Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 04/2003 (87)

Pożar w Fikolandzie

Sobota, 12 kwietnia. Zapowiadała sie zwyczajna, spokojna noc. Gdy najmłodsi zapadli już w głęboki sen, nad miastem rozległ się ryk strażackich syren. Nazajutrz dzieci ze smutkiem spoglądały na budynek, w którym mieścił się Fikoland. Na zewnątrz powybijane szyby, a wewnątrz zwęglone wyposażenie placu zabaw świadczyło o tym, że w najbliższym czasie dzieci nie będą mogły korzystać z tego obiektu. - Zgłoszenie pożaru nastąpiło o godz. 22.07 - informuje Straż Pożarna. - W kierunku ulicy Armii Krajowej natychmiast wyjechały dwa wozy bojowe. Akcja gaśnicza trwała godzinę i 57 minut. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pożar powstał od podpalenia przez nieznaną osobę, natomiast straty wynoszą około 100 tysięcy złotych.Coś z niczego

Jeszcze przed kilkunastoma dniami, lokatorzy lokatorzy bloku przy ul. Łokietka, wychodząc z klatki schodowej mieli kilkadziesiąt metrów kwadratowych niezagospodarowanego kawałka ziemi. Gdy spadł deszcz tworzyło się w tym miejscu bajoro, a innym razem widać było ślady po zaparkowanych wcześniej w tym miejscu samochodach. Tuż przed świętami wielkanocnymi w sąsiedztwie wspomnianego budynku pojawiła się brygada remontowa. W ciągu kilku dni teren uporządkowano, a wykładając go płytami ażurowymi, przystosowano do potrzeb kierowców. Obecnie z nowych miejsc parkingowych może korzystać kilku zmotoryzowanych, a ponadto ów teren nie straszy już błotem i bałaganem.Z prac Zarządu...


Członkowie Zarządu wykonywali szereg prac wynikających z przyjętego planu pracy. Uczestniczyli w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Rad Osiedlowych. W czasie obraz Zarządu podjęto i uchwały dotyczące spraw członkowsko-mieszkaniowych. Zajmowano się sposobem postępowania przy zleceniach robót remontowych i budowlanych, a także zatwierdzono regulamin komisji przetargowej i komisji ofertowej. ... i Rady nadzorczej

W czasie marcowego posiedzenia Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2002 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta. Ponadto przyjęto regulamin w sprawie rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzanej wody, a także sprawozdanie w działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok.Czas na dwa ostatnie wieżowce

Wreszcie nadszedł czas na prace związane z demontażem starych płyt ociepleniowych na dwóch ostatnich wieżowcach. Mowa tu o budynkach przy ul. Kapelanów Wojskowych. Już niebawem do prac przystąpią specjalne brygady, które przeprowadzą demontaż starych płyt ociepleniowych, a następnie budynki zostaną ocieplone zgodnie z najnowszą technologią.


Wymiana piasku w piaskownicach

Wszystko wskazuje na to, że zima na dobre nas pożegnała i nasi najmłodsi zamienili już sanki na łopatki i wiadereczka, które posłużą im do zabawy w piaskownicach. Już niebawem przystąpimy do wymiany piasku w piaskownicach. Tym samym w imieniu rodziców zwracamy się do posiadaczy psów, by nie wyprowadzali swoich czworonożnych przyjaciół na place zabaw dla dzieci.


Wnioski przyjęte podczas Zebrań Grup Członkowskich

Komisje Uchwał i Wniosków pracujące w czasie tegorocznych Zebrań Grup Członkowskich sporządziły 33 wnioski. 14 z nich skierowanych zostanie do Urzędu Miasta. Policji, Straży Miejskiej i PWiK w Knurowie. Wnioski te dotyczą budowy parkingów i chodników, zmiany oświetlenia w parku miejskim, zwiększenia patroli policyjnych w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, dostawy czystej wody do mieszkań i wymiany uszkodzonych sieci wodociągowych. Pozostałe wnioski zobowiązują Zarząd Spółdzielni do realizacji remontów chodników, wykonania nowych placów parkingowych i nowych chodników, malowania klatek schodowych, docieplenia ścian budynków od strony balkonów oraz rozpropagowania wśród mieszkańców osiedla przy ul. Pocztowej wykonania instalacji centralnego ogrzewania.


Porządek obraz Zebrania Przedstawicieli Członków LWSM w Knurowie
31 maja 2003, godz. 9.00, Klub Osiedlowy "Gama"


  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybory Prezydium Zebrania.
  3. Przyjęcie regulaminu obrad.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji:
       - Mandatowej,
       - Uchwał i Wniosków.
  6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.
  7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni.
  8. Sprawozdanie z działalności finansowej.
  9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Wyborczej stwierdzającej prawomocność Zebrania.
10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
11. Dyskusja.
12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie Uchwał:
       - Nr 1 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
       - Nr 2 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu i Spółdzielni.
       - Nr 3 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego LWSM za 2002 rok.
       - Nr 4, 5, 6, 7 - w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
       - Nr 8 - w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni w 2003 roku.
       - Nr 9 - w sprawie zmian w Statucie.
       - Nr 10, 11 - w sprawie rozpatrzenia odwołania od Uchwały Rady Nadzorczej LWSM
                             w Knurowie.
       - Nr 12 - w sprawie zbycia gruntu stanowiącego własność Spółdzielni.
       - Nr 13, 14, 15, 16 - w sprawie zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego
                                           oraz przekazanie nieruchomości właścicielowi.
       - Nr 17 - w sprawie przystąpienia do Izby Budownictwa.
13. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
14. Zakończenie obrad.

UWAGA!
W Zebraniu Przedstawicieli Członków biorą udział tylko delegaci wybrani na Zebraniach Grup Członkowskich.


Podwyżka cen wody. Droższa, ale nie najdroższa

To nie był niestety primaaprilisowy. Od 1 kwietnia wzrosła cena za wodę i odprowadzenie ścieków. W pierwotnej wersji za jeden metr sześcienny wody mieliśmy płacić 3,82 zł. Cena proponowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. nie znalazła zwolenników wśród władz samorządowych Knurowa. Ostatecznie po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw. Rada Miasta (niejednogłośnie) podjęła uchwałę, na mocy której 1 m sześć. wody kosztuje obecnie 3,30 zł + VAT, natomiast za odprowadzenie 1m sześć. ścieków płacimy 2,61 zł + VAT. Warto również zaznaczyć, że podwyższeniu uległy opłaty za główny (znajdujący się poza naszymi mieszkaniami) wodomierz w budynku. Komunikat PWiK S.A. zawiera również informację, że przedstawione wyżej taryfy obowiązywać będą przez okres 12 miesięcy.

Każdą podwyżkę opłat przyjmujemy ze zrozumiałym niezadowoleniem. Wszak za każdym razem niesie ona za sobą wyższe wydatki z naszego domowego budżetu. Biorąc pod uwagę ostatnią podwyżkę cen, knurowianom na otarcie łez pozostaje informacja, że w naszym mieście cena za wodę i ścieki jest najniższa w regionie.


Nowe punkty płatności za energię elektryczną

Z początkiem maja przestaje funkcjonować Punkt Obsługi Klientów przy ul. Szpitalnej 31. W związku z tym dla mieszkańców Knurowa zaczną obowiązywać nowe punkty płatności za energię elektryczną. Od 5 maja Klientów, którzy korzystali z knurowskiego punktu przejmie Punkt Obsługi Klientów mieszczący się w Gliwicach, przy ul. Myśliwskiej 6. Należność za energię elektryczną będzie można uiścić w placówkach Poczty Polskiej, a także w sklepach i na stacjach benzynowych w sieci "Moje Rachunki" . W obu przypadkach opłata za usługę wynosi 99 groszy.

Obecnie na terenie Knurowa działają 2 punkty sieci "Moje Rachunki" - w sklepie "Agata" (ul. Witosa 6) oraz w sklepie "Dakuś" (ul. Kosmonautów 13 a).  Adresy placówek funkcjonujących w innych miastach dostępne są na stronach intemetowych: www.mojerachunki.pl, www.obrot.gze.pl lub telefonicznie:303 O 303, O 801 303 493.


Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków

Cukrzyca, to brzmi jak wyrok. W Polsce praktycznie nie istnieje profilaktyka przeciw cukrzycy. Jej problem jest jakby wyciszony, a dotyka coraz większą częścią społeczeństwa. Zdarza się, że nie wiemy jak się ona objawia, a po jej przypadkowym rozpoznaniu, ogarnia nas bunt przeciw chorobie. Zadajemy sobie pytanie, dlaczego złośliwy los wybrał akurat mnie? W tym momencie nie jesteśmy w stanie racjonalnie myśleć o swojej chorobie. Na nas diabetykach, jako na tych, którzy tę "niespodziankę" mają już za sobą, spoczywa odpowiedzialność, aby naszych najbliższych ta "przygoda" nie spotkała.

Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków zaprasza wszystkie osoby chore, a także grupy ryzyka, do siedziby Stowarzyszenia mieszczącej się przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 (Przychodnia Rejonowa w Knurowie), we wtorki i środy (9.00 - 13.00), a także w piątki (l 1.00 - 14.00).

Stowarzyszenie Diabetyków działa w Knurowie od 1998 roku. Nadzór nad nim sprawuje Starosta Powiatu Gliwickiego. Obecnie Stowarzyszenie zrzesza 120 osób z Knurowa, Czerwionki-Leszczyn, Katowic, Gierałtowic, Przyszowic i Omontowic. Wszyscy razem spotykamy się na comiesięcznych spotkaniach edukacyjnych, które odbywają się w Klubie "Gama" (w każdą drugą środę miesiąca, o godz. 16.00).

Od 1998 roku prezes Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie pan Bogdan Litwin wraz z całym Zarządem użycza nam bezpłatnie sali w Klubie "Gama". Tą drogą chcemy za to podziękować. Dziękujemy również Lucynie Auer, kierowniczce Klubu "Gama", która pomaga nam przygotować comiesięczne spotkania.


Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone