Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 07/2001 (66)

Nawet ten co mało widzi powinien dostrzec dobrą pracę Zarządu i Rady Nadzorczej

Takimi słowami zakończył swe wystąpienie w wiceprezydent Knurowa, Tadeusz Pieniak, który podczas czerwcowego ZPCz pełnił też funkcje przedstawiciela członków Lokatorsko-Wlasno- ściowej Spółdzielni Mieszkaniowej.
O pozytywnych efektach pracy Zarządu i Rady Nadzorczej mów ii też w swym wystąpieniu wiceprezes Regionalnego Związku Rewizyjnego w Katowicach Eugeniusz Siemieniec.
- Przyznam, że sporo swej uwagi poświęciłem na analizę sprawozdania finansowego naszej spółdzielni - mówi Eugeniusz Siemieniec, który cieszy się wśród spółdzielców ogromnym autorytetem. - Po lej analizie nie pozostaje mi nic innego jak pogratulować wam dobrych wyników ekonomicznych.
Prezes Bogdan Litwin również nie krył zadowolenia z wyniku ekonomicznego uzyskanego w 2000 roku. - W imieniu Zarządu chciałbym podziękować za dotychczasową współpracę Zarządowi Miasta Knurowa, władzom powiatowym, działaczom organów samorządowych Spółdzielni i wszystkim firmom współpracującym z naszą Spółdzielnią - mówił Bogdan Litwin. - Pragnę również podziękować wszystkim członkom Spółdzielni. To dzięki wam zmniejszyła się ilość dewastacji.
Prezes przyznał też, że niepokojące jest wciąż rosnące zadłużenie członków dotyczące opłat czynszowych, które na ostatni dzień ubiegłego roku przekroczyło milion trzysta tysięcy złotych.
W swym sprawozdaniu prezes Bogdan Litwin poinformował o planach na najbliższe miesiące. Do najważniejszych działań Spółdzielni w bieżącym roku należy zaliczyć: - wdrożenie w życie nowych zasad działania Spółdzielni wynikających z Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych,
- opracowanie i zatwierdzenie nowego Statutu Spółdzielni,
- przeprowadzenie prac geodezyjnych mających na celu wydzielenie nieruchomości i przygotowania Uchwały pozwalającej na podział nieruchomości z wyodrębnieniem własności, - kontynuacja prac związanych z kompleksowym remontem dźwigów osobowych jak również wszelkich innych prac remontowych mających na celu utrzymanie zasobów spółdzielczych w należytym stanie technicznym. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku do najważniejszych wydarzeń gospodarczych naszej Spółdzielni można zaliczyć:
- oddanie do użytku dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 7 i 9 (łączna powierzchnia mieszkaniowa około 1380 m kw.),
- kontynuacja rozpoczętych prac związanych z dociepleniem budynków mieszkalnych,
- rozpoczęcie prac związanych z kompleksowym remontem dźwigów osobowych,
- kontynuowanie robót remontowych zasobów mieszkalnych i lokali użytkowych w celu utrzymania zasobów w należytym stanie technicznym.
O pracy Rady Nadzorczej mówił przewodniczący Marek Mirocha informując, że działalność nadzorczo-kontrolna sprawowana jest poprzez Komisję Rewizyjną i Komisję Gospodarki Zasobami Spółdzielni.
Przedmiotem ubiegłorocznych posiedzeń Rady Nadzorczej było m.in. przyjęcie planów gospodarczo-finansowych, ustalenie opłat za lokale mieszkalne i użytkowe i zatwierdzenie regulaminów.
 - W oparciu o przeprowadzone kontrole przez Komisje Rewizyjną oraz dokonaną analizę całokształtu działalności Spółdzielni, Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie ogólną działalność Spółdzielni i pracę Zarządu za rok 2000 i wnioskuje o udzielenie Zarządowi absolutorium - stwierdził na zakończenie swego wystąpienia Marek Mirocha.
W czasie dyskusji przedstawiciele członków poruszyli kilka ważnych spraw. Jedną z nich była propozycja, by przyjąć uchwałę dotyczącą rozpoczęcia w bieżącym roku wymiany ocieplenia budynków, na których przed laty zastosowano płyty ligno-cementowe i azbestowo-cementowe. Uchwała ta została przyjęta w przeciwieństwie do propozycji związanej z przyspieszeniem terminów odczytywania podzielników zużycia energii centralnego ogrzewania. Decyzja o zmianie terminu odczytów nie przyniosłaby żadnych oszczędności. Zmieniłoby się jedynie to, że tzw. „jałowe odparowywanie" trwałoby przed sezonem grzewczym, a nie tak jak obecnie po zakończonym sezonie.


Opracowujemy nowy Statut

Przypominamy, że wykonując postanowienia ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ,,o spółdzielniach mieszkaniowych" Zarząd LWSM w Knurowie powołał zespół roboczy ds. opracowania projektu nowego Statutu spółdzielni. W związku z tym Zarząd LWSM informuje swych Członków iż mogą oni przekazywać swe propozycje zmian w Statucie. Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierów niklem działu ds. pracowniczych i organizacyjno-prawnych (budynek Dyrekcji, ul. Sobieskiego 6. pokój nr 8). Termin opracowania projektu Statutu ustala się na koniec września br.


Z prac Zarządu ...

Trzy razy zbierał się w czerwcu Zarząd LWSM. Podjęto sześć uchwał, które dotyczyły przyjęcia w poczet członków i skreślenia z rejestru członków. Zarząd rozpatrzył i ndywidualne wystąpienia członków i najemców lokali użytkowych w spraw ach spłaty zaległości czynszowych. W czerwcu podjęte też zostały inne decyzje wynikające z przyjętego regulaminu pracy Zarządu, a dotyczące spraw gospodarczych.


... i Rady Nadzorczej

Podczas czerwcowego posiedzenia Rada Nadzorcza dokonała m.in. podsumowania i oceny Zebrania Przedstawicieli Członków. RN podjęła też uchwałę dotyczącą zmiany ceny za dostawę wody do mieszkań. Ponadto omówiono sposób zagospodarowania pomieszczeń po byłej bibliotece publicznej.


LWSM w Knurowie zaprasza na WAKACJE 2001
 
30.06, godz. 11.00 - rozgrywki piątek piłkarskichna boiskach szkolnych przy ul. Kosmonautów
  6.07, godz. 12.00 - zwiedzanie piekarni "U Zbyszka"
  9.07, godz. 10.00 - wyjście na basen "Zacisze Leśne"
20.07, godz.   9.00 - wyjazd do leśniczówki w Rudzińcu (ognisko)
27.07, godz. 10.00 - wycieczka rowerowa do lasu
31.07, godz. 11.00 - turniej piłki siatkowej
  7.08, godz. 10.00 - wyjazd na basen do Czerwionki
11.08, godz. 10.00 - wyjazd na Jarmark Średniowieczny do Chudowa
17.08, godz. 10.00 - wyjście do kina
21.08, godz. 10.00 - ognisko na terenie działek i pieczenie kiełbasek

Jednodniowe wyjazdy turystyczne:
  4.07 - wycieczka do Pokrzywnej
18.07 - wycieczka do Wygiełzowa
  1.08 - wycieczka do Figloraju w Rybniku
22.08 - wyjazd nad Zalew Nakło-Chechło
29.08 - wycieczka do Szymocic
Odpłatność za wycieczki wynosi 5 zł od osoby. Zapisy oraz szczegółowe informacje w klubach osiedlowych:
Lokatorek - tel. 235-19-08
Gama - tel. 235-10-15
Atlas - tel. 235-16-21
Maluch - tel. 235-17-65

Codzienne zajęcia świetlicowe:
- gry i zabawy
- zajęcia plastyczne
- konkursy i rozgrywki sportowe
- projekcje filmów i bajek wideo
- tenis stołowy.


Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone