Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 10/2003 (93)

Życzenia

W imieniu Zarządu oraz Rady Nadzorczej, wszystkim członkom Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Niech te szczególne dni upłyną w zdrowiu, radości i szczęściu, a Nowy Rok przyniesie nam wszystkim poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji życiowej.

Zbigniew Gałkowski - przewodniczący Rady Nadzorczej LWSM
Bogdan Litwin - prezes LWSM.


Nagroda prezydenta...

Działania knurowskiej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej zostały dostrzeżone i wyróżnione przez Prezydenta Izby Budownictwa. Nasza Spółdzielnia w uznaniu za wdrożenie programu dotyczącego likwidacji płyt azbestowo-cementowych oraz za nowoczesną termoizolację budynków otrzymała okazałą statuetkę - Wielką Nagrodę Izby Budownictwa.

Działania związane z likwidacją starych płyt azbestowo-cementowych i powtórnymi pracami mającymi na celu ocieplanie naszych zasobów mieszkaniowych zgodnie z najnowszą technologią, rozpoczęły się w naszej Spółdzielni przed kilkoma laty. - Wcześniejsze badania wykazały, że stare płyty azbestowo-cementowe nie są obojętne dla zdrowia ludzkiego - wspomina Bogdan Litwin, prezes knurowskiej LWSM. - Od tego momentu w całym kraju zaczęły się działania, by te szkodliwe płyty bezpiecznie zdemontować bądź tak zabezpieczyć, by w trakcie ich erozji nie uwalniały się włókna azbestowe.

My doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie przeprowadzić stopniową, jednak całkowitą likwidację starych płyt. Wiele elewacji budynków i tak nadawało się już do odnowienia,
więc postanowiliśmy wyasygnować nieco większe środki i rozpocząć kompleksowe prace. W tym celu skorzystaliśmy z preferencyjnej pożyczki Funduszu Ochrony Środowiska.

Wcześniej opracowaliśmy specjalny program, w którym przedstawiliśmy sposób w jaki będziemy przeprowadzać likwidację płyt na 40 naszych budynkach. W programie tym uwzględniliśmy trzyletni front robót, od 2003 do 2005 roku.

Dlaczego jednak akurat knurowska Spółdzielnia otrzymała Wielką Nagrodę Izby Budownictwa? - O przyznaniu nam tego wyróżnienia zadecydował zapewne fakt, iż byliśmy niejako pionierami w tych działaniach - kontynuuje prezes Bogdan Litwin. - Dzięki temu dziś mamy już widoczne efekty. Po pierwsze na wielu budynkach zlikwidowaliśmy szkodliwe włókno. Po drugie budynki zostały docieplone w zgodzie z najnowszą technologią. Wreszcie po trzecie, nasze budynki wyróżniają się teraz ładnymi, kolorowymi elewacjami. To wszystko zostało zauważone i docenione.

Warto podkreślić również to, że cały proces związany z nowym docieplaniem budynków wiąże się z tym, że lokatorzy wydają teraz mniej na energię cieplną.

Gala Budownictwa, w czasie której nagrodzono knurowską Spółdzielnię, odbyła się 15 listopada w bytomskiej Operze Śląskiej. Wyróżnienia trafiły również do Dąbrowy Górniczej, Katowic, Krakowa, Oświęcimia, Poznania, Tychów i Żyrardowa. Wielka Nagroda Prezydenta Izby Budownictwa przedstawia brązową kielnię osadzoną w czarnym granicie.


Remont Klubu "Gama"

Najpierw opracowano dokumentację aranżacji pomieszczeń Klubu "Gama", a następnie przystąpiono do wymiany okien i ocieplenia elewacji. W samym klubie odbywa się kafelkowanie, wymiana oświetlenia i instalacja klimatyzacji. Ponadto wyremontowane zostaną sanitariaty.

Koszt remontu szacuje się na około 500 tysięcy złotych, a po jego zakończeniu Klub "Gama" będzie bardziej funkcjonalny. Mieścić się w nim będą trzy sale (przed remontem była tylko jedna), kuchnia i biuro. Być może w przyszłości cała działalność kulturalna zostanie skoncentrowana wokół tego klubu, a ponadto będzie możliwość wynajęcia klubu na imprezy okolicznościowe.


Zgodnie z sugestiami mieszkańców

Wlot na ulicę Kapelanów Wojskowych z ulicy Kosmonautów od wielu lat budził wiele zastrzeżeń. Pretensje związane ze złą widocznością na odcinku ul. Kapelanów Wojskowych zgłaszali zarówno kierowcy, jak i przechodnie. Widoczność w znacznym stopniu ograniczał rosnący tam żywopłot. Niejako oliwy do ognia dodawał również fakt, iż w okolicy zakrętu parkowały samochody, które skutecznie zawężały ulicę, a to powodowało, że samochody narażone były na stłuczki. - Zarówno ulica Kapelanów Wojskowych, jak i ulica Kosmonautów nie należą do naszej Spółdzielni, jednak osiągnęliśmy porozumienie z władzami miasta - informuje Bogdan Litwin, prezes LWSM. - Uzgodniliśmy, że Spółdzielnia opracuje dokumentację w celu przeprowadzenia w tym miejscu remontu. Zwróciliśmy się również do Rady Miasta o zagwarantowanie środków na przeprowadzenie remontu.

Prace remontowe przebiegać będą w dwóch etapach. W pierwszej kolejności wycięty został żywopłot, a następnie przystąpiono do poszerzenia ulicy Kapelanów Wojskowych oraz przygotowania odcinka terenu pod nowe miejsca postojowe dla samochodów.

Po zakończeniu prac (wiosną 2004 roku) wjazd na ulicę Kapelanów Wojskowych będzie o wiele bezpieczniejszy, natomiast kierowcy, którzy mieli do tej pory problemy z zaparkowaniem samochodu w pobliżu tamtejszych pawilonów usługowo-handlowych, zyskają 18 nowych miejsc postojowych.


Od 1 stycznia 2004
Wzrosną opłaty za radio i telewizję


Opłata roczna za używanie odbiorników telewizyjnych lub telewizyjnych i radiofonicznych wyniesie w przyszłym roku 173 zł i 90 gr, zamiast, jak dotychczas, 167 zł 90 gr.

Nowe, wyższe, stawki abonamentu radiowo-telewizyjnego, które zaczną obowiązywać od l stycznia 2004 r., określa rozporządzenie z 26 czerwca br. (Dz.U. nr 134, póź. 1264).

Od początku przyszłego roku opłata abonamentowa za odbiornik radiofoniczny wyniesie np. za jeden miesiąc 4,95 zł (obecnie 4,80 zł), za cztery miesiące 19,20 zł (obecnie 18,60 zł), a za rok 55,90 zł (obecnie 54,10 zł).

Z kolei za używanie odbiorników telewizyjnych lub telewizyjnych i radiofonicznych trzeba będzie zapłacić 15,40 zł za miesiąc (obecnie jest to 14,90 zł); 59,80 zł za cztery miesiące (obecnie jest to 57,80 zł) i 173,90 zł za rok (obecnie 167,90 zł).

Utrzymane zostaną obecne zwolnienia z abonamentu RTV. Dotyczą one m.in. osób zaliczonych do I grupy inwalidów oraz do znacznego stopnia niepełnosprawności, osób całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Abonamentu nie muszą również płacić inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci.


Jak zaoszczędzić na centralnym ogrzewaniu

Jak wysokie są koszty związane z centralnym ogrzewaniem naszych mieszkań nie trzeba chyba nikogo przekonywać. -Najbardziej skuteczna walka z monopolistą, jakim są Zakłady Energetyki Cieplnej, polega na kupowaniu jak najmniejszej ilości ciepła - przekonuje Bogdan Litwin, prezes knurowskiej LWSM. - W tym celu w naszej Spółdzielni wdrożyliśmy program wymiany starego docieplenia budynków i jednocześnie ocieplenia budynków, które do tej pory nie były docieplone. Jednocześnie opomiarowaliśmy dostawę ciepła i założyliśmy podzielniki ciepła w mieszkaniach. Dzięki tym działaniom osiągnęliśmy zamierzony cel. Warto w tym miejscu podkreślić, że w ciągu ostatnich lat energia cieplna zdrożała o około 50 procent, natomiast nasi lokatorzy zużyli jej o około 40 procent mniej. Ta oszczędność to efekt dociepleń budynków.

Prezes naszej Spółdzielni podkreśla również to, że biorąc pod uwagę miniony okres rozliczeniowy, 85 procent mieszkańców otrzymało zwroty z tytułu nadpłaty środków na centralne ogrzewanie. Faktem jest również to, że zaobserwowano dość dużą rozbieżność pomiędzy tymi, którzy mają zwroty, a tymi, którzy zużywają więcej energii cieplnej. W związku z tym brana jest pod uwagę zmiana zasady pobierania zaliczek na poczet centralnego ogrzewania. - Niewykluczone, że za centralne ogrzewanie będziemy płacić podobnie, jak za energię elektryczną -kontynuuje prezes. - Po kilkuletnich obserwacjach będziemy mogli pokusić się o opracowanie symulacji zużycia energii centralnego ogrzewania i wtedy nie powinno już dochodzić do tego, że jeden lokator ma np. 800 zł nadpłaty, a inny musi taką samą kwotę dopłacić.

W tym miejscu warto podkreślić, że knurowska Spółdzielnia idzie na rękę tym, którzy mają niedopłatę i mogą ją regulować w ratach.


Co wyremontowano w 2003 roku?

nr 10/2003 (92) - strona 2 i 4 
(230 KB)


Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone