Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 12/2002 (83)

Rozliczenie kosztów za centralne ogrzewanie
Zwroty dla 91 procent lokatorów


Kolejny raz otrzymaliśmy rozliczenia kosztów energii cieplnej. Jak zwykle rozliczenia te budzą pewne kontrowersje. Są lokatorzy, bardzo zadowoleni, i tych jest zdecydowana większość, są mniej zadowoleni i oczywiście jest również grupa osób niezadowolonych. Na szczęście tych ostatnich jest zdecydowana mniejszość. Patrząc na ostatnie rozliczenie statystycznie należałoby stwierdzić, że 9% lokatorów ma prawo być niezadowolonych, gdyż taki procent mieszkańców musi dokonać dopłaty do wcześniej wpłaconych zaliczek na koszty centralnego ogrzewania. Natomiast zdecydowana większość, bo aż 91% może być zadowolona, gdyż w wyniku rozliczenia kosztów c.o. otrzymali oni zwroty. Oczywiście wśród tych, którzy otrzymali zwroty pewna część mieszkańców również wynikami rozliczenia jest rozczarowana, gdyż zwroty są mniejsze od oczekiwanych. Wobec powyższego część lokatorów zastanawia się, czy stosowanie opomiarowania c.o. ma ekonomiczny sens. Aby odpowiedzieć na to pytanie należy zrobić proste porównanie kosztów ogrzewania i cen ciepła.

Średni koszt ogrzewania 1metra kwadratowego powierzchni mieszkania w ciągu 4 ostatnich lat zmniejszył się o 4%, a w tym samym czasie ceny energii cieplnej wzrosły o prawie 50%. Czyli w sumie za sezon 2001/2002 członkowie LWSM zaoszczędzili około 2.800.000 zł, co można przeliczyć na ok. 85 groszy na metr kwadratowy powierzchni mieszkania miesięcznie!

Oczywiście powyższe wyliczenia to jest statystyczna średnia, która odbiega od rzeczywistości, ale mimo wszystko wskazuje właściwe trendy. Liczby nie kłamią, porównanie cen ciepła i kosztów ponoszonych przez członków LWSM daje jasną odpowiedź na postawione powyżej pytanie; stosowanie opomiarowania ciepła ma ekonomiczne uzasadnienie!

Koszty ciepła to bardzo znacząca część naszych opłat za mieszkanie, dlatego działania w kierunku ich ograniczenia są takie ważne. Niestety cena ciepła stale rośnie. Od stycznia 2003 roku Urząd Regulacji Energii zatwierdził kolejną podwyżkę cen ciepła, tym razem o ok. 14%. Ze względu na fakt, że większość mieszkańców miała w poprzednim sezonie zwroty. Zarząd LWSM stoi na stanowisku, by nie podwyższać pobieranych zaliczek. Jednak musimy wszyscy mieć świadomość, że stały wzrost cen ciepła powoduje stałe zmniejszenie kwoty zwrotów i zwiększenie kwoty dopłat.

Pomimo tego, że kwota pobieranych zaliczek nie ulegnie zmianie, każdy lokator, może wystąpić do Zarządu Spółdzielni o ustalenie indywidualnej stawki, zarówno wyższej jak i niższej od ogólnie stosowanej.

W związku z tym, że pomimo tego, że ciepło w LWSM jest opomiarowane od kilku lat, dla części lokatorów sposób rozliczeń, jak i właściwy (najbardziej ekonomiczny) sposób obsługi termozaworów jest nie w pełni znany, w najbliższym czasie wszyscy lokatorzy otrzymają ulotki, które powinny wszystkim pomóc w zrozumieniu istoty rozliczeń ciepła za pomocą podzielników, jak również pozwolą zaoszczędzić konkretne kwoty pieniężne przy zachowaniu komfortu cieplnego.

Eugeniusz. Jurczyga
z-ca prezesa ds. ekonomicznychZ prac Zarządu...

W czasie czterech posiedzeń podjęto dziewięć uchwał. Osiem z nich dotyczyło spraw członkowsko-mieszkaniowych, a jedna określa zasady wpisu do ksiąg rachunkowych prawa wieczystego gruntu. Zarząd rozpatrzył też pisma członków Spółdzielni, które dotyczyły spłaty zaległości czynszowych, zwolnień z opłat oraz regulowania w ratach innych należności. Ponadto Zarząd wykonywał swe obowiązki wynikające z przyjętego planu pracy, a także regulaminu działania Zarządu.


... i Rady Nadzorczej

Dwie spośród czterech uchwał podjętych na listopadowym posiedzeniu Rady Nadzorczej dotyczyły wykluczenia z rejestru członków. Jednej z osób, która w całości uregulowała zadłużenie czynszowe, przywrócono prawa członkowskie. Kolejna uchwała podjęta przez Radę Nadzorczą dotyczyła umorzenia odsetek od spłaconych zaległości czynszowych.


W skrócie

Pożar

Zwarcie instalacji elektrycznej było powodem pożaru, jaki wybuchł przed kilkoma dniami w jednym z mieszkań przy ul. Kapelanów Wojskowych. W wyniku tego zdarzenia spłonęło całe wyposażenie pokoju, w tym wartościowy sprzęt RTV. By uniknąć podobnych zdarzeń, przed wyjściem z mieszkania zaleca się wyłączanie z sieci sprzętu RTV, jak i sprzętu komputerowego.

Bezdomni szukają schronienia

Gdy temperatura za oknem spadła poniżej zera, wiele osób bezdomnych zaczęło szukać schronienia na klatkach schodowych i w piwnicach budynków administrowanych przez naszą Spółdzielnię. Zdarza się tak, że osoby bezdomne nie bardzo wiedzą do kogo zwrócić się po pomoc. Dlatego prosimy lokatorów, którzy zaobserwują obce osoby przesiadujące w budynkach o powiadomienie odpowiednich służb (np. Straży Miejskiej).

Kanalizacja to nie zsyp na śmieci
Wielokrotnie zdarza się, że w okresie okołoświątecznym niektórzy z nas zapominają o tym, że kanalizacja to nie jest zsyp na śmieci. Nie raz i nie dwa zdarzało się, że lokatorzy wyrzucali do kanalizacji całkiem pokaźne resztki ze świątecznego stołu. To lekkomyślne działanie powoduje nieprzyjemne skutki, dlatego już dziś prosimy o zachowanie rozsądku.


Spotkanie z Mikołajem
Nie trudno odpowiedzieć na pytanie, kto jest najbardziej zapracowany w szóstym dniu grudnia. To oczywiście Mikołaj, który tradycyjnie znalazł czas na to, by spotkać się również z najmłodszymi knurowianinami w osiedlowym klubie "Gama". Mikołaj nie zawiódł oczekiwań dzieci i przybył na to niecodzienne spotkanie z workiem wypełnionym prezentami i słodkościami.


Zamierzasz remontować - przeczytaj!

Informujemy lokatorów, iż zgodnie z obowiązującym "Regulaminem Porządku Domowego i Współżycia Mieszkańców", prace remontowe wykonywane w mieszkaniach, a mające wpływ na elementy obiektu, wymagają uzyskania zgody Zarządu LWSM.

Przypominamy również, że dokonując robót budowlanych z naruszeniem konstrukcji, trzeba posiadać wymagane pozwolenie. By go uzyskać należy zwrócić się o wstępną zgodę do Spółdzielni, a następnie do Starostwa Powiatowego w Gliwicach.


Dewastując "domagamy się" podwyżek

Dla wielu ów tytuł może wydać się dziwny i niezrozumiały, ale proszę nam wierzyć, jest jak najbardziej realny.

Trudno zliczyć, ile to już razy prosiliśmy na tych łamach o poszanowanie wspólnego mienia. Wielokrotnie nasze apele odnosiły zamierzony efekt, ale po pewnym czasie wszystko, jakby wracało do "normy" i znów trzeba było odnotować kolejne dewastacje.

Zachowanie chuliganów często nie mieści nam się w głowie, ale równie często pozostajemy obojętni wobec aktów wandalizmu. Wielu z nas myśli, że skoro ktoś niszczy coś co znajduje się poza naszym mieszkaniem, to nie warto zawracać sobie tym głowy. Nic bardziej błędnego. Klatka schodowa, winda, ławka obok naszego bloku, plac zabaw - o to wszystko należy dbać tak, jak o wyposażenie własnego mieszkania. Inaczej sami zapędzimy się w "ślepy zaułek". Doskonale przecież wiadomo, że środki na remonty i inwestycje pochodzą pośrednio z naszych kieszeni. Jeżeli natomiast tych remontów trzeba będzie przeprowadzać coraz więcej, oznacza to, że wzrosną ich koszty. A skoro wzrosną koszty, to należy brać pod uwagę również podwyżkę opłat za mieszkanie. Czy tego właśnie chcemy?


Już parkują

Zakończone zostały już prace związane z wykonaniem nowej nawierzchni parkingu przy ul. Mieszka I. Teren parkingu został utwardzony i wyłożony kostką. Od kilku tygodni zmotoryzowani lokatorzy korzystają z nowych miejsc parkingowych i chcąc wsiąść lub wysiąść z samochodu nie muszą już pokonywać olbrzymich kałuż i grzęznąć po kostki w błocie. Na odcinku o długości 87 metrów wykonano 29 miejsc postojowych.


Propozycja
Większa premia gwarancyjna?

Senat zaproponował jeszcze większe poszerzenie możliwości uzyskania premii gwarancyjnych dla właścicieli książeczek mieszkaniowych niż zapisano w ustawie.

Senatorowie wnieśli do ustawy o spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych i refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych sześć poprawek.

Według nich, właścicielom książeczek mieszkaniowych przysługiwałaby premia gwarancyjna m.in. w razie uzyskania spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego oraz w razie nabycia własności domu lub lokalu, które aktualnie zajmuje.

Senatorowie zdecydowali również, ze banki zwiększą czas na uzupełnienie przez właściciela książeczki dokumentacji w celu uzyskania premii, przyznając mu dodatkowy termin. Premia ta ma być wyliczana na podstawie wskaźnika publikowanego przez prezesa GUS.

Premie maja być wypłacane w razie likwidacji książeczek mieszkaniowych. Premie gwarancyjne będą mogły być również przekształcone w kaucje gwarancyjne.


Zmiany w prawie spółdzielczym

Sejm znowelizował ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych. Według nowych przepisów członkowie spółdzielni mieszkaniowej będą mieli wybór między lokatorskim prawem do lokalu, spółdzielczym prawem własnościowym bądź prawem odrębnej własności. Spółdzielnie będą mogły też wynajmować mieszkania.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego pozwala lokatorowi na sprzedaż mieszkania, dziedziczenie, umożliwia także egzekucje.

Uzyskanie własności wyodrębnionej nie różni się w zasadzie od kosztu uzyskania własnościowego spółdzielczego prawa do mieszkania. W obu wypadkach trzeba będzie wpłacić wkład budowlany w wysokości wartości rynkowej lokalu. Na poczet ceny będzie zaliczony wkład mieszkaniowy, wynoszący od 30 do 50 procent jego wartości.

W przepisach nowelizacji zawarto także korzystne dla spółdzielców przepisy dotyczące waloryzacji wkładów, ograniczenia wysokości wpisu członkowskiego.

- Spółdzielcze prawo własności
formalności załatwiane są od ręki; mieszkanie formalnie nadal jest własnością spółdzielni, ale lokator może je sprzedać, czy też zastawić. Lokator nie jest właścicielem gruntu, na którym stoi jego blok. Nabycie własnościowego prawa do lokalu nie wymaga aktu notarialnego ani wpisu w księdze wieczystej; członkowie spółdzielni uczestniczą w wydatkach związanych z tak zwaną działalnością społeczną i oświatową; koszty remontów są mniej dotkliwe, obowiązują jednakowe stawki opłat eksploatacyjnych, opłaty z budynków nie wymagających remontów przeznacza się na remont tych, które są w gorszym stanie; przy wykupie mieszkania można liczyć na bonifikaty; mniejsze koszty ponosi lokator, gdy zechce wykupić mieszkanie ze spółdzielczego prawa własności.

- Odrębne prawo własności
wydłużone procedury, gdyż spółdzielnia musi mieć scaloną dokumentację geodezyjną; właściciel może swobodnie operować mieszkaniem, sprzedać je czy zapisać w spadku albo obciążyć hipoteką, lokator jest właścicielem gruntu, na którym stoi budynek. Posiada akt notarialny, a mieszkanie prowadzoną księgę wieczystą; decydujący się na pełną własność nie mogą liczyć przy wykupie na bonifikaty.

Realizacja projektu tej ustawy będzie możliwa po zatwierdzeniu jej przez Senat i prezydenta RP.


Kredyty mieszkaniowe
Ubezpieczenie zamiast wkładu własnego

Osobom, które chcą szybko kupić lub wybudować mieszkanie, lecz nie posiadają wystarczających środków na początek, banki proponują kredyty mieszkaniowe.

Pierwszym problemem potencjalnych klientów banku, którzy chcą wziąć kredyt na własne mieszkanie, jest zazwyczaj brak gotówki na tzw. własny wkład. W obecnej sytuacji bowiem trudno udzielić sensownej rady tym, którzy nie zbiorą wymaganych 10-20 proc. kosztów inwestycji i odchodzą od okienka z kwitkiem. To właśnie kłopoty tych niedoszłych kredyto- biorców, których jest coraz więcej, skłoniły banki do wzbogacenia swej oferty kredytowej.

Jeden z banków wprowadził w bieżącym roku kredyt "Własny kąt z niskim wkładem własnym", który jest swego rodzaju dopełnieniem kredytu "Własny kąt".

Oferta ta jest przeznaczona dla osób, które nie dysponują środkami na wkład własny, wymagany przy zaciąganiu kredytu mieszkaniowego, ale mają tzw. zdolność do spłaty kredytu w wysokości ponad 80 proc. kosztów inwestycji.

Mogą to zrobić dzięki ubezpieczeniu wkładu własnego. W efekcie kredyt ten może pokryć nawet 100 proc. kosztów inwestycji, a to w sytuacji wielu młodych rodzin bardzo się liczy. Schemat działania przy zaciąganiu kredytu jest następujący: klient (kredytobiorca) ubezpiecza różnicę między wymaganym wkładem własnym (do 20 proc. kosztów inwestycji) a wkładem, który jest w stanie wnieść na początek. Brakująca część wkładu jest ubezpieczana na 5 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 5 lat. W rezultacie możliwe jest zaciągnięcie kredytu pokrywającego nawet 100 proc. kosztów inwestycji - budowy domu lub kupna mieszkania.

W przypadku wcześniejszej spłaty wkładu zwracana jest składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Składka ta jest płacona jednorazowo za cały okres ubezpieczenia i wynosi 3,5 proc. ubezpieczonej kwoty (części kredytu, która wymagana jest w formie wkładu własnego).


Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone