Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 03/2003 (86)

Czy kamery powstrzymają wandalizm?

Wandalizm to jeden z największych problemów obecnych czasów. Apele do mieszkańców czy też częstsze patrole policji i straży miejskiej nie zawsze przynoszą pożądany efekt. Z reguły jest tak, że to chuligan pilnuje stróży prawa, a nie odwrotnie. Wydaje się zatem, że najprościej byłoby zamontować na osiedlach i w budynkach, popularne ostatnio urządzenia do monitorowania.

Tego typu inwestycja pochłania spore środki finansowe, ale te spółdzielnie, które wyczerpały już wszystkie pomysły na walkę z bandziorami, decydują się na ten kosztowny krok. Kamera, owszem jest w stanie zarejestrować wandali na gorącym uczynku, jednak by tak się stało, musi być spełniony co najmniej jeden warunek. Chuligan nie może wiedzieć o tym, że jest śledzony poprzez to cudo techniki.

Pomysł - jak to zwykle bywa z tego typu nowinkami - wzbudza wśród lokatorów spore emocje. Jedni są jak najbardziej za tym, by ukryta kamera śledziła każdy krok osób wchodzących do budynku, a inni wprost przeciwnie. - Panie, zlituj się pan. Nie mam zamiaru być śledzony przez jakieś kamery. Mój blok to nie jest studio telewizyjne Wielkiego Brata - stwierdził jeden z lokatorów wieżowca przy Alei Piastów w Szczygłowicach. Jego sąsiad był jednak odmiennego zdania. - Jak kogoś stać na taki wydatek to proszę bardzo. Ja nie mam się czego obawiać. Nie jestem ani wandalem, ani innym chuliganem i nie przeszkadza mi pomysł montowania kamer. Może to byłby rzeczywiście doskonały sposób na tych, którzy lubią "pomajsterkować" przy różnych urządzeniach. Jedno jest pewne. Nasza Spółdzielnia nie myśli na razie o montażu ukrytych kamer, jednak trudno dziś przewidzieć, do czego zmusi nas ciągła walka z wandalizmem.
  

 
Uwaga na domokrążców

W ostatnim okresie odnotowano przypadki wyłudzenia przedpłat przez firmy, które powołując się na umowy podpisane z naszą Spółdzielnią, oferowały wymianę okien i drzwi.

Informujemy, że nasza Spółdzielnia nie podpisała żadnych umów z firmami, które świadczą usługi związane z wymianą okien i drzwi. Tak zwani domokrążcy, którzy co jakiś czas pukają do drzwi naszych mieszkań i oferując swoje usługi powołują się na współpracę z naszą Spółdzielnią, są oszustami.

Apelujemy, by w razie kolejnych prób wyłudzenia zaliczek na poczet przyszłych remontów, natychmiast powiadomić Policję, która otrzymała już informację o oszustach i prosi za naszym pośrednictwem o pomoc w zidentyfikowaniu i zatrzymaniu oszustów.Z prac Zarządu...


Rozpatrzenie spraw członkowsko-mieszkaniowych, zwołanie Zebrań Grup Członkowskich i ustalenie szczegółowego planu remontów zasobów spółdzielczych - to tematy, które zdominowały obrady Zarządu LWSM w lutym br. W czasie czterech ubiegłomiesięcznych posiedzeń Zarząd przyjął ogółem dwanaście uchwał. Dotyczyły one m.in. powołania składu osobowego Komisji Ofertowo-Przetargowej oraz nowego regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Członkowie Zarządu brali udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, a także Rad Osiedlowych. ... i Rady nadzorczej

W czasie lutowego posiedzenia dokonano podziału członków na zbliżające się Zebrania Grup Członkowskich i zatwierdzono regulamin Komisji Gospodarowania Zasobami Spółdzielczymi.
Rada Nadzorcza podjęła również trzy uchwały w sprawie wykluczenia z rejestru członków osób zalegających z opłatami czynszowymi. Analizie poddano ofertę dotyczącą zbierania i transportu odpadów komunalnych, a także zapoznano się z realizacją planu remontów zaplanowanych na rok bieżący.Nagrodzona skuteczność

Drużyny piłkarskie reprezentujące osiedla S zezy głowice i Wojska Polskiego I stoczyły pasjonujący pojedynek o zwycięstwo w halowym turnieju zorganizowanym przez LWSM. Kilkugodzinna rywalizacja w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zakończyła się minimalnym, bo jednobramkowym zwycięstwem mieszkańców osiedla WP I. Po ostatnim meczu turnieju śmiało można było rzec, że zespołowi WP I pomogła w odniesieniu turniejowego zwycięstwa najsłabsza drużyna reprezentująca osiedle Wojska Polskiego II. Zespół ten strzelił w meczu ze Szczygłowicami trzy bramki. Gdyby nie te gole, ze zwycięstwa w turnieju cieszyliby się reprezentanci Szczygłowic.

Na uwagę zasługuje fakt, że w turnieju wystąpił reprezentant Polski w futsalu - Mariusz Kaźmierczak. Jego udział w turnieju ułatwił organizatorom przydział nagrody dla najlepszego zawodnika rozgrywek. W pozostałych klasyfikacjach indywidualnych triumfowali: Robert Dziubliński (najlepszy strzelec), Sebastian Maćkiewicz i Karol Rozumek (najlepsi bramkarze), Andrzej Dumski (najstarszy zawodnik turnieju).

Wyniki:

WP I - WP II 6:1, 1000-lecia - Pocztowa/Spółdzielcza 3:1, WP I - Szczygłowice 0:0, WP II - 1000-lecia 1:5, Pocztowa/Spółdzielcza - Szczy głowice 1:6, WP I - 1000-lecia 4:1, WP II - Pocztowa/Spółdzielcza 3:5,1000-lecia - Szczygłowice 3:7, WP I - Pocztowa/Spółdzielcza 7:1, WP II - Szczygłowice 3:7.

Wojska Polskiego I:

Waldemar Jachimowski, Piotr Kaniowski, Wojciech Juszczyk, Arkadiusz Reputała, Paweł Rozumek, Marcin Rozumek, Wojciech Rozumek, Adam Tąpała, Karol Rozumek, Jarosław Stępień.

Szczygłowice:
Sebastian Maćkiewicz, Dawid Wojciechowski, Robert Lewandowski, Marek Basak, Józef Drubek, Mariusz Kręcisz, Patryk Pietraczyk, Jacek Pietraczyk, Robert Dziubliński, Grzegorz Lupa.

1000-lecia:
Krzysztof Szymaniak, Łukasz Sławiński, Dawid Mokszan, Sławomir Szolc, Rafał Pacyga, Stanisław Fojt, Mariusz Kaźmierczak, Tomasz Religia, Sebastian Faryński.

Pocztowa-Spółdzielcza:
Witold Antonowicz, Artur Antonowicz, Józef Niewiedział, Grzegorz Wiercioch, Janusz Muszkiet, Dariusz Dzindzio, Bernard Kabiczke, Adam Spiecha, Marek Zamora, Marcin Muszolik, Robert Spiecha, Henryk Romaniuk.

Wojska Polskiego II:
Tadeusz Dąbkowski, Kazimierz Kwiecień, Piotr Szymański, Łukasz Słomiński, Patryk Pluta, Jacek Kosiński, Andrzej Dumski, Piotr Pankiewicz, Grzegorz Pluta, Piotr Karwowski.

1.  Wojska Polskiego I          4   10   17-3
2.  Szczygłowice                     4   10   20-7
3.  1000-lecia                         4      6   12-13
4.  Pocztowa-Spółdzielcza   4      3     8-19
5.  Wojska Polskiego II         4      0     8-23.


Zebrania grup członkowskich

W naszej Spółdzielni zbliża się czas corocznego Zebrania Przedstawicieli Członków. Wcześniej, zgodnie ze Statutem Spółdzielni, zwołane zostaną Zebrania Grup Członkowskich.

Przypomnijmy, że w Zebraniu Grupy Członkowskiej mogą uczestniczyć członkowie zamieszkali na terenie (osiedlu) objętym działaniem Grupy Członkowskiej oraz przedstawiciele członków - osób prawnych, których lokale znajdują się na tym terenie.

Do uprawnień Zebrań Grup Członkowskich należy:
- wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na Zebrania Przedstawicieli Członków,
- wybieranie i odwoływanie Rad Osiedlowych,
- rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedsta- wicieli Członków i zgłaszanie swoich wniosków,
- rozpatrywanie okresowych sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu,
- wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie do właściwych organów Spółdzielni wniosków w spra- wach członków wchodzących w skład zebrania grupy.

Poniżej podajemy harmonogram Zebrań Grup Członkowskich i tym samym zapraszamy do licznego w nich udziału.

Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich:
Osiedle Wojska Polskiego I - 7.04.2003, godz. 17.00, Klub "Gama"
Osiedle Aleja Piastów i Sztygarska - 9.04.2003, godz. 17.00, Dom Działkowca "Pod Różą" (przy Al. Piastów)
Osiedle Wojska Polskiego II - 11.04.2003, godz. 17.00, Klub "Gama"
Osiedle Pocztowa i Spółdzielcza - 14.04.2003, godz. 17.00, Miejska Szkoła Podstawowa nr 1
Osiedle 1000-lecia PP - 16.04.2003, godz. 17.00, Klub "Gama"


Odrębna własność, o co w tym chodzi?

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie rozpoczęła procedurę wykładania projektów uchwał określających przedmiot odrębnej własności lokali w poszczególnych nieruchomościach Spółdzielni. W związku z tym wielu członków Spółdzielni zadaje sobie pytanie "o co w tym wszystkim chodzi?".

Dlatego wyjaśniamy:
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. wprowadziła możliwość ubiegania się przez członków Spółdzielni o przeniesienie na ich rzecz odrębnej własności lokali, które obecnie zajmują na prawach lokatorskich lub własnościowych. Żeby było to możliwe, Spółdzielnia zgodnie z art. 42 ustawy jest zobowiązana określić przedmiot odrębnej własności wszystkich lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w tych nieruchomościach, gdzie choćby jeden członek złożył wniosek o wyodrębnienie lokalu. Określenie przedmiotu odrębnej własności lokali następuje na podstawie uchwały Zarządu Spółdzielni. Wobec tego nasza Spółdzielnia:
- przygotowała projekty uchwał i wyłożyła je do wglądu członkom Spółdzielni, których te uchwały dotyczą,
- wysyła do wszystkich członków zawiadomienia, by mogli zapoznać się z ich treścią.
Uchwały te po uprawomocnieniu będą stanowić podstawę do oznaczenia lokali i przypadają- cych na każdy lokal udziałów w nieruchomości wspólnej przy zawieraniu umów o ustanowieniu odrębnej własności lokali i pienie sienie własności tych lokali na rzecz członków Spółdzielni, którzy z takim wnioskiem wystąpią
.

To tyle wyjaśnień, a teraz kilka pytań, jakie nurtują członków Spółdzielni.
1. Czy to prawda, że wszyscy członkowie muszą wykupić mieszkania na odrębną własność i założyć wspólnotę?
Odp. Nie - to nie jest prawda. Członek Spółdzielni sam decyduje, jakie prawo do lokalu chce posiadać. Jeżeli członek Spółdzielni uzna, że wystarczy mu to prawo, którym obecnie dysponuje, to nie musi nic robić. Jeżeli natomiast uzna, że chciałby przekształcić swoje obecne prawo do lokalu w odrębną własność, to wówczas składa wniosek o wyodrębnienie lokalu. Dopiero wtedy, gdyby wszyscy członkowie Spółdzielni w danej nieruchomości przekształcili swoje mieszkania na odrębną własność i jednocześnie wszyscy zrezygnowaliby z członkostwa w Spółdzielni, stosuje się przepisy o własności lokali i zakłada się wspólnotę mieszkaniową.

2. Czy członkowie Spółdzielni, którzy otrzymali zawiadomienia o wyłożeniu projektu uchwały, muszą zgłosić się do Spółdzielni?
Odp. Nie. Zawiadomienia o wyłożeniu projektu uchwały dają członkom Spółdzielni możliwość zapoznania się z ich treścią i złożenia ewentualnych wniosków dotyczących zmian w tym projekcie. Można również na miejscu uzyskać dodatkowych informacji i wyjaśnień w tej sprawie. Jeżeli członek Spółdzielni nie jest zainteresowany odrębną własnością lokalu, to wcale nie musi przychodzić do Spółdzielni, ani też nie musi składać jakichkolwiek wniosków czy oświadczeń.

3. Czy członek Spółdzielni, który posiada mieszkanie lokatorskie, musi to mieszkanie wykupić na odrębną własność?
Odp. Nie. Może zostać na dotychczasowych warunkach, tzn. posiadać dalej lokatorskie prawo do lokalu.

4. Czy członek Spółdzielni, który posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, musi przekształcić to prawo na odrębną własność?
Odp. Nie. To członek Spółdzielni sam decyduje, jakie prawo do lokalu chce posiadać. Przekształcenie mieszkania na odrębną własność następuje wyłącznie na wniosek zainteresowanego członka Spółdzielni.

5. Czy mając mieszkanie lokatorskie, członek Spółdzielni może to mieszkanie przekształcić na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu?
Odp. Tak. Od 15 stycznia 2003 r. po wejściu w życie zmian do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, znów istnieje możliwość przekształcania prawa do lokalu z lokatorskiego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

6. Czy Spółdzielnia przewiduje jakieś bonifikaty w przypadku przekształcenia mieszkania z lokatorskiego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? 
Odp. Tak. Zasady rozliczeń z tytułu przekształcania mieszkań z lokatorskiego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego powinny być określone w Statucie Spółdzielni. LWSM aktualnie przygotowuje propozycje zmian do Statutu Spółdzielni, w tym również zasady przekształcania mieszkań. Zmiany statutowe będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Członków i po ich uchwaleniu będzie możliwość korzystnego przekształcania mieszkań z lokatorskiego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

7. Czy również Spółdzielnia będzie stosować jakieś ulgi przy ustanawianiu odrębnej (pełnej) własności lokalu?
Odp. Nie. W przypadku ubiegania się o odrębną własność lokalu nie ma możliwości stosowania żadnych ulg, ponieważ ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych tego nie przewiduje.

8. W jakim terminie można składać wnioski o odrębną własność lokalu?
Odp. Ustawa nie określa żadnych terminów. Tym samym wnioski można składać w dowolnym terminie.

9. Jakie są koszty ustanowienia odrębnej własności lokalu?
Odp. W przypadku, gdy członek Spółdzielni posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i chce je przekształcić w odrębną własność, to ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego oraz założenia i wpisu do księgi wieczystej (aktualnie wynoszą one około 900 złotych). W przypadku, gdy członek Spółdzielni posiada mieszkanie lokatorskie i chce je przekształcić w odrębną własność, to ponosi również te koszty, a także musi wpłacić różnicę pomiędzy wartością rynkową lokalu a zwaloryzowanym wkładem mieszkaniowym. Pokrywa również koszt wyceny mieszkania przez rzeczoznawcę majątkowego.

10. Jakie są różnice pomiędzy spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu a odrębną (pełną) własnością lokalu?
Odp. Zarówno spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jak i odrębną własność lokalu można sprzedać, darować, zapisać, odziedziczyć, zamienić lub wynająć. Można również na te prawa założyć księgę wieczystą i ustanowić hipotekę. Istotną różnicą jest to, że odrębna (pełna) własność lokalu jest ściśle związana z udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej obejmującej grunt i te części budynku lub budynków, które nie służą wyłącznie właścicielowi lokalu. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest natomiast ograniczonym prawem rzeczowym i nie wiąże się ze współwłasnością nieruchomości wspólnej.

Szczegółowo ten temat omawiany był w poprzednim Informatorze Spółdzielczym (nr 2/2003).


Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone