Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 02/2004 (95)

"Gama" po remoncie

Spółdzielczy Klub "Gama" niemal w niczym nie przypomina tego samego klubu sprzed remontu. Można rzec, że jedynie adres się nie zmienił. Obecnie w "Gamie" mieszczą się trzy sale, z których mogą korzystać zarówno najmłodsi, jak i ich rodzice (przed remontem do dyspozycji była tylko jedna sala). Obok klimatyzowanych sal do dyspozycji gości jest kuchnia i wyremontowane sanitariaty.

Obecnie Klub "Gama" kojarzyć się będzie nie tylko z działalnością kulturalną knurowskiej Spółdzielni, ale również z miejscem, gdzie w optymalnych warunkach mogą odbywać się m.in. wszelakie konferencje i zebrania.


Przekształcenia na dogodnych warunkach

Informujemy, że członek Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, na swój pisemny wniosek może ubiegać się o przekształcenie tego prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców
i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.

Warto przypomnieć, że na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego również można założyć księgę wieczystą i ustanowić hipotekę.

Warunkiem zawarcia umowy o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest wniesienie wkładu budowlanego w wysokości wartości rynkowej lokalu. Na poczet wkładu budowlanego zostanie zaliczony wkład mieszkaniowy zwaloryzowany według wartości rynkowej lokalu.

W Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie, w przypadku jednorazowej wpłaty 18% wartości rynkowej lokalu (nie mniej niż kwota umorzenia kredytu obciążającego dany lokal podlegający zwrotowi do budżetu państwa) pozostała do wpłaty część wkładu budowlanego z tytułu przekształcenia zostanie zawieszona na okres 5 lat. Zawieszona kwota zwaloryzowana według aktualnej wartości rynkowej lokalu staje się natychmiast wymagalna, jeśli przed upływem okresu zawieszenia członek lub jego
następca prawny:
- zbywa spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
- wystąpi o przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu.

Wkład budowlany z tytułu przekształcenia można też wpłacać w miesięcznych ratach przez okres nie dłuższy niż 5 lat, z tym, że pierwsza rata nie może być niższa niż kwota umorzenia kredytu obciążającego dany lokal odprowadzana do budżetu państwa. Od wkładu budowlanego z tytułu przekształcenia wpłaconego w miesięcznych ratach będą naliczane odsetki w wysokości 3% w skali roku. Informując o powyższym zachęcamy Państwa do rozważenia możliwości nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Bliższych informacji udziela Dział ds. Członkowskich i Obrotu Nieruchomościami (pokój nr 23) w siedzibie Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie (ul. J. Sobieskiego 6).

Zarząd Spółdzielni


Już parkują

Było ciasno, żywopłot skutecznie ograniczał widoczność, a ostry zakręt powodował, że kierowcy i piesi musieli zachować szczególną ostrożność. To wszystko cechowało wjazd na ulicę Kapelanów Wojskowych z ulicy Kosmonautów. Stwierdzenie "cechowało" jest jak najbardziej trafne, bowiem od niedawna ten fragment osiedla Wojska Polskiego I diametralnie się zmienił.

Najpierw przeniesiono w inne miejsce żywopłot, a następnie rozpoczęły się prace mające na celu poszerzenie fragmentu ulicy Kapelanów Wojskowych. Gdy i z tym się uporano, przystąpiono do budowy nowych miejsc parkingowych. Efektem tych wszystkich zabiegów jest parking, z którego jednorazowo może skorzystać 18 kierowców.

Do zakończenia kompletnego remontu pozostało jeszcze przebudowanie skrzyżowania. Spółdzielnia ma nadzieję, że w tym temacie znajdzie poparcie i pomoc władz samorządowych.


Pytanie-odpowiedź

- Czy w związku z likwidacją ulgi remontowej od 2004 roku, aby z niej skorzystać w ramach praw nabytych musiałem ponieść wy datek już w 2003 roku?

Nie, ulga remontowo-modemizacyjna jest ulgą trzyletnią. Rok 2003 był pierwszym rokiem z kolejnego trzyletniego okresu. Stąd też podatnik może dokonywać odliczeń w każdym z trzech lat obowiązywania ulgi, tj. w okresie 2003-2005. Zatem wydatek może być poniesiony po raz pierwszy np. w 2004 roku. Prawa nabyte do ulgi gwarantuje art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202, póz. 1956).

- Co miesiąc opłacam abonament za telewizję kablową. Czy dodatkowo muszę płacić abonament za telewizję i radio publiczne?
Korzystanie z sieci telewizji kablowej nie ma wpływu na obowiązek opłacania abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych.

Zasady pobierania opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych reguluje ustawa z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (tekst jednolity Dz.U. z 200ł r., nr 101, póz. 1114, z późniejszymi zmianami). Zgodnie z jej przepisami, za używanie odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych pobierane są opłaty abonamentowe. Ponieważ używanie odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego jest czynnością, która w praktyce nie może być poddana bezpośredniej kontroli, ustawa wprowadza domniemanie, że osoba posiadająca odbiornik w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika.


Ferie z LWSM

Kluby spółdzielcze na co dzień oferują najmłodszym mieszkańcom naszych osiedli szeroką gamę zajęć. Nie inaczej było przy okazji zimowych ferii. Bogaty program obejmował nie tylko zajęcia świetlicowe, ale również kilka wycieczek. Na nudę nie mogli narzekać miłośnicy gry w tenisa stołowego, a także ci, którzy uwielbiają rysować. Swoje przysłowiowe "pięć minut" mieli również zwolennicy wojaży. Innymi słowy, każdy mógł znaleźć coś dla siebie.


Tradycyjne spotkanie z Mikołajem

Klub "Lokatorek" przy okazji specjalnego programu przygotowanego z okazji "Mikołaja" wypełnił się po brzegi. Na widowni zasiedli najmłodsi mieszkańcy naszych osiedli, nierzadko w towarzystwie swych rodziców, którzy mieli okazję uwiecznić na zdjęciu udział swych pociech w tym niecodziennym spotkaniu z gościem z dalekiej Laponii.


Wpłaty na fundusz remontowy. Obliczamy jeszcze przez dwa lata

Nadal należy gromadzić dowody wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy, choć najprawdopodobniej odliczenie zniknie z ustawy. Tak samo, jak w przypadku wydatków na remont i modernizacje, z tytułu comiesięcznych wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy, będzie można korzystać z ulgi jeszcze przez 2004 i 2005 rok.

Obecnie zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, póz. 176 z późn. zm.) odliczeniu podlegają nie tylko wydatki na remont i modernizacje zajmowanego na podstawie tytułu prawnego budynku czy lokalu mieszkalnego, ale także wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.

Mimo iż resort finansów zaproponował likwidację ulgi remontowej, podatnicy będą z niej mogli korzystać jeszcze przez dwa lata.

Osoby odliczające wydatki na wpłatę na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej muszą pamiętać, że minimalny wydatek uprawniający do ulgi w okresie trzech lat to 567 zł. W zakresie dokumentowania niezbędny będzie dowód wpłaty.

Co jednak zrobić, gdy ktoś zgubił książeczkę opłat?

Urzędy Skarbowe wyjaśniają, iż w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, odliczenia dokonuje się na podstawie dowodu wpłaty. Niemniej jednak, jeżeli podatnik nie posiada takiego dokumentu, urząd skarbowy uzna za dowód poniesienia wydatków na ten cel przedłożone przez niego zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej.


Walka z niechcianą reklamą

Reklamy, druki bezadresowe, pełne skrzynki i wreszcie zaśmiecone klatki schodowe. Naprzeciw tym problemom wyszła Federacja Konsumentów, która uruchomiła akcje "Czysty punkt". Każdy kto przyklei na swą skrzynkę pocztową specjalną naklejkę, może liczyć, że uwolni się od sterty niepotrzebnych "przesyłek". Głównym elementem akcji są naklejki „Czysty Punkt" służące do umieszczenia na drzwiach lub skrzynce pocztowej na znak niechęci do otrzymywania bezadresowych materiałów reklamowych. Choć pomysł wydaje się ciekawy, tak naprawdę nie rozwiązuje ulotkowego problemu. Co prawda w Knurowie nie spotkaliśmy się jeszcze z tym, by skrzynki pocztowe były oklejone "Czystym punktem", jednak z innych miejscowości dochodzą sygnały, że poczta ignoruje te naklejki.

Ulotkowy problem, choć wydawałoby się że błahy, niesie za sobą niebezpieczeństwo. Stowarzyszenie konsumentów uważa, że zalegające ulotki w skrzynkach, czy też na wycieraczkach przed drzwiami do mieszkań mogą być sygnałem dla złodziei, którzy dzięki temu wiedzą kogo nie ma w domu.

Jeżeli nie naklejka akcji "Czysty punkt" to co może nas uwolnić od kilogramów makulatury? Wydaje się, że jedynie zdrowy rozsądek tych, którzy poprzez ulotki chcą trafić do swych klientów.


Terminy dyżurów

Najbliższe terminy dyżurów członków Rady Nadzorczej LWSM w Knurowie:
- 1 marca,
- 5 kwietnia,
- 10 maja.
Dyrekcja Zarządu przy ul. J. Sobieskiego 6, pokój nr 3 (od godz. 15.00 do 16.00)
 
 


Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone