Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 03/2002 (74)

Wandalom - STOP!!!

Przed miesiącem informowaliśmy m.in. o wyremontowanych dźwigach osobowych apelując tym samym do wszystkich o poszanowanie wspólnego mienia. Jak się okazuje, nasz apel nie trafił do grupy wyrostków dewastujących wszystko co stanie im na drodze. O efektach działań wandali niejednokrotnie przekonali się już lokatorzy wieżowców przy ul. Kazimierza Wielkiego 15 i Łokietka 4. W pierwszym z nich grupa wandali szczególnie upodobała sobie windy. Działania firmy obsługującej dźwigi osobowe nie przyniosły pożądanych efektów, a ogłoszenie o nagrodach w zamian za ujawnienie sprawców dewastacji tylko na krótko "uspokoiły" wandali.

Niezidentyfikowani chuliganie nie próżnują także w wieżowcu przy ul. Łokietka 4. Tam na bieżąco niszczone są drzwi wejściowe do klatki schodowej, a na elewacji widnieją bazgroły nieletnich "artystów".

Na to co jednak wydarzyło się ostatnio brakuje już słów. Bezmyślność idiotycznie zabawiających się wyrostków sięgnęła zenitu. Jak inaczej można nazwać oblanie wodą głównej rozdzielni prądu? Toż to idiotyzm do potęgi! Na szczęście ów wybryk zakończył się tylko kilkugodzinną przerwą w dostawie do tego bloku prądu, jednak skutek tego lekkomyślnego działania mógł być tragiczny.

Po raz kolejny apelujemy do wszystkich o walkę z chuligaństwem i wandalizmem. Nie dajmy się zastraszyć młodocianym grupom chuliganów! W przeciwnym razie wandalizm graniczący z głupotą zbierze tragiczne żniwo. Wtedy na powiedzenie wandalom - STOP! - będzie za późno.


Radość rozkwita w nas

Tradycyjnie już zajęcia organizowane w naszych placówkach społeczno-kulturalnych w czasie przerwy w nauce cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Aura co prawda płatała figle i na białe szaleństwo nie było szans, jednak konkursy sprawnościowe i plastyczne, turnieje tenisa stołowego, dyskoteki i wycieczki turystyczne w pełni zaspokoiły oczekiwania najmłodszych mieszkańców naszych osiedli.

W konkursie plastycznym „Zima w mieście" najlepsze prace wykonały Iwona Żelazkiewicz, Marzena Zaręba i Kinga Skorupska. Paula Nowojska okazała się najlepszą tancerką w konkursie tanecznym, gdzie na wyróżnienia zasłużyli także Mateusz Kalemba i Grzegorz Helmon. Talentem literackim błysnęły Ania Jarosz i Ewelina Krzek - autorki wierszy o feriach.

Najmłodszych na długo w pamięci pozostaną zapewne wycieczki do Wisły i Radzionkowa, gdzie w "Muzeum chleba" byli świadkami wypieku rogali.


Groźne przepięcia w instalacji elektrycznej

Instalacja elektryczna powinna dostarczać odbiorcom energię elektryczną o ustalonych parametrach w sposób niezawodny i całkowicie bezpieczny. Życie jest jednak pełne niespodzianek i zdarzają się tzw. przepięcia, które niekorzystnie wpływają na domowe urządzenia elektryczne. Przepięcia mogą wystąpić m.in. wskutek wyładowań atmosferycznych.

Ostatnio producenci osprzętu elektroinstalacyjnego wprowadzili na rynek różnego rodzaju rozgałęźniki z wbudowanymi układami przeciwprzepięciowymi. Są one przeznaczone głównie do ochrony urządzeń elektrycznych i elektronicznych takich jak telewizory, komputery, kasy fiskalne i sprzęt gospodarstwa domowego.

Zalecamy zatem stosowanie w swych mieszkaniach zabezpieczeń, bowiem jak wiadomo lepiej zapobiegać niż świadomie narażać się na niebezpieczne działanie przepięć w instalacji elektrycznej.


Anteny montujemy tylko za zgodą Spółdzielni

Przypominamy, że zgodnie z "Regulaminem porządku domowego i współżycia mieszkańców" zakładanie indywidualnych instalacji radiowo-telewizyjnych (anteny satelitarne, CB Radio) może być wykonane przez uprawnione osoby wyłącznie za pisemną zgodą Spółdzielni.

Zabrania się natomiast montażu anten indywidualnych na dachach i elewacjach. Tym samym prosimy lokatorów, którzy zamontowali anteny bez zgody Spółdzielni o ich demontaż. W przeciwnym razie demontażu dokonają służby Spółdzielni na koszt lokatora.


Z prac Zarządu...

Cztery razy zbierał się w lutym Zarząd LWSM. Podjęto sześć uchwał, które dotyczyły m.in. przyjęcia w poczet członków oraz powołania komisji ofertowej do wyboru ofert na prowadzenie prac remontowych w zasobach naszej Spółdzielni. Zarząd zapoznał się z protokołami z posiedzeń Rad Osiedlowych wydając stosowne polecenia. Ponadto Zarząd realizował zadania wynikające z przyjętego planu pracy oraz regulaminu Zarządu.


... i Rady Nadzorczej

W czasie lutowego posiedzenia Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie wykluczenia z rejestru członków 3 osób zalegających z opłatami czynszowymi. Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z informacją o stanie zaległości czynszowych i sposobie ich windykacji. Rozpatrzono również imienne wystąpienia członków Spółdzielni do Rady Nadzorczej.


Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich

Zarząd LWSM informuje, że w kwietniu odbędą się Zebrania Grup Członkowskich. W czasie zebrań zostanie przedstawiony m.in. protokół z działalności gospodarczo-finansowej Spółdzielni w 2001 roku. Przeprowadzone zostaną też wybory do Rad Osiedlowych. Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich przedstawia się następująco:

- os. Pocztowa i Spółdzielcza - 8 kwietnia, godz. 17.00 - Miejska Szkoła podstawowa nr 1,
- os. Al. Piastów i Sztygarska - 10 kwietnia, godz. 17.00 - Dom Kultury w Szczygłowicach,
- os. 1000-lecia PP - 12 kwietnia, godz. 17.00 - Klub GAMA,
- os. Wojska Polskiego I  - 15 kwietnia, godz. 17.00 - Klub GAMA,
- os. Wojska Polskiego II  - 17 kwietnia, godz. 17.00 - Klub GAMA,
- Grupa Członków Oczekujących - 19 kwietnia, godz. 17.00 - Klub GAMA.


Koniec kadencji rad Osiedlowych

Rada Osiedlowa - os. 1000-lecia PP

JAN SZCZESZAK - przewodniczący, Władysława Bielawska, Józef Malesa, Andrzej Chachulski, Czesław Kuźma, Stanisław Pawlik, Kazimierz Jankowski.

Jan Szczeszak: Minione cztery lata były dla Rady osiedla 1000-lecia pracowite i owocne. Dowodem efektywnej pracy i starań członków RO, na naszym osiedlu dokonano wielu zmian na lepsze. Zakończono docieplanie budynków, a na bieżąco poprawiana jest estetyka naszego osiedla. Rada Osiedlowa brała czynny udział w pracach przy opracowywaniu planu remontów, a od czasu, gdy uczestniczymy w odbiorach robót ich jakość zdecydowanie poprawiła się. Członkowie RO wysłuchali wielu uwag i skarg mieszkańców, po czym wiele problemów zostało pozytywnie rozwiązanych. To co udało nam się zrobić najlepiej ocenią sami mieszkańcy. Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że na naszym osiedlu jest leszcze wiele do zrobienia, by nam żyło się leszcze lepiej. Rada Osiedlowa 1000-lecia PP dziękuje wszystkim mieszkańcom naszego osiedla za współpracę i konstruktywne uwagi. Słowa podziękowania kierujemy też pod adresem Zarządu Spółdzielni i pracowników LWSM.

Rada Osiedlowa - os. Pocztowa

EMIL SZOLC - przewodniczący, Danuta Jendryczko, Michał Romaniuk, Marek Malarz, Wiesław Antonowicz.

Emil Szolc: W czasie czteroletniej kadencji wykonano szereg prac mających na celu poprawę wizerunku naszego osiedla. Remonty chodników, placów parkingowych i klatek schodowych
'o tylko część robót wykonanych dzięki działaniom RO. Budynki na naszym osiedlu zostały ocieplone, a w klatkach wymieniono drzwi. Wycięto również topole, które powodowały m.in. uszkodzenia kanalizacji. W niektórych blokach wymieniono piony wodno-kanalizacyjne, zabudowano obiekty zabawowe w parku przyległym do osiedla, a także wymieniono pokrycie dachowe na garażach. Ponadto wymieniono i zmodernizowano napowietrzną linię elektryczną, zabudowano kratki ściekowe, a także wykonano odwodnienie wokół budynków
.

Rada Osiedlowa - os. Wojska Polskiego l

RYSZARD KRYSIUK - przewodniczący, Henryk Antończyk, Maria Kubów, Ryszard Kurkiewicz, Jerzy Reszelewski, Józef Kalemba, Zbigniew Gałkowski.

Ryszard Krysiuk: Dobro i bezpieczeństwo mieszkańców oraz czystość, ład i porządek - to główne cele naszej Rady. Zarząd Spółdzielni po zasięgnięciu opinii RO wykonał wiele prac remontowych i modernizacyjnych. Zaliczyć do nich należy m.in. odremontowanie i zadaszenie placyków gospodarczych, wykonanie nowych i wyremontowanie starych chodników, utworzenie wspólnie z władzami miasta nowych miejsc parkingowych, renowację terenów zielonych, gdzie pielęgnowano i sadzono drzewa, a także wykonano skalniaki. W budynkach wymieniono drzwi wejściowe i poziomy wodne, a także wykonano zabudowę wiatrołapów. Na naszym osiedlu zakończono I etap docieplania budynków oraz przystąpiono do II etapu i długo oczekiwanej likwidacji płyt azbestowo-cementowych. Ponadto wymieniono okna w klatkach schodowych. Członkowie RO uczestniczyli w odbiorach prac remontowych, a także brali udział w opracowywaniu planu remontów. Wiele czasu poświęcono na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Korzystając z okazji serdecznie dziękujemy mieszkańcom za pomoc, a zarazem wyrozumiałość w realizacji planów. Ponadto dziękujemy Zarządowi Spółdzielni, Administracji Osiedla i Służbom Technicznym za wykonane prace. Jednocześnie zwracamy się z apelem: "Dbajmy razem o nasz spółdzielczy dom".

Rada Osiedlowa - os. Wojska Polskiego II

HENRYK MARQUARDT - przewodniczący, Anna Kopiecka, Jan Rudowicz, Wiesław Brzeziński, Jan Lubszczyk, Zenon Krotosik, Narcyz Klimas.

Henryk Marquardt: Do tej pory w czasie naszej kadencji odbyło się 46 posiedzeń RO w wyniku których przekazaliśmy Zarządowi Spółdzielni ponad 120 wniosków dotyczących problemów z jakimi borykają się mieszkańcy naszego osiedla. Za pośrednictwem naszego Zarządu skierowaliśmy również kilkanaście wniosków do władz miasta. Dotyczyły one oświetlenia ul. 26 Stycznia, budowy wiat na przystankach autobusowych, montażu progów ulicznych ograniczających prędkość pojazdów, a także naprawy nawierzchni dróg. W zdecydowanej większości nasze postulaty zostały spełnione. Nasza RO współpracuje także z PWiK w sprawie czystości dostarczanej wody i prawidłowego funkcjonowania kanalizacji deszczowej oraz prawidłowej rekultywacji terenu i naprawy szkód po robotach ziemnych. Na apel Rady posadzonych zostało około 800 drzewek. Niemal w całości udało się zlikwidować alejki żużlowe i zastąpić je alejkami wybrukowanymi ozdobną kostką. Przebudowano wiatrołapy, wymieniono drzwi wejściowe do budynków, pojawiły się nowe oznakowania ulic. Za sprawą organizowanych konkursów sporo miejsc zostało upiększonych przez samych mieszkańców. Przed końcem kadencji chcielibyśmy jeszcze zbudować plac gier na nieużytkach spółdzielczych przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej. Na uwagę zasługuje również dobra współpraca z Policją i Strażą Miejską. Za pośrednictwem Informatora Spółdzielczego u schyłku czteroletniej kadencji dziękujemy wszystkim, którzy w tym okresie z nami współpracowali.

Rada Osiedlowa - os. Szczygłowice

MARIAN MADEJ - przewodniczący, Ryszard Czykieta, Marek Mirocha, Leon Pawlik, Krystyna Litwin.

Marian Madej: Nasza Rada Osiedlowa może pochwalić się wieloma sukcesami podczas załatwiania różnych problemów i bolączek mieszkańców. Do jednych z nich należało oświetlenie AL Piastów i zamontowanie tam progów spowalniających, które poprawiły bezpieczeństwo wokół bloków. W ciągu czterech ostatnich lat ocieplono budynki i odnowiono klatki schodowe. Myśleliśmy również o tym, by poprawić warunki do zabaw najmłodszych mieszkańców naszego osiedla. Dlatego przy wielu blokach wykonano place zabaw z piaskownicami. Nasze działania poprawiły również życie kierowcom, którzy mają do dyspozycji więcej miejsc parkingowych. We wszystkich budyniach wyremontowane zostały dachy, a przy kilku wykonano drenaż. W trosce o większe bezpieczeństwo wielokrotnie występowaliśmy do Policji o zwiększenie patroli. Dla potrzeb Policji oddano również budynek przy Al. Piastów. Członkowie RO uczestniczyli w przekazywaniu placów budów oraz odbiorach poszczególnych robót. Nasze wszystkie wnioski były wspierane przez Zarząd LWSM i Radę Nadzorczą. Zdajemy sobie sprawę, że te sprawy, które udało nam się sfinalizować dla wielu mieszkańców są bardzo ważne i istotne, natomiast dla innych to wciąż za mało.


Odliczyć? Nie odliczyć?

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. nr 4 poz. 27 z 2001 roku), która wprowadziła zmiany do ustawy o podatku do dochodowym od osób fizycznych Dz. U. nr 14 pozycja 176 z 2000 r.) mieszkańcy zasobów spółdzielczych od 2001 roku mają, możliwość odliczenia kwot opłaconych na wyodrębniony fundusz remontowy od podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r.

W myśl art.27a ustawy podatkowej, podatek dochodowy pomniejsza się na zasadach określonych w ust.2-17, jeżeli podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone m. in. na wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, tworzonych na podstawie odrębnych przepisów. Dotychczas (do roku 2001) w zapisie tym pominięto spółdzielnie mieszkaniowe.

W związku z wprowadzonymi zmianami wszyscy członkowie spółdzielni powinni być zadowoleni i w zasadzie są, ale niestety „w tej beczce miodu jest również łyżka dziegciu". Problem tkwi w tym jak członek spółdzielni wpłacający regularnie opłaty czynszowe na rzecz spółdzielni ma udowodnić Urzędowi Skarbowemu, że dokonał również wpłat w określonej wysokości na wyodrębniony fundusz remontowy. Skąd wziął się ten problem? Naszym zdaniem wziął on się z tego, że Ustawodawca dodał w artykule 27a ustęp! ustawy podatkowej zapis o spółdzielniach mieszkaniowych, natomiast nie zmienił brzmienia ustępu 6 tego samego artykułu, który określa sposób udokumentowania wydatków m. in. na wyodrębniony fundusz remontowy. Krótko mówiąc ustawodawca potraktował w ten sam sposób fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych. Rzeczywistość jednak jest inna. Wspólnoty mieszkaniowe tworzą, fundusz remontowy z wpłat dokonywanych przez właścicieli mieszkań, natomiast fundusz remontowy w spółdzielniach mieszkaniowych zgodnie z art. 6 pkt. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych tworzony jest z odpisów, które obciążają koszty gospodarki zasobami spółdzielczymi. Różnica ta powoduje to, że członkowie spółdzielni nie posiadają bezpośrednich dokumentów stwierdzających wpłatę na wyodrębniony fundusz remontowy (nie posiadają, takowych ze względu na cytowany wyżej art. 6 pkt 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych), natomiast zgodnie z ustawą podatkowa, tylko dokument wpłaty jest podstawą do dokonania odliczenia podatkowego.

W związku z poruszanym powyżej problemem przez środki masowego przekazu przetoczyła się w roku 2001 cała masa artykułów opisujących to zagadnienie. Z przykrością, należy stwierdzić, że większość artykułów opisywała problem powierzchownie bez zgłębienia jego podstaw, natomiast ich autorzy i cytowani „eksperci" nie zawsze do końca wiedzieli, o co w opisywanym problemie rzeczywiście chodzi. Aby w pełni oddać atmosferę należy również wspomnieć o różnych interpretacjach urzędów skarbowych i różnych oficjalnych wykładniach Ministerstwa Finansów

Sytuacja aktualna wygląda następująco:

W listopadzie Pani Irena Ożóg wiceminister finansów zapowiedziała zmianę dotychczasowego stanowiska ministerstwa a potwierdzeniem tych słów była wydana w trybie art. 14 par.1 Ordynacji Podatkowej interpretacja z dnia 5 grudnia 2001 r. Czytamy w niej, że w sytuacji, gdy podatnik posiada jeden dowód wpłaty, dokonanej z wielu tytułów (uwzględniający również inne niż fundusz remontowy składniki opłaty czynszowej), a z dowodu tego nie można jednoznacznie wywnioskować, jaka jest wysokość wniesionych wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy, to mimo to nie traci on prawa do odliczeń z tego tytułu.

Co z tego wszystkiego wynika dla członków naszej spółdzielni?

Podstawowym dokumentem na podstawie, którego nasi mieszkańcy mogą dokonać odliczenia podatkowego jest dowód wpłaty opłat czynszowych. Takim dowodem, jest nie tylko książeczka czynszowa, ale również odcinek z poczty, polecenie przelewu lub jakikolwiek inny dokument potwierdzający wpłatę określonej kwoty w związku z regulowaniem opłat czynszowych. Dokument ten musi być uzupełniony o dokument stwierdzający, jaka, część wpłaconej kwoty spółdzielnia zaliczyła jako wpłatę na wyodrębniony fundusz remontowy. Takim dokumentem uzupełniającym jest zbiorczy dowód wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy wystawiony przez spółdzielnię mieszkaniową.

Innym problemem związanym z odliczeniem od podatku kwot wpłaconych na fundusz remontowy jest problem osób korzystających z dodatków mieszkaniowych. W piśmie Ministra Finansów skierowanym do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 26 czerwca 2001 roku stwierdza się, "Jeżeli wpłata na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej pokrywana jest z dodatku mieszkaniowego to podatnik nie ponosi wydatków, o których mowa w ustawie z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji nie przysługuje mu prawo do ulgi w tym podatku." Jak z przytoczonej treści wynika Minister Finansów nie różnicuje praw do odliczeń podatkowych w zależności od wielkości dodatku. W związku z powyższym pomimo tego, że logicznym byłoby ustalenie algorytmu, który pozwoliłby na określenie, jaka część odpisu może stanowić podstawę do odliczenia podatkowego dla otrzymujących dodatek mieszkaniowy, nie ma podstaw do stwierdzenia czy odliczenie podatkowe i w jakiej wysokości przysługuje osobom otrzymującym dodatek mieszkaniowy.

Na zakończenie spróbujmy podsumować informacje na temat możliwości odliczenia wpłat
na fundusz remontowy od podatku dochodowego.

- Członkowie Spółdzielni mają prawo do skorzystania z ulgi podatkowej w wysokości wpłat zaliczonych na wyodrębniony fundusz remontowy.

- Odpisy na wyodrębniony fundusz remontowy w roku 2001 wynosiły 1zł/m2 powierzchni mieszkania.

- Dowodem dla Urzędu Skarbowego jest dokument wpłaty, może to być odcinek z książeczki opłat mieszkaniowych, potwierdzenie przelewu, odcinek z przekazu pocztowego, polecenie regulowania opłat stałych z ROR, lub inny dowód wpłaty.

- Dodatkowym dokumentem potwierdzającym wysokość wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy jest zbiorczy dowód wpłaty potwierdzający, jaką część z wpłaconych pieniędzy przelano na wyodrębniony fundusz remontowy.

- Brak na dzień dzisiejszy przepisu precyzującego problem możliwości korzystania z ulgi
przez osoby pobierające dodatki mieszkaniowe.

Mamy nadzieję, że powyższe uwagi pozwolą Państwu skorzystać we właściwy sposób z możliwości odliczeń podatkowych związanych z wpłatami na wyodrębniony fundusz remontowy, jednocześnie przypominamy, że dokumenty związane z rozliczeniem podatkowym należy zgodnie z przepisami przechowywać, co najmniej przez pięć lat.Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone