Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 07/2003 (90)

Nie dla butli gazowych

Statystyki biją na alarm. Od kilku lat utrzymuje się niekorzystna sytuacja pożarowa w budynkach mieszkalnych. Występujące tam pożary mają tragiczne następstwa i powodują znaczne straty materialne.

Jednym z ważniejszych problemów, jaki pojawił się w ostatnim czasie, jest nielegalne zasilanie urządzeń grzewczych (kuchni gazowych) gazem płynnym w budynkach wielorodzinnych wyposażonych w przewodowe instalacje gazu ziemnego. Sytuacje takie mają miejsce zwłaszcza w lokalach mieszkalnych, w których odcięto dopływ gazu przewodowego w związku z zaprzestaniem wnoszenia stosownych opłat przez lokatorów.

Stosowanie gazu płynnego prowadzi do znacznego pogorszenia warunków bezpieczeństwa pożarowego, a w przypadku powstania pożaru, spowodować może zagrożenie dla mieszkańców, ekip ratowniczych, jak i struktury budynku.

Dlatego przypominamy, że w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stosowanie gazu płynnego w budynkach, w których istnieje instalacja gazu ziemnego, jest zabronione.

Zgodnie z postanowieniami Prawa Budowlanego każdorazowa przebudowa instalacji gazowej powinna odbyć się na podstawie decyzji administracyjnej oraz zgody właściciela budynku. Należy również zwrócić uwagę na to, by instalacja gazowa była wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia energetyczne. Poprawność wykonania instalacji gazowej powinna być potwierdzona wykonaniem próby szczelności oraz odbiorem kominiarskim.


Festyn Spółdzielczy

Program tradycyjnego festynu spółdzielczego opracowano tak, by w czasie dwudniowej zabawy każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Były zatem różnego rodzaju gry i zabawy dla najmłodszych, turniej pięcioosobowych zespołów piłkarskich, występy młodzieżowych zespołów muzycznych, pokaz sztuk walk rycerskich oraz tresury psów policyjnych, a także koncert gwiazdy - Andrzeja Rybińskiego.


Z prac Zarządu...

Jedenaście uchwał podjętych w czasie pięciu lipcowych posiedzeń Zarządu Spółdzielni dotyczyło spraw członkowsko-mieszkaniowych. Rozpatrywano przyjęcia w poczet członków i skreślenia z rejestru członków LWSM. Ponadto przyjęto plan pracy Zarządu na drugie półrocze br.

Zarząd rozpatrzył wnioski członków, które dotyczyły spłat zaległości czynszowych oraz zapoznano się i omówiono dwa protokoły z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych.

Przyjęto informację o realizacji planów finansowo-gospodarczych Spółdzielni za pierwsze półrocze br.

 
 

nr 07/2003 (90) - strona 3 (160 KB)


Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone