Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 11/2002 (82)

Odnowiony parking

Cieszą się mieszkańcy ul. Mieszka I, bowiem już niebawem będą mogli parkować swe samochody na odnowionym parkingu. Nowa nawierzchnia miejsc parkingowych jest wykonywana na długości 87 metrów. W tym miejscu znajdzie się 29 odnowionych miejsc postojowych. Przy okazji tego remontu informujemy wszystkich zmotoryzowanych, że na naszych osiedlach wszystkie miejsca parkingowe są miejscami ogólnodostępnymi. W związku z tym nie ma możliwości rezerwacji danego miejsca przez zmotoryzowanego lokatora.


Sposób na "piratów"

Gdy nie pomagają przepisy i znaki ograniczające prędkość, najlepszym sposobem na piratów drogowych (szczególnie na terenie osiedli) wydają się być tzw. progi spowalniające. W ostatnim czasie wiele dróg osiedlowych „wyposażono" w owe progi co zaowocowało większym bezpieczeństwem pieszych.


Jak spółdzielnie mieszkaniowe radzą sobie z recesją

Z problemami finansowymi borykają się już nie tylko przedsiębiorstwa, ale także spółdzielnie mieszkaniowe. Czym to grozi ich mieszkańcom?

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, pod koniec 2001 r. w Polsce działało blisko 2,5 tys. spółdzielni posiadających łącznie ponad 3,4 min mieszkań. Oznacza to, że spółdzielcą jest, ostrożnie licząc, co czwarty obywatel naszego kraju.

Dyrektor Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP Ryszard Jajszczyk uspokaja, że powszechne dziś wśród firm zjawisko upadłości nie grozi spółdzielczości mieszkaniowej. Jak na razie statystyki mówią o bankructwie niespełna trzydziestu spółdzielni, z których nie wszystkie miały mieszkania. Jajszczyk twierdzi, że upadłe spółdzielnie miały łącznie około tysiąca mieszkań (0,03 proc. wszystkich mieszkań spółdzielczych). W Związku Rewizyjnym zapewniają, że nie zdarzyło się, by wskutek upadłości spółdzielni jej wierzyciele zabrali komuś mieszkanie.

Dyrektor Jajszczyk przyznaje, że główną przyczyną problemów spółdzielni są inwestycje rozpoczęte w 1999 i 2000 r., czyli w okresie prosperity na rynku mieszkaniowym.

Obecnie spółdzielnie inwestują już o wiele ostrożniej. Jak podaje GUS, w pierwszym półroczu tego roku rozpoczęły one budowę zaledwie około 2,7 tys. mieszkań. Dla porównania w pierwszym półroczu 2000 r. - ponad 10,2 tys.

Spółdzielnie budujące mieszkania będą musiały się poddać corocznej obowiązkowej lustracji pod kątem „legalności, gospodarności i rzetelności w zakresie realizowanego budownictwa mieszkaniowego".

Według liderów Związku spółdzielniom nie grożą natomiast upadłości z powodu zaległości w opłatach za mieszkanie, choć - jak podaje GUS - w ubiegłym roku aż ponad jedna trzecia lokatorów nie płaciła rachunków terminowo. Dyrektor Jajszczyk dodaje, że 245 tys. rodzin miało ponadtrzymiesięczną zaległość (średnio około 2,3 tys. zł), co kwalifikuje je do eksmisji! Spółdzielnie rzadko korzystały z tej możliwości. W 2001 r. sądy orzekły „tylko" nieco ponad 3,1 tys. eksmisji z powodu zaległości w opłatach za mieszkania. Dostawcy wody, prądu czy ciepła są cierpliwymi wierzycielami spółdzielni i rzadko sięgają po rozwiązanie ostateczne - odcięcie dostaw.

A jakie mogą być skutki upadłości spółdzielni dla jej mieszkańców?

Po zakończeniu procesu upadłościowego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności, zaś posiadacze lokatorskiego prawa do lokalu w najgorszym razie stają się zwykłymi najemcami. Poza tym w procesie upadłościowym syndyk może sprzedać budynki mieszkalne wraz z lokatorami wyłącznie innej spółdzielni. Taką spółdzielnię mogą założyć mieszkańcy poszczególnych budynków lub osiedli.

Upadłość spółdzielni jest najgorsza w skutkach dla tych, którzy finansowali budowę, a nie doczekali się przydziału mieszkania. Dla tych ludzi często jedynym ratunkiem jest założenie własnej spółdzielni i dokończenie inwestycji. Wprawdzie zapłacą więcej, ale będą mieli mieszkania. Jeśli nie zapłacą, stracą wszystko.


W skrócie

Stare Okna...

Z racji tego, że opłata za wywóz nieczystości nie obejmuje wywozu pozostawionych obok śmietników starych okien, zwracamy się z prośbą do lokatorów o zadbanie o to, by firma montująca w naszych mieszkaniach nowe okna, nie pozostawiała starej stolarki okiennej przed naszymi blokami. Wywiezienie starych okien należy do obowiązków firm zajmujących się wymianą okien.

Rozliczenia co

Zakończył się okres rozliczeń zużycia energii centralnego ogrzewania za poprzedni okres grzewczy. Do końca listopada każdy z lokatorów otrzyma stosowną informację na ten temat. Wszystkich ucieszy zapewne fakt, iż po pracach dociepleniowych, które nasza Spółdzielnia przeprowadziła na wszystkich osiedlach, nastąpiły znaczne oszczędności z tytułu zużycia energii centralnego ogrzewania.

Dewastacja!
Po raz kolejny zwracamy się do wszystkich członków naszej Spółdzielni o zdecydowane reakcje na zauważone akty wandalizmu. W ostatnim czasie nieznany sprawca wykręcił progi aluminiowe z nowego dźwigu osobowego.

Gdzie zgłaszać awarie?
W związku z rozpoczętym okresem grzewczym informujemy, że ewentualne awarie można zgłaszać w Administracji Osiedla (do godz. 15.00) oraz w ZRB Micro-Max - tel. 235 21 56 (po godz. 15.00).


Ulga budowlana

Od początku tego roku można korzystać z nowej ulgi budowlanej. Polega ona odpisywaniu od dochodu odsetek od kredytu budowlanego zaciągniętego na budowę bądź kupno własnego mieszkania albo domu.

Z kręgu uprawnionych do tej ulgi wyłączono jednak osoby, które już dokonywały odliczeń od dochodu lub podatku w ramach starej ulgi. Jeśli więc ktoś w przeszłości miał rachunek w kasie mieszkaniowej, nie może skorzystać z nowej ulgi nawet wtedy, gdy z kasy wycofał się bez sfinalizowania własnej inwestycji mieszkaniowej. Przepis ten jest jednak nieprecyzyjny, dzięki czemu z nowej ulgi mogą skorzystać np. podatnicy, którzy w bieżącym roku przejęli rachunek kasy mieszkaniowej.

Taki stan prawny jest niezwykle korzystny dla rodziców, którzy w przeszłości zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniowa oraz dzieci na rzecz których obecnie taki rachunek zostanie przekazany.

Przykład:
Podatnik założył rachunek w kasie mieszkaniowej we wrześniu 1999 r. z trzyletnim okresem oszczędzania. Do końca 2002 r. wpłacił do kasy 81 900 zł, dzięki czemu odliczył od podatku 24 570 zł. W bieżącym roku wpłacił kolejne 37 800 zł i odliczy od podatku, na mocy praw nabytych, kolejne 11 340 zł. Następnie prawa do kasy mieszkaniowej przekaże synowi. Syn otrzyma więc 119 700 zł zgromadzone na rachunku, bez żadnych konsekwencji podatkowych. I to zarówno w podatku dochodowym, jak i w podatku od darowizn. Mało tego, takich konsekwencji podatkowych nie będzie nawet wówczas, gdy syn wycofa pieniądze z kasy i nie przeznaczy ich na żaden cel mieszkaniowy.

Jeśli natomiast syn zdecyduje się na sfinalizowanie własnej inwestycji mieszkaniowej i zaciągnie na ten cel kredyt, będzie miał prawo do skorzystania z nowej ulgi budowlanej, polegającej na odliczaniu od dochodu odsetek od takiego kredytu. Możliwe jest to dzięki temu, ze przepis art. 26b ust. 2 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od l stycznia br. z kręgu osób uprawnionych do nowej ulgi budowlanej wyklucza jedynie podatnika, który w przeszłości korzystał lub korzysta z odliczeń od dochodu, przychodu albo podatku wydatków na cele mieszkaniowe, m.in. związane z oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej. Jednak podatnik, na rzecz którego przekazany zostanie rachunek kasy mieszkaniowej, choć przejmuje wszelkie do niej uprawnienia, m.in. w zakresie dalszego oszczędzania, a następnie uzyskania kredytu, nie ma prawa do odliczania od podatku wpłat wnoszonych do kasy, czyli do „starej" ulgi. Jeśli więc w przeszłości nie korzystał z innych form tej ulgi, a obecnie zaciągnie kredyt mieszkaniowy na warunkach uregulowanych w art. 26b ustawy, ma prawo odliczać od dochodu odsetki od tego kredytu.

Z jednym jednak wyjątkiem. Nie mogą to być odsetki od tzw. kredytu kontraktowego, uzyskanego w banku, który prowadził rachunek kasy mieszkaniowej. Taka możliwość wyklucza przepis art. 26b, ust. 3 pkt 2 ustawy.


Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone