Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 08/2002 (79)

Klubowe wakacje

To już półmetek wakacji. Tradycyjnie już oferta letniego wypoczynku przedstawiona przez naszą Spółdzielnię znalazła szerokie grono zwolenników. Dzieci i młodzież chętnie biorą udział zarówno w zajęciach przeprowadzanych w Klubach Osiedlowych, jak i wycieczkach turysty- czno-krajoznawczych. W klubach można m.in. zagrać w tenisa stołowego, wziąć udział w konkursach plastycznych, bądź wraz z koleżankami i kolegami zmierzyć się w ulubioną grę planszową. Mimo nie zawsze sprzyjających warunków pogodowych zorganizowano kilka ciekawych wyjazdów. Dzieci miały okazję skorzystać z gliwickiej pływalni, odwiedzić McDonalds i wziąć udział w rejsie po Zalewie Rybnickim i knurowskiego basenu Leśne Zacisze. Ponadto warto przypomnieć, że od 1 do 17 lipca nasze pociechy wypoczywały na koloniach w Pokrzywnej.


Armii Krajowej 6 już bez azbestu

Zakończyły się już prace związane z likwidacją starych płyt azbestowo-cementowych na budynku Armii Krajowej 6. Ów budynek został ocieplony zgodnie z najnowszą technologią i teraz jego elewacja jest nie tylko bezpieczna dla zdrowia lokatorów, ale i estetyczna.


Trwa akcja "azbest"

Od kilkunastu dni trwają prace związane z demontażem starych płyt ociepleniowych w budynku przy ul. Kapelanów Wojskowych l. W dalszej kolejności płyty azbestowo-cementowe i ligno-cementowe zostaną zdemontowane na budynkach przy ul. ul. Lotników 21 i 22, Szarych Szeregów 6 i Armii Krajowej 4.


Rada Nadzorcza - Cele i zadania

Jeszcze przed wakacjami poznaliśmy skład nowej Rady Nadzorczej. Obecnie wiadomo już jakie funkcje przypadły poszczególnym osobom. Na czele RN stanął Zbigniew Gałkowski, który tak oto przedstawia cele i zadania Rady na bieżącą kadencję:

- Nasza Spółdzielnia funkcjonuje sprawnie, co widać gołym okiem spacerując po naszych osiedlach. Stąd też Rada Nadzorcza będzie koncentrowała się na działaniach wspierających Zarząd. Ponadto będzie kontrolowała wykonanie wniosków i uchwał podjętych przez Zebranie Przedstawicieli Członków, a także przez Grupy Członkowskie.

Oczywistym jest, że kontrola gospodarki finansowej jest naszym celem nadrzędnym. Jak dotąd poprzednia RN, jak i delegaci na ZPCz nie mieli uwag do prowadzonej polityki finansowej, czego najlepszym dowodem było udzielenie absolutorium członkom Zarządu.

Pragnieniem nowej RN jest utrzymanie tego właściwego stanu i pozyskiwanie kolejnych środków z przeznaczeniem ich na kolejne inwestycje. Ze swej strony pragnę zadeklarować działania m.in. na rzecz:
- kontynuowania wymiany dociepleń bloków, które są docieplone w starej technologii,
- spotkań z przedstawicielami Rad Osiedlowych,
- spotkań z mieszkańcami w trakcie comiesięcznych dyżurów RN,
- poprawy stanu bezpieczeństwa na osiedlach (monitoring),
- poprawy estetyki osiedli i otoczenia,
- racjonalnej gospodarki finansowej.

Dla RN jak również dla mnie najistotniejsze są uwagi mieszkańców. Ich opinie i wnioski. To właśnie m.in. od mieszkańców czerpać będziemy inspirację do pracy, a opinie i wnioski powinny być wyznacznikiem naszych działań. Na łamach "Informatora Spółdzielczego" będę Państwa informował o pracach RN i działaniach, które będą podejmowane. Zdaję sobie sprawę z trudności gospodarczych i finansowych, które dotykają nasze rodziny. Stąd też ochrona i racjonalna gospodarka finansowa naszych spółdzielczych środków powinna być dla RN zadaniem najważniejszym. Za pośrednictwem "Informatora Spółdzielczego" pragnę podziękować za obdarzenie mnie zaufaniem i deklaruję rzetelną pracę na rzecz naszej Spółdzielni
.


Podział funkcji w Radzie Nadzorczej

Przed miesiącem informowaliśmy o tym, kto został wybrany przez Zebranie Przedstawicieli Członków do Rady Nadzorczej, a dziś przedstawiamy podział funkcji, jakie pełnić będą członkowie Rady Nadzorczej w bieżącej kadencji:

Zbigniew Gałkowski - przewodniczący,
Stanisław Pawlik - zastępca przewodniczącego,
Anna Kopiecka - sekretarz,
Henryk Antończyk - przewodniczący Komisji rewizyjnej,
Rafał Famuła - członek,
Wojciech Kołodziej - członek,
Ryszard Krysiuk - członek,
Andrzej Kubat - członek,
Czesław Kuźma - członek,
Stanisław Michalak - członek,
Marek Mirocha - członek,
Tadeusz Przedwojewski - członek,
Michał Romaniuk - członek,
Ryszard Skrzek - członek,
Jan Szczeszak - członek.


Uwaga na nieproszonych gości

W ostatnim okresie odnotowano kilkanaście zuchwałych kradzieży dokonanych przez kobiety, które wykorzystały nieuwagę lokatorów. W każdym przypadku scenariusz zdarzenia był podobny. Tuż po powrocie z zakupów do drzwi dzwoniły dwie panie prosząc o drobną przysługę. Gdy właścicielka mieszkania oddaliła się do pokoju bądź kuchni, złodziejki zabierały z przedpokoju pozostawioną tam bez opieki torebkę i natychmiast znikały. Uważajmy zatem, by w przeddzień wyjazdu na urlop nie dać się "oskubać" nieproszonym gościom.


Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2019 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone