Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 05/2002 (76)

Trwa demontaż płyt azbestowych

Przed laty nikt nie słyszał o tym, by azbest był szkodliwy dla zdrowia. Wykorzystywano go zatem w wielu dziedzinach życia. W odpowiedniej postaci trafiał również do budownictwa, gdzie stosowany był jako środek termoizolacyjny. Obecnie trwa generalna walka z zużytymi już płytami azbestowo-cementowymi. Po wielu latach nie spełniają już one swego pierwotnego zadania, a poza tym stają się niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia.

- W zasobach knurowskiej Spółdzielni znajduje się 40 budynków wielorodzinnych, które w latach 80-tych były ocieplane płytami azbestowo-cementowymi i ligno-cementowymi - informuje prezes Spółdzielni, Bogdan Litwin. - Budynki te znajdują się na osiedlu Wojska Polskiego I i Wojska Polskiego II. Po kilkunastu latach płyty uległy erozji i przestały spełniać swe zadania. Warto zaznaczyć, że obecnie wszystkie budynki administrowane przez naszą Spółdzielnię są kompletnie docieplone. Zarówno jeżeli chodzi o elewacje juk i stropodachy. Dlatego też wspomnianych 40 budynków odstaje od pozostałych zarówno poci względem estetycznym jak i izolacji termicznej. Program likwidacji płyt azbestowo-cementowych przewiduje, że prace z tym związane potrwają w latach 2002-2005. My chcemy jednak uporać się z tym do roku 2004. Skrócenie tego terminu będzie możliwe, gdy dojdziemy do porozumienia z bankami, które udzielą nam korzystnych kredytów. Obecnie trwają prace na budynku przy ul. Armii Krajowej 6, gdzie demontowane są stare płyty azbestowo-cementowe. Roboty te prowadzone są bardzo starannie i ostrożnie z przestrzeganiem wszystkich przepisów dotyczących demontażu takich płyt. Równocześnie prowadzimy rozmowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska z sprawie skorzystania z kredytu, który częściowo jest umarzany. Zarząd WFOŚ poinformował nas, że kredyt taki dostaniemy, jednak Rada Nadzorcza WFOS tej decyzji jeszcze nie zaakceptowała twierdząc, iż jesteśmy jedną z nielicznych Spółdzielni, która zdecydowała się na udział w programie pilotażowym dotyczącym wymiany starych dociepleń. Nasza Spółdzielnia potrzebuje obecnie na całość robót około 19 milionów złotych.

Fakt, iż budynki, które zostały już kompletnie docieplone spowodował duże oszczędności energii centralnego ogrzewania. Niemal wszyscy odczuli na swych domowych budżetach korzyści płynące z tych inwestycji. - Oszczędności z tego tytułu są znaczące - kontynuuje prezes. - By je zobrazować podam przykład. W sezonie 1998/99 zużycie energii centralnego ogrzewania na os. 1000-lecia wynosiło 52.900 GJ, to po przeprowadzonych pracach dociepleniowych zużycie energii na tym samym osiedlu spadło do 32.920 GJ w sezonie 2000/01. Godne podkreślenia jest również to, że w tym samym czasie ceny energii wzrosły o około 40 proc. Dzięki jednak naszym inwestycjom mieszkańcy mogą oszczędzać energię i tym samym nie odczuwają tych niekiedy drastycznych podwyżek cen.

Fakt, iż obecnie niemal wszyscy lokatorzy są w stanie zaoszczędzić energię cieplną spowodował, że wielu mieszkańców chciałoby, by zmieniły się zasady pobierania zaliczek na poczet opłat za centralne ogrzewanie. - Lokatorzy zgłaszają nam różne pomysły - mówi prezes Litwin. - Jedni uważają, że skoro mają na koniec sezonu grzewczego znaczną nadpłatę, która niekiedy dochodzi nawet do 700-800 złotych to powinni wpłacać odpowiednio niższe zaliczki. Tak by nie było ani nadpłaty, ani niedopłaty. Inni z kolei chcieliby wpłacać wyższe zaliczki, by na koniec okresu rozliczeniowego otrzymywać jeszcze większe zwroty.

Jak widać, korzyści z tytułu oszczędności energii cieplnej wywołują wśród lokatorów
różnorakie reakcje i pomysły.


Majówka ze Spółdzielnią

Gigantyczny weekend majowy większości minął pod znakiem wypoczynku. Jedni wyjechali daleko za miasto, inni szukali możliwości oderwania się od codziennych obowiązków na miejscu. Dla tych drugich - szczególnie młodych mieszkańców - swoją ofertę przygotowała nasza Spółdzielnia. Tradycyjnie już część imprez odbywała się w Klubach Osiedlowych, a część na wolnym powietrzu. Bezsprzecznie największym zainteresowaniem cieszył się turniej piłki nożnej pięcioosobowej, który rozegrano na gościnnym obiekcie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 i Miejskiego Gimnazjum nr 2. Do sportowej rywalizacji zgłosiło się 13 zespołów. Pięć z nich złożonych było z uczniów szkół podstawowych, a pozostałe osiem z uczniów szkół gimnazjalnych.


Modernizacja 14 dźwigów osobowych

Po olbrzymiej inwestycji, jaką bez wątpienia było docieplanie budynków, nasza Spółdzielnia planuje kolejne kosztowne przedsięwzięcia. - W swoich zasobach mamy 34 dźwigi osobowe - mówi prezes, Bogdan Litwin. - Zdajemy sobie sprawę z tego, ze są to dźwigi stare i sukcesywnie bodziemy inwestować w te urządzenia. Do tej pory zmodernizowaliśmy trzy dźwigi, a naszym celem jest to, by w każdym budynku była przynajmniej jedna winda nowej generacji. Potwierdzeniem tych planów może być fakt. iż już w roku bieżącym zmodernizowanych zostanie 14 kolejnych dźwigów. - W kolejnych latach przejdziemy do kompleksowej wymiany urządzeń dźwigowych w budynkach, gdzie znajduje się tylko jedna winda na jednej klatka schodowej - kontynuuje prezes.

Szacowany koszt modernizacji 14 dźwigów wynosi około 1,5 mln złotych. Dzięki sporym nakładom finansowym popraw i się przede wszystkim bezpieczeństwo oraz komfort. Na pewno zauważalna będzie oszczędność energii elektrycznej. Mniejsze nakłady ze zrozumiałych względów potrzebne będą na konserwacje i remonty.


Z prac Zarządu...

Osiem uchwał podjął Zarząd naszej Spółdzielni w czasie czterech kwietniowych posiedzeń. Uchwały dotyczyły przyjęcia w poczet członków i skreślenia z rejestru członków. Zarząd rozpatrzył pisma lokatorów zalegających z opłatami czynszowymi. Ponadto omówiono przebieg Zebrań Grup Członkowskich.

Zarząd zapoznał się z protokołem kontroli wewnętrznej oraz realizował zadania wynikające z przyjętego planu pracy.


... i Rady Nadzorczej

Podczas kwietniowego posiedzenia Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wykluczenia z rejestru członków jednej osoby. Omówione zostały Zebrania Grup Członkowskich oraz zapoznano się z wnioskami podjętymi podczas tych zebrań.

Członkowie Rady Nadzorczej zajmowali się również indywidualnymi wystąpieniami do niej członków naszej Spółdzielni.


Chcemy nowych parkingów, czystej wody i bezpieczeństwa

27 wniosków zostało przyjętych w czasie Zebrań Grup Członkowskich, jakie odbyły się w naszej Spółdzielni w kwietniu br. 12 z nich przekazanych zostanie do Urzędu Miasta, Policji, Straży Miejskiej, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA oraz KWK "Szczygłowice". Wnioski te dotyczą budowy nowych parkingów i chodników, montażu progów spowalniających na niektórych ulicach, zwiększenia patroli policyjnych, a także dostawy do naszych mieszkań czystszej wody i zabudowy filtrów na głównych przyłączach wodnych.

Uczestnicy Zebrań Grup Członkowskich sporządzili także kilkanaście wniosków do Zarządu Spółdzielni domagając się w nich m.in. malowania klatek schodowych, docieplenia stropów piwnicznych, podwyższenia niektórych kominów dymowych i wentylacyjnych, a także ustanowienia indywidualnych zaliczek na opłaty za dostawę centralnego ogrzewania, zagospodarowania terenu przy ul. Szarych Szeregów i ul. Kapelanów Wojskowych.


Wakacje tuż, tuż

Przed nami długo wyczekiwany okres letniej kanikuły. Dlatego życzą wszystkim udanego urlopu, zwracamy się z prośbą, by przed wyjazdem z domu pamiętać o kilku podstawowych sprawach. By ustrzec siebie i sąsiadów przed przykrymi konsekwencjami ewentualnych zalań czy innych zdarzeń, pamiętajmy o tym, by zakręcić główne zawody w swym mieszkaniu. W ten sposób odetniemy dopływ wody i gazu do naszych urządzeń i tym samym zabezpieczymy swoje mieszkanie przed nieoczekiwanymi przykrymi wydarzeniami.

 


Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone