Strona główna

 
Honorowy Obywatel Miasta Knurowa

Zasady przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Knurów” zostały zatwierdzone uchwałą Rady Miasta na nadzwyczajnej sesji, która odbyła się 6 czerwca 2005 r.

Podczas tej samej sesji, na wniosek prezydenta miasta Adama Ramsa,  uchwalono jednomyślnie, że pierwszym "Honorowym Obywatelem" zostanie Jerzy Dudek.

Nadanie tytułu wraz z przekazaniem symbolicznych kluczy do bram miasta, odbyło się 18 czerwca 2005 r. podczas meczu „Jerzy Dudek i Przyjaciele”.
 
 

Prezydent Knurowa Adam Rams i Honorowy Obywatel Miasta Knurowa Jerzy Dudek przed rozpoczęciem meczu "Jerzy Dudek i Przyjaciele"
 
 
Do góry
Copyright © 2000-2017 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone