Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 08/2001 (67)

U dekarzy praca wre

Przed kilkoma tygodniami na niektórych dachach naszych budynków pojawiły się brygady dekarskie. Ich zadaniem jest wykonanie kompleksowych robót mających na celu polepszenie komfortu mieszkań znajdujących się na najwyższych kondygnacjach. Wszystko wskazuje zatem na to, że podczas ulewnych deszczów z przeciekającym dachem problemów nie będą mieli lokatorzy bloków przy ulicach: Mieszka I 5, 7, 11, 21, Kapelanów Wojskowych 10, Jedności Narodowej 4, 6, Szarych Szeregów 2, 6, Marynarzy 13, 17, 21, Piłsudczyków 7, 9, 11 i Dywizji Kościuszkowskiej 16.


To dopiero, a może już półmetek wakacji

Są tacy, którzy chcieliby, by wakacje dopiero się rozpoczęły. Są i tacy, którzy z racji tego, że minął półmetek letniego wypoczynku są zadowoleni. Jedno jest pewne. Ci, którzy część wakacji postanowili spędzić wraz z nami nie narzekają, bowiem jedynie pogody nie byliśmy w stanie zagwarantować. Okazało się jednak, że zła aura wcale nie sprawiła, że najmłodsi nudzili się z tego powodu. Dział społeczno-kulturalny naszej Spółdzielni przygotował szereg atrakcji zarówno dla tych, którzy pozostali w Knurowie, jak i tych którzy chcieli wraz z nami wyjechać na kolonie. Ci, którzy w lipcu nie wyjechali poza miasto mogli uczestniczyć m.in. w turnieju piłki nożnej pięcioosobowej. Na starcie stanęło 9 zespołów, a najlepszą drużyną okazała się FC Szczurki. Kolejne lokaty zajęły FC Bobki i Dream Team. W lipcu zorganizowane zostały też trzy wycieczki krajoznawczo-turystyczne. Dzięki nim dzieci mogły zwiedzić Góry Opawskie, Klasztor Ojców Franciszkanów w Prudniku, skansen wsi podkrakowskiej w Wygiełzowie, zamek w Pszczynie i Lipowiec. Oprócz tego w klubach osiedlowych odbyło się wiele konkursów sprawnościowych, plastycznych i sportowych. Gdy brakowało sił na kolejne zajęcia ruchowe dzieci zasiadały przed telewizorem, by zobaczyć ciekawy film.


Remont w klubie Atlas

Przez cały drugi miesiąc wakacji osiedlowy klub Atlas będzie nieczynny. To zapewne niezbyt pocieszająca informacja dla wszystkich tych, którzy niemal każdą wolną chwilę wykorzystywali tam na zajęcia w siłowni lub w inny sposób próbowali mile spędzić czas. Bywalcy klubu nie powinni jednak narzekać, bowiem kilkutygodniowa przerwa spowodowana jest remontem. Od początku września Atlas znów tętnić będzie życiem, a korzystający z niego knurowianie wolny czas spędzać będą w odnowionych pomieszczeniach klubu.


Pozwól wymierzyć swą piwnicę

Wielu z lokatorów ma to już za sobą. Mowa tu między innymi o mierzeniu piwnic, które przeprowadzają zespoły robocze komisji powołanej przez Zarząd LWSM. Owa komisja wykonuje postanowienia ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali położonych w zasobach Spółdzielni. W związku z krążącymi wśród mieszkańców plotkami informujemy, że dokonanie pomiarów piwnic nie niesie za sobą niebezpieczeństwa dla lokatorów w postaci zwiększenia opłat czynszowych. Tym samym prosimy o wyrozumiałość i udostępnienie wspomnianych pomieszczeń.


Ostrzegamy przed błędnymi informacjami
 
Od pewnego czasu w zasobach mieszkaniowych naszej Spółdzielni zdarza się, iż na tablicach ogłoszeń bądź w innych miejscach można znaleźć różnego rodzaju informacje, które wprowadzają w błąd lokatorów, a jednocześnie nie są komunikatami Zarządu bądź administracji LWSM. Informujemy zatem, że wszelkiego rodzaju ogłoszenia wychodzące z naszej Spółdzielni są opatrzone odpowiednimi pieczątkami. Jednocześnie przestrzegamy tych, którzy bezprawnie podszywają się pod Spółdzielnię i rozpowszechniają nieprawdziwe informacje.


Czas rozliczyć energię cieplną

W związku ze zbliżającym się terminem kolejnego rozliczenia kosztów energii cieplnej spróbujemy odpowiedzieć na niektóre pytania pojawiające się wśród członków naszej spółdzielni. 
Podstawowe znaczenie dla prawidłowego zrozumienia zasad rozliczeń ma odpowiedź na pytanie, czy podzielnik wskazuje ilość zużytego ciepła? 
W odpowiedzi należy stwierdzić, że wskazania podzielnika są niemianowane i nie oddają ilości rzeczywiście zużytej energii cieplnej. Pozwalają natomiast wyliczyć jaka część ciepła zużytego przez cały budynek przypada na poszczególne lokale mieszkalne. 
Często zadajemy sobie pytanie dlaczego nie dokonano odczytów bezpośrednio po zakończeniu sezonu grzewczego? Wymagania dotyczące rozliczenia kosztów energii cieplnej przy pomocy cieczowych podzielników kosztów zawarte są w normie PN EN 835. W jednym z punktów wymienionej normy stwierdza się, że prawidłowy okres pomiarowy, czyli czas w którym ampułka podzielnika bez przerwy jest zamontowana na grzejniku, obejmuje 12 miesięcy. Dodatkowo należy stwierdzić, że, termin odczytu nie ma wpływu na wielkość poniesionych kosztów, gdyż te zależą od ilości rzeczywiście zużytego ciepła przez dany budynek i od opłat stałych wynikających z obowiązującej taryfy opłat. 
Kiedy i w jakim terminie będą dokonywane odczyty? Firma rozliczeniowa dokona odczytów przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. O dokładnym terminie odczytów mieszkańcy zostaną powiadomieni odpowiednio wcześniej poprzez ogłoszenia wywieszone na tablicach w klatkach schodowych. Jeżeli obecność lokatora w wyznaczonym terminie będzie niemożliwa to klucze z mieszkania należy przekazać innej osobie bądź ustalić termin dodatkowy, w którym będzie można dokonać odczytu.
W czasie odczytu sprawdzany będzie stan plomb podzielników, zapisywany poziom cieczy oraz nastąpi wymiana ampułek na nowe. W związku z tym osoba prowadząca odczyt musi mieć swobodny dostęp do urządzeń pomiarowych. Poszczególne wartości odczytów w każdym mieszkaniu będą wpisywane do karty odczytu i potwierdzane przez użytkownika. W razie wątpliwości dotyczących prawidłowości dokonania odczytu i wymiany ampułek lokator ma prawo odmówić podpisania karty odczytu. Uwagi dotyczące nieprawidłowości odczytów i wymiany ampułek należy niezwłocznie zgłosić do administracji. W tym miejscu gorąco apelujemy do wszystkich mieszkańców o poważne potraktowanie terminów odczytów, niestety w poprzednich latach niefrasobliwość niektórych mieszkańców doprowadziła do 
tego, że odczyty trwały aż do listopada. Przedłużające się terminy odczytów wpływają na opóźnienie terminu rozliczenia. 
W jaki sposób prowadzone są rozliczenia za pobierane ciepło i czy LWSM ma wpływ na wysokość opłat? Wraz ze zmianami zachodzącymi w przepisach Prawa Energetycznego zmieniły się zasady rozliczeń za dostarczoną energię cieplną pomiędzy dostawcą ciepła a LWSM. Do końca października 1999 zasady były proste. Znana była cena jednostki energii tzn. Gigadżula (Gj.). Następnie ilość zużytych Gj. mnożyło się razy cenę i znany był koszt zużytego ciepła. Od listopada 1999 na opłatę za zużyte ciepło składa się: opłata za dostarczone ciepło, opłata za zamówioną moc cieplną, opłata za nośnik ciepła, opłata abonamentowa i opłata za usługi przesyłowe. 
Na wysokość tych opłat LWSM nie ma żadnego wpływu, taryfy proponowane przez dostawców ciepła zatwierdzane są przez Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie.
Dlaczego ilość "kresek" zużycia odczytanych na podzielniku różni się od ilość i podanej w rozliczeniach przesyłanych lokatorom? Jak już wspominaliśmy wcześniej, z odczytanych wielkości nie można wnioskować o poziomie kosztów. Dla każdego grzejnika odczytane wartości przelicza się na podstawie indywidualnego wskaźnika grzejnika na wartości zużycia uwzględniając parametry grzejnika takie jak typ, rodzaj konstrukcji, wymiary a przede wszystkim jego wydajność cieplną. Dodatkowo uwzględniany jest współczynnik korygujący. Wyliczone zużycie ciepła koryguje się zgodnie z tabelą współczynników uwzględniającą położenie danego mieszkania. Przykładowo szczytowe mieszkanie na ostatniej kondygnacji może mieć współczynnik dużo niższy niż mieszkanie środkowe na środkowej kondygnacji.
Mamy nadzieję, że w miarę upływu czasu problemy rozliczania kosztów energii cieplnej staną się dla wszystkich jasne i zrozumiałe a oszczędności związane z ogrzewaniem coraz większe. Na zakończenie jeszcze raz apelujemy o dotrzymywanie terminów odczytów, jak również o zgłaszaniu wszelkich reklamacji niezwłocznie do administracji. Sprawne przeprowadzenie odczytów pozwoli na szybsze rozliczenie kosztów ciepła za sezon 2000/2001.


Nowoczesne podzielniki

LWSM w Knurowie informuje, że istnieje możliwość dokonania wymiany podzielników zużycia energii centralnego ogrzewania z odparkowych (cieczowych) na elektroniczne. Owa wymiana wiąże się z dodatkową opłatą wynoszącą 1 zł/miesięcznie za jeden podzielnik.
Szczegółowych informacji można zasięgnąć w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Knurowie przy ul. Sobieskiego 6 (tel. 235 14 25).


Z prac Zarządu ...

Trzy razy zbierał się w lipcu Zarząd LWSM. Ogółem podjętych zostało 13 uchwał. Dotyczyły one m.in. przyjęcia w poczet członków i spłaty zaległości czynszowych.
Zarząd dokonał analizy wykonania planu finansowego i gospodarczego za I półrocze 2001 roku. Zapoznano się też z sytuacją dotyczącą zaległości czynszowych wydając stosowne polecenia w zakresie ich wyegzekwowania. 
Ponadto Zarząd wykonał prace zgodnie z przyjętym regulaminem pracy oraz zapoznał się z protokołami z przeprowadzonej przez rewidenta zakładowego kontroli wewnętrznej.
Rada Nadzorcza w lipcu nie pracowała.


Czekanie na urządzenia z Włoch

O tym jak ważną rolę w budynkach wysokich spełniają dźwigi osobowe nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć. Zbędne wydaje się również mówienie o tym, jak ważna jest bezawaryjna praca wind. By dźwigi osobowe służyły lokatorom nie stwarzając przy tym zagrożenia konieczne jest odpowiednie korzystanie z wind oraz ich odpowiednia konserwacja. Tak jak i inne urządzenia tak i windy co pewien czas wymagają poważnych remontów i wymiany zużytych urządzeń na nowe. Właśnie do generalnego remontu przygotowywany jest dźwig osobowy w budynku przy ulicy Łokietka 9, gdzie zastosowane zostaną urządzenia z Włoch.
 


Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone