zminimalizowania występujących różnic Spółdzielnia dokonuje wymiany wodomierzy mieszkaniowych, ponieważ są urządzeniami pomiarowymi i w myśl przepisów podlegają legalizacji.

Każdorazowa informacja otrzymywana z PWiK S.A. o zmianie ceny wody jest niepokojąca dla Spółdzielni, ponieważ przyczyni się to do zwiększonych obciążeń finansowych naszych mieszkańców. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, taryfy obowiązują przez l rok.

Nie da się ukryć, że decyzja o zmianie cen za wodę wywołała wiele dyskusji i kontrowersji, a jak te decyzje argumentuje prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Knurowie? Bogusław Tyszkowski mówi wprost, iż nawet po podwyżce nasza woda będzie najtańsza w okolicy. Porównując ceny obowiązujące w sąsiednich miejscowościach, okazuje się, iż rzeczywiście w Knurowie jeden metr sześcienny wody był i jest najtańszy.

Płacimy mniej niż mieszkańcy Gliwic, Rybnika, Żor, Wodzisławia czy Czerwionki-Leszczyn. Przykładowo w minionym roku mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn za wodę i ścieki (łącznie, brutto) płacili 7,57 zł, Gliwic - 6,61 zł, a Knurowa 6,32 zł.

Po wprowadzeniu planowanych podwyżek w Czerwionce-Leszczynach opłata wzrośnie do 8,46 zł, a w Knurowie do 6,82 zł.

Porównywanie cen obowiązujących w poszczególnych miejscowościach nie jest być może koronnym argumentem do tego, by owe ceny wzrastały. Dlaczego zatem cena za wodę znów poszła w górę? Argumentacja kierownictwa knurowskiego PWiK jest następująca:

Podwyżka cen podyktowana jest m. in. olbrzymim zakresem remontów i inwestycji. Na wymianę czeka ponad 40 km stalowych przewodów wodociągowych.

Nam, zwykłym odbiorcom wody nie pozostaje nic innego, jak mieć nadzieję, że kolejna podwyżka cen spowoduje, iż odpowiednie środki finansowe zostaną przekazane na najpilniejsze inwestycje. W ślad za tym, za kilka lat knurowianie będą korzystać z bezawaryjnej sieci wodociągowej, która dostarczy do naszych mieszkań wodę o najwyższych parametrach jakościowych.


Uwaga oszuści! Nieznanych - legitymować

Ten temat powraca jak bumerang. Z reguły całe zajście wygląda tak, że nieznany delikwent puka do naszych drzwi i w sposób kulturalny podając się za np. pracownika administracji osiedlowej, wchodzi do naszego mieszkania. Pretekstem do nieoczekiwanych odwiedzin bywają różnego rodzaju przeglądy urządzeń. Po przekroczeniu progu naszego mieszkania dochodzi do zuchwałych kradzieży naszego mienia, a następnie okazuje się, że osoba podająca się za pracownika administracji wcale nim nie jest, a my mieliśmy do czynienia ze zwyczajnym złodziejem.

Nie tak dawno do takiego właśnie zdarzenia doszło w jednym z mieszkań na osiedlu 1000-lecia.

Prosimy zatem wszystkich lokatorów o szczególną uwagę w momencie, gdy do naszego mieszkania próbuje wejść nieznana nam osoba. Mamy pełne prawo, a nawet obowiązek, by każdego osobnika podającego się za pracownika administracji, czy też innego zakładu, poprosić o okazanie legitymacji służbowej ze zdjęciem. W innym przypadku możemy zostać ofiarą zuchwałej kradzieży.


Harmonogram zebrań Grup Członkowskich

14.04.2004 - GODZ. 17.00 - KLUB GAMA
OS. WOJSKA POLSKIEGO l (UL. KAPELANÓW WOJSKOWYCH, UL JEDNOŚCI NARODOWEJ, UL ARMII KRAJOWEJ, UL SZARYCH SZEREGÓW, UL SZPITALNA)

15.04.2004 - GODZ. 17.00 - DOM DZIAŁKOWCA KNURÓW III
OS. SZCZYGŁOWICE (AL PIASTÓW, UL SZTYGARSKA)

16.04.2004 GODZ. 17.00 - KLUB GAMA
OS. WOJSKA POLSKIEGO II (UL MARYNARZY, UL PIŁSUDCZYKÓW, UL LOTNIKÓW, UL DYWIZJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ)

20.04.2004 GODZ. 17.00 - MSP-1
OS. SPÓŁDZIELCZA, POCZTOWA (UL SPÓŁDZIELCZA, UL POCZTOWA)

21.04.2004 - GODZ. 17.00 - KLUB GAMA
OS. 1000-LECIA (UL MIESZKA l, UL KOSMONAUTÓW, UL WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA,
UL. STEFANA BATOREGO, UL JANA SOLSKIEGO, UL KAZIMIERZA WIELKIEGO)

22.04.2004 GODZ. - 17.00 - KLUB GAMA
GRUPA CZŁONKÓW OCZEKUJĄCYCH (CZŁONKOWIE OCZEKUJĄCY).

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania, wybory przewodniczącego, sekretarza oraz zapoznanie z regulaminem obrad
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybory komisji uchwał i wniosków
4. Sprawozdanie Rady osiedla
5. Sprawozdanie kierownika ADM z realizacji wniosków i postulatów z 2003 roku
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółdzielni i przedstawienie projektów uchwał na zebranie przedstawicieli członków
8. Dyskusja
9. Przyjęcie uchwał i wniosków
10. Zamknięcie obrad
 

Nasz e-mail: lwsm.knurow@wp.pl

 


Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone